3

Tekijämme

Tutustu lukion Elements-sarjan tekijöihin

Elements-sarjan tekijäryhmä koostuu kahdeksasta ammattilaisesta!

Ronan Browne

Ronan Browne is a multimedia journalist and documentary filmmaker, originally from Ireland but lives in Finland since 2010. Ronan was very honored to be invited to be a member of the team, and he hopes his journalistic experience and writing style can give the Elements series a vibrant and contemporary feel. His motto for learning, and for life, is a quote attributed to the Irish writer and playwright Samuel Beckett which he founds particularly pertinent during his own experience of studying Finnish: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” For Ronan learning, and perhaps language learning especially, requires the courage and confidence to try and fail and try again.

Mikael Davies

Mikael Davis works as an English IB teacher in Tampereen lyseon lukio. Having enjoyed working on other high school series such as In Touch and On Track, Mikael was delighted to be invited to join the Elements team. Mikael says that the best part of being on a writing team is working with people who are enthusiastic about their work. He says that finding out what’s going on in other schools is also an enriching experience. They say: “Never stop learning because life never stops teaching.” This is especially true of school textbooks in the digital age. They are constantly evolving in new and exciting ways.

Sanni Hakkarainen

Sanni Hakkarainen toimii Tampereella lukion englannin ja historian opettajana. Oppimateriaalityössä Sannia kiehtovat yhteistyön tarjoamat uudet näkökulmat omaan työhön sekä ajatustyö toimivan materiaalikokonaisuuden taustalla. Hänen mielestään oppimateriaali tuo parhaimmillaan jokaiselle jotakin, ottaa huomioon eri tasoiset oppijat, inspiroi ja tuo oppimisen ja opettamisen iloa käyttäjilleen. Sannin mielestä on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja kehittyä oman kykynsä mukaan ja että opiskelijat kohdataan positiivisesti yksilöinä. Sannin motto onkin: kukin taplaa tyylillään. Jokainen siis tekee sen, mihin sillä hetkellä pystyy, ja se riittää!

Hilla Hietanen

Hilla Hietanen on lukion englannin ja saksan opettaja Vantaalla. Hillaa kiehtovat englannin kielen monet eri variantit ja kieleen sidoksissa olevat kulttuurit. Opettajana Hilla on erityisen kiinnostunut puhetaitojen ja ääntämisen opettamisesta, ja hänestä parasta opetustyössä on nähdä, kuinka opiskelijat rohkaistuvat puhumaan englantia lähtötaidoistaan riippumatta. Onnistunut oppimateriaali on hänen mielestään parhaimmillaan sellainen, josta oppii englannin lisäksi myös jotain uutta maailmasta ja joka tuo erilaiset opiskelijat yhteen. Tässä projektissa häntä innosti mahdollisuus päästä tekemään uuden opetussuunnitelman mukaista materiaalia inspiroivassa työryhmässä.

Tuija Kae

Tuija Kae toimii englannin lehtorina Sotungin lukiossa ja etälukiossa Vantaalla. Hän on myös lukion vararehtori ja kansainvälisten asioiden koordinaattori. Tuija on ollut mukana tekemässä lukion englannin On Track-sarjaa, ja oppimateriaalien tekeminen on ollut osa hänen työtänsä opettajauran alusta saakka. Oppimateriaalien tekeminen on luovaa ja innostavaa työtä, johon Tuija paneutuu täydestä sydämestään. Tuijasta on upeaa nähdä omien ideoiden kasvu hahmotelmasta valmiiksi kirjan tehtäviksi.

Opettajana Tuija haluaa innostaa kaikkia opiskelijoita kehittämään ja käyttämään kielitaitoaan monipuolisesti. Tuija itse rakastaa englannin kieltä ja toivoo, että kaikki opiskelijat saisivat kipinän kielen opiskeluun läpi elämän. Hän uskoo, että Elements tarjoaa opiskelijoille vahvan pohjan jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään.

Maarit Luhtala

Maarit Luhtala toimii Tammerkosken lukion vs. apulaisrehtorina Tampereella. Maarit opettaa englantia ja toimii koulun kansainvälisyyskoordinaattorina sekä Ylioppilastutkintolautakunnan sensorina. Hän on tehnyt erilaisia oppimateriaaleja yli kymmenen vuotta. Maaritin mielestä kirjasarjan tekeminen on mielenkiintoinen projekti, jossa täytyy miettiä, miten kokonaisuuden saa toimimaan pedagogisena jatkumona. Opettajana Maarit pitää tärkeänä sitä, että erilaiset ja eritasoiset oppijat saavat riittävästi tukea omalla oppimispolullaan. Maarit pyrkii konkretisoimaan opiskelijoilleen, mitä hyötyä englannista on jatko-opinnoissa ja työelämässä. Kansainvälisissä hankkeissa Maaritista hienointa on se, kun opiskelijat huomaavat pärjäävänsä kielitaidollaan.

Kirsi Silonsaari

Kirsi Silonsaari on englannin ja ruotsin lehtori Jyväskylästä, Schildtin lukiosta. Kirsi on mukana oppimateriaalityössä nyt ensimmäistä kertaa. Jo alkumetreillä hän on huomannut, kuinka mielenkiintoista on laatia materiaalia, jonka keskiössä on erilaisten oppijoiden huomioiminen ja sopivien haasteiden tarjoaminen kaiken tasoisille englannin taitajille. Kirsin mielestä on tärkeää, että niin opiskelija kuin opettaja kokee oppimateriaalin motivoivaksi, selkeäksi ja ajantasaiseksi. Hän toteaa, että parhaimmillaan oppikirja koukuttaa kuin jännitysromaani, jonka jokainen sivu tarjoaa jotain uutta. Kirsin mielestä opettajan työssä palkitsevinta on nähdä, kuinka opiskelijat rakentavat kielitaitoaan pienistä, mekaanisista kielioppirakenteista ja sanastoista lähtien kohti kattavaa rekisterien hallintaa, joka mahdollistaa taidokkaan viestinnän erilaisissa jatko-opintojen ja työelämän haasteissa.

Liisa Teiri

Liisa Teiri on englannin ja ranskan lehtori Nokian lukiosta. Liisa on ollut mukana oppimateriaalityössä vuodesta 2014 lähtien ja toimii myös Ylioppilastutkintolautakunnan sensorina. Liisan mielestä oppimateriaalityön hienous on siinä, että saa jakaa muille vuosien mittaan keräämäänsä kokemusta ja samalla oppii aina itse uutta. Liisan mukaan englannin opettamisen suurimpia haasteita on pitkään ollut opiskelijoiden hyvin erilaiset tavoitteet lukion englannin suhteen. Siinä missä osalle riittää perusasioiden hallinta, toiset haluavat paljon enemmän haastetta. Opettajana Liisa on iloinen siitä, että tämän oppimateriaaliprojektin myötä erilaisia toiveita on aiempaa helpompi toteuttaa. Hänestä on aina ilahduttavaa nähdä opiskelijoiden oppimisen iloa ja niitä hetkiä, kun kaikki loksahtaa paikoilleen ja opiskelija huomaa hallitsevansa opiskellun asian. Liisa toivoo, että Elementsin myötä opiskelijat saavat useita tällaisia hetkiä.

Avainsanat: Lukio Elements LOPS 2021
Kenelle: Opettajat