3

Tekijämme

Keitä ovat tekijät oppimateriaaliemme takana? Esittelyssä asiantuntijat ja opetusalan ammattilaiset, jotka yhdessä luovat oppimateriaaleja, joilla on väliä!

Sanoma Pron Hallonbåt-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Hallonbåt-sarjan tekijöihin

Kuvassa vas. ylh. Olli Määttä, Kirsi Wallinheimo, kuvassa vas. alh. Leena Nordman, Anna Lötjönen ja Martin Appel. – Sanoma Pron oppikirjailijoina voimme vaikuttaa ruotsin opetukseen suomalaisessa koulussa. Hallonbåt-oppimateriaalissa oppilaiden omakohtaista kielenoppimista

Sanoma Pron Taitaja-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Taitaja-sarjan tekijöihin

Tekijämme

Tutustu Kotitaloustaito-sarjan tekijöihin

Sanoma Pron maantiedon Geoidi-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Geoidi-sarjan tekijöihin

Sanoma Pron Lipas-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Lipas-sarjan tekijöihin

Sanoma Pron Tekstitaituri-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Tekstitaituri-sarjan tekijöihin

Sanoma Pron Kärki-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Kärki-sarjan tekijöihin

Jarno Bruun on ollut tekemässä alakoulun Ritari-sarjaa historiaan ja Vaikuttaja-sarjaa yhteiskuntaoppiin.
Tekijämme

Tutustu Ritari-sarjan tekijöihin

Sanoma Pron lukion filosofian sarja Argumentin tekijät
Tekijämme

Tutustu Argumentti-sarjan tekijöihimme

Tekijämme

Palkittu kieltenopettaja haluaa elävöittää ruotsin tunteja

Sanoma Pron lukion psykologian sarja Motiivi
Tekijämme

Tutustu Motiivi-sarjan tekijöihimme

Tekijämme

Tutustu Verso-sarjan tekijöihin

Katri Hanki  Katri Hanki opettaa uskontoa, psykologiaa ja elämänkatsomustietoa Tammerkosken lukiossa Tampereella. Hän oli Opetushallituksen työryhmässä, joka teki uutta opetussuunnitelmaa lukion uskontoon, ja sitä kautta syntyi innostus uusien oppimateriaalien tekoon.

Tekijä pitkä matematiikka -sarjan tekijäryhmä koostuu kuuden ammattilaisen joukosta!
Tekijämme

Tutustu Tekijä pitkä matematiikka -sarjan tekijöihin

Sanoma Pron alakoulun englannin Go for it -sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Go for it! -sarjan tekijöihin

Sanoma Pron alakoulun yhteiskuntaopin Vaikuttaja-sarjan tekijät
Tekijämme

Tutustu Vaikuttaja-sarjan tekijöihin