3

Tietosuojalauseke

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Sanoma Pro kerää tietoja käyttäjistään palveluiden toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista perustetta. Huolehdimme kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

1. Mikä Sanoma Pro Oy on ja miksi tämä tietosuojalauseke on tehty?

Sanoma Pro Oy on osa Sanoma-konserniin kuuluvaa Sanoma Learningia. Sanoma Learningiin kuuluu myös muita maayhtiöitä. Lisätietoja yhtiöistä löytyy osoitteesta sanomalearning.com.

Tämä tietosuojalauseke tarjoaa Sanoma Pron tuotteita ja palveluja käyttäville tietoa siitä, miten Sanoma Pro käyttää henkilötietoja. Sanoma Pron tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia perus-, lukio- ja ammattiopetuskäyttöön tarkoitettuja painettuja ja digitaalisia tuotteita, ja Tutorhousen tarjoamia valmentavia lisäopetuspalveluja kaiken tasoisille oppijoille alakoulusta abiturienttiin.

Sanoma Pro on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja tuotteidensa loppukäyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ( EU 2016/679), Tietosuojalaki (1050/2018), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014)

sekä muiden soveltuvien lakien asettamien vaatimusten mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoa mahdollistaaksemme digitaalisten oppimistuotteiden käytön. Tämä mahdollistaa sen, että koti- ja koulukäyttöön tarkoitetut digitaaliset ja painetut tuotteet tukevat niin oppilasta oppimisessa kuin opettajaa parhaiden opetustulosten saavuttamisessa. Tiedon käyttö luo mahdollisuuden yksilöllisiin oppimiskokemuksiin ja antaa oppilaalle mahdollisuuden seurata omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa ja opintopolkuaan oman laitteensa välityksellä. Kirjautumalla sisään digitaalisiin oppimisratkaisuihin opettaja voi seurata yksittäisen oppilaan suorituksia ja edistymistä sekä tarjota oppilaalle tämän yksilölliseen tarpeeseen räätälöityjä harjoituksia.

Sanoma Pron digitaalisten oppimistuotteiden valikoimassa on seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvia digitaalisia tuotteita, joissa käsitellään henkilötietoja:

 • sähköiset oppimisympäristöt ja -alustat
 • digitaaliset harjoitus- ja pelisovellukset
 • muut digitaaliset sovellukset, joita oppilas käyttää koulussa tai kotona, joko koulun tarjoamana tai suoraan Sanoma Prolta ostettuna

Sanoma Pron palveluihin kuuluvat seuraavat verkkosivustot, jotka käsittelevät henkilötietoja:

 • verkkosivusto ja verkkokauppa sanomapro.fi
 • Tutorhousen Digiluokka-palvelu toteutetaan yhdessä Sanoma Pron kanssa oppimisympäristön kautta. Tutorhouse Oy sen sijaan vastaa rekisterinpitäjänä muusta omasta liiketoiminnastaan ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä, joka on kuvattu Tutorhousen tietosuojaselosteessa.
 • Oppi&ilo-tuotemerkin alla olevat peli- ja puuhatuotteet sekä verkkosivusto ja verkkokauppa oppijailo.fi eivät kuulu tämän tietosuojalausekkeen alle vaan niiden tietosuojalausekkeen löytää Oppi&ilo-verkkosivustolta.

2. Vastuu henkilötiedoista ja henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Sanoma Pro voi eri tilanteissa käsitellä henkilötietoja eri roolissa, joka käsittelijänä koulujen ja kuntien puolesta, tai rekisterinpitäjänä silloin kun asiakas ostaa itsenäisesti Yksityishenkilönä Sanoma Pro:n tuotteita.

 • Sanoma Pro tietojen käsittelijänä: Kun toimimme käsittelijänä rekisterinpitäjän eli kunnan tai oppilaitoksen lukuun, käsittelemme henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän määrittelemiä käyttötarkoituksia varten (esim. tuotteen toimittaminen opetuksen järjestämiseksi sopimuksen mukaan). Vastuu oppilaiden henkilötiedoista, joille toimimme käsittelijöinä, on rekisterinpitäjällä eli kunnalla tai oppilaitoksella. Sanoma Pro kuitenkin osaltaan vastaa, että oppilaiden tietoja käsitellään turvallisesti ja että toimimme vastuullisesti ollessamme käsittelijän roolissa
 • Sanoma Pro rekisterinpitäjänä: Asiakkaan tilatessa meiltä tuotteita yksityishenkilönä, esimerkiksi digikirjoja, käsittelemme henkilötietoja sopimuksen perusteella. Syntyneen asiakassuhteen perusteella voimme oikeutetun edun nojalla käsitellä tietoja edelleen muun muassa tuotekehitystarkoitukseen ja asiakkuudenhallintaan. Sanoma Prolla on yhtiönä oikeutettu etu kehittää liiketoimintaansa, parantaa tuotteitaan ja palveluitaan, hoitaa asiakassuhteita ja markkinoida tuotteitaan, sekä varautua laittomuuksia ja väärinkäytöksiä vastaan, esimerkiksi tietoturvasta huolehtimalla. Mikäli käsittelemme tietoja luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen, pyydämme asiakkaalta suostumuksen. Laki velvoittaa lisäksi säilyttämään kirjanpitotarkoituksiin tilauksiin liittyviä tietoja.

Alla on listattuna eri käyttäjäryhmistä, ja siitä, missä roolissa Sanoma Pro kulloinkin toimii:

 • Oppilaat perusopetuksessa: Kunta on rekisterinpitäjä ja Sanoma Pro käsittelijä. Peruskouluasteelle ei ole suunnattu henkilökohtaisesti ostettavia tuotteita.
 • Opiskelijat toisella asteella: Kunta tai koulu on rekisterinpitäjä ja Sanoma Pro käsittelijä.
 • Opettajat ja henkilökunta: 
  • Opettajien käyttäessä Sanoma Pron digitaalisia oppimisympäristöjä, Sanoma Pro käsittelee heidän tietojaan käsittelijänä koulun ja kunnan puolesta. Sanoma Pro käsittelee opettajien tietoja yrityskontakteina ja toimii rekisterinpitäjänä heidän tiedoilleen. Laillinen perusta tietojen käsittelylle on sopimussuhde tai yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella
 • Yksityishenkilö: Sanoma Pro on rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelyn laillinen perusta on sopimussuhde, lupa tai oikeutettu etu käsittelytarkoituksesta riippuen.

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin käyttötarkoitukseen?

Käsittelemme henkilötietoja  erilaisista lähteistä ja erilaisin perustein. Saamme tiedot jollain seuraavista tavoista:

3.1 Saamme tiedot oppilaitoksestasi tai kunnalta

Sanoma Pro voi tehdä kunnan tai oppilaitoksen kanssa sopimuksen toimeksiannosta, jos oppilaitos haluaa käyttää Sanoma Pron digitaalisia tuotteita ja luoda käyttäjätilit keskitetysti henkilökunnalle ja oppilaille hankkimaansa Sanoma Pron materiaaliin ja/tai palveluun.

Tällöin Sanoma Pro voi vastaanottaa henkilötietoja tarjotakseen kunnan tai oppilaitoksen ostamia palveluita oppilaille ja opettajille. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, opiskelujen aloitusvuosi, tieto oppilaitoksesta ja ryhmästä sekä yksilöivä tunniste ja tieto roolista (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Käsittelemme näitä tietoja käsittelijän roolissa kunnan tai oppilaitoksen lukuun, kuten heidän kanssaan tehdyssä sopimuksessa todetaan.

3.2 Annat tiedot itse oppilaitoksen tai kunnan puolesta

Sanoma Pro voi tehdä kunnan tai oppilaitoksen kanssa sopimuksen toimeksiannosta, jos oppilaitos haluaa käyttää Sanoma Pron digitaalisia tuotteita ja oppilaitos tai kunta voi pyytää opiskelijoita luomaan käyttäjätilit itse Sanoma Pron palveluun. Tällöin Sanoma Pro voi vastaanottaa henkilötietoja tarjotakseen kunnan tai oppilaitoksen ostamia palveluita oppilaille ja opettajille. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, opiskelujen aloitusvuosi, tieto oppilaitoksesta ja ryhmästä sekä yksilöivä tunniste ja tieto roolista (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Käsittelemme näitä tietoja käsittelijän roolissa kunnan tai oppilaitoksen lukuun, kuten heidän kanssaan tehdyssä sopimuksessa todetaan.

3.3 Annat tiedot itse

Saamme henkilötietojasi, kun tilaat meiltä tuotteen tai rekisteröidyt käyttämään jotakin palveluistamme. Saatat esimerkiksi antaa meille toimitusosoitteen ja yhteystiedot tilausta varten tai sähköpostiosoitteen digitaalisen tilin ylläpitoa varten. Voit myös lisätä tietoja myöhemmin profiiliisi. Tällaisia tietoja ovat tyypillisesti nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos, käyttäjätunnus ja salasana sekä mahdollisesti puhelinnumero.

On myös mahdollista, että annat itse tietosi esimerkiksi esittelytilaisuudessamme tai messuilla tai muussa vastaavassa yhteydessä.

Käytämme näitä tietoja palvelun tarjoamiseen, kuten tuotteiden toimittamiseen ja digitaalisten palveluiden toimintojen toteuttamiseen.

Digikirjojen kohdalla käsittelemme tyypillisesti tietoja, jotka tarvitaan tilatun tuotteen laskutusta ja toimitusta varten, esimerkiksi tilaajan nimi, laskutustiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätilin tiedot (käyttäjätunnus ja salasana).

3.4 Mihin kohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 mainittuja tietoja käytetään?

 • käyttäjän tunnistamista ja todentamista varten sekä oikeiden käyttöoikeuksien antamista varten
 • kertakirjautumisen mahdollistamiseksi digitaaliseen oppimistuotteeseen. On mahdollista, että toinen palveluntarjoaja tekee Sanoma Pron kanssa integraation tarjotakseen kertakirjautumispalvelua.
 • sisältöjen ja harjoitusten näyttämiseen ja oppimishistorian tallennukseen
 • personoitujen palvelujen luomista varten
 • oppimisympäristön käyttäjätuen mahdollistamiseksi (esim. unohtuneet salasanat ja pääsyn varmistaminen toiminnallisuuksiin)

Koulun henkilökunnan sekä kuluttajatuotteita yksityiseen käyttöön (henkilökohtaisella tilillä tilatut tuotteet, kuten digikirjat) käyttävien yli 15-vuotiaiden asiakkaiden henkilötietoja käytetään lisäksi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

 • tutkimusten tai kyselyiden lähettämistä varten
 • kiinnostuksen kohteiden ja erityisosaamisen keräämiseen (esimerkiksi opettajan opetettava aine, jotta voimme kohdistaa palvelumme paremmin)
 • muiden tuotteiden tarjoamiseen

3.5  Tietoa syntyy, kun käytät palveluamme

Jos tilaat verkkokaupasta tuotteitamme, sinulle syntyy tilaushistoria. Jos teet digitaalisia tehtäviä tai kokeita, sinulle syntyy oppimishistoriaa. Alla on eritelty näitä palveluiden käytöstä syntyviä ja havainnoituja henkilötietoja ja niiden käyttöä tarkemmin.

Digitaalisten oppimistuotteiden ja verkkosivustojen käytöstä kertyvä tieto

Voimme kerätä tietoa siitä, kuinka digitaalisten tuotteidemme käyttäjät käyttävät tuotteita ja sisältöjä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi testitulokset, tunnistautumistiedot, lokitiedot ja tiedot sisällön käytöstä. Tämä mahdollistaa opettajille yksittäisten oppilaiden toimintojen ja oppilaan tekemien harjoitusten tulosten seuraamisen.

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet sekä mitata verkkopalvelujemme käyttöä. Evästeiden käytöstä palvelussamme voit lukea lisää täältä ›

Oppimistuotteista kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • evästeitä joita tarvitaan kirjautumiseen
 • tuotteissa olevien palautteiden, arviointien ja raporttien koostamiseen opettajille oppilaiden oppimistuloksista
 • adaptiivisten oppimateriaalien ja personoitujen oppimispolkujen luomiseen
 • digitaalisten oppimistuotteiden käyttöä koskevan datan analysointiin kokonaistasolla ja raporttien tuottamiseen koululle, jotta opetuksen laatua voidaan parantaa
 • tuotteiden tietoturvan varmistamiseen ja väärinkäytön ehkäisemiseen
 • opetusmetodien ja digitaalisten oppimistuotteiden kehittämiseen

Verkkosivuillamme kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • sivun toimivuuden varmistamiseen
 • tuotteiden toimittamiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen
 • verkkopalvelun ja -kaupan asiakaskokemuksen seuraamiseen ja palvelun laadun varmistamiseen
 • mainonnan kohdentamiseen (vain yli 15-vuotiaille)

Verkkosivuillamme ja -kaupassamme kerätään asiakkaiden (yli 15-vuotiaiden) toimitustapaa ja maksutapaa koskevia tietoa sekä käytetään evästeitä palvelun toiminnan varmistamiseen ja mainonnan kohdentamiseen tuotteistamme.

Käytämme opettajien henkilötietoja myös asiakasviestintään, asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon. Näin opettajat pysyvät ajan tasalla esimerkiksi heille relevanteista tuotteista ja saavat oikeat tiedotteet. Tietomme koulujen yhteyshenkilöistä pysyy näin ajan tasalla palveluviesteille ja tuotetiedottamiselle.

Tuotteiden käytöstä syntyvästä datasta johdetut ja lasketut tiedot

Käytämme analytiikan työkaluja kuten matemaattisia malleja ja algoritmeja, jotka perustuvat digitaalisten palvelujen käytöstä kerättyyn dataan.

Algoritmien perusteella syntyy tietoa, joka täydentää käyttäjien oppimisprofiilia. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi tuotettaessa suosituksia yksittäiselle opiskelijalle sopivasta oppimissisällöstä.  Voimme myös käyttäjistä kerätyn datan perusteella esimerkiksi päätellä, jos jokin tehtävä on virheellinen tai liian vaikea, jos valtaosa käyttäjistä vastaa väärin.

Johdettua dataa käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • personoidun sisällön ja suositusten tuottamiseen
 • digitaalisten tuotteiden ja opetusmetodien kehittämiseen, kun data on aggregoitu ja käsitelty anonymisointitekniikoin
 • liiketoiminnan päätöksenteon tueksi, kun data on aggregoitu ja käsitelty anonymisointitekniikoin.

Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten käsittelemät tiedot

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Sanoman ulkopuolisia tahoja, kuten sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen, nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Kun Sanoma Pron ylläpitää sivua Facebookissa, Facebook ja Sanoma Pro ovat yhteisrekisterinpitäjiä Sanoma Pron Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta.

Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

Sanoma Pron sivustolla on käytössä YouTube upotus, jonka sisältö tulee suoraan YouTubesta. Kun käyttäjä käynnistää videon, asettaa YouTube evästeitä.

Käyttäjä voi tutustua sosiaalisen median palveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä ja Googlen osalta täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

3.6 Muut tietolähteet

Sanoma Pro käsittelee järjestelmissään myös kouluilta kerättyjä tietoja koulun henkilökunnasta. Tietoja käytetään opettajien palvelemiseen ja tuotteista tiedottamiseen.

Tietoja voidaan saada

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautekortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • yhteistyökumppaneilta (esim. oppimateriaalien jälleenmyyjiltä)
 • oppilaitoksilta (sellaisia yleisesti saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat henkilöiden asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa).

4. Käyttääkö Sanoma Pro asiakkaista kerättyä tietoa markkinointitarkoituksiin?

Alle 15-vuotiaille käyttäjille Sanoma Pro ei lähetä kaupallista viestintää tai uutiskirjeitä.
Opettajille sekä yli 15-vuotiaille asiakkaille, jotka ovat tilanneet tuotteitamme yksityishenkilönä, voimme lähettää markkinointia ajankohtaisista asioista, kutsuja tilaisuuksiin, pyyntöjä osallistua tutkimuksiin ja tuoteinformaatiota. Suoramarkkinoinnista on aina mahdollista kieltäytyä.

5. Miten henkilötietoja suojataan?

Henkilötietoja käsitellään Sanoma Prolla huolellisesti, ja pääsy rajataan vain niille henkilöille, jotka esimerkiksi auttavat asiakaspalvelussa tai teknisten ongelmien selvityksessä tai muuten tarvitsevat henkilötietoja johonkin tietosuojalausekkeessa mainittuun tarkoitukseen. Sanoma Pro käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Sanoma Pro voi käyttää kolmansia osapuolia ja alihankkijoita käsittelemään tietoja puolestaan esimerkiksi tekniseen kehitykseen, asiakaspalvelun toteuttamiseen ja markkinointikampanjoihin. Huolehdimme sopimusten avulla, että alihankkijat ja kolmannet osapuolet noudattavat samoja lakeja ja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kuin mekin. Alihankkijoista vain valitut henkilöt pääsevät käsittelemään henkilötietoja. Hallinnollisista syistä tietoja voidaan myös käsitellä konserniyhtiöön kuuluvissa yrityksissä. Emme luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi konserniyhtiön sisällä tai alla oleviin tarkoituksiin. Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

Sanoma Prolla on oikeus luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle Palvelun käyttöön liittyviä kirjautumislokitietoja ja muita samankaltaisia viranomaisen tarpeelliseksi katsomia tietoja tilanteissa, jossa viranomaisella on lakiin perustuva toimivalta käsitellä tietoja rikollisen toiminnan, kuten palvelunestohyökkäysten ehkäisemiseksi tai torjumiseksi. Tällaisessa tilanteessa Sanoma Pro luovuttaa tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on kokonaistilanteen kannalta perusteltua ja oikeasuhtaista.

6. Missä tiedot sijaitsevat fyysisesti?

Henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla. Jos mitään henkilötietoja pääsee käsittelemään alihankkijamme kautta Euroopan talousalueen ulkopuolelta, huolehdimme siitä, että henkilötietojen siirto tapahtuu lainmukaisesti ja tietosuoja on riittävällä tasolla.

7. Miten kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaan.

 • Profiili digitaalisissa tuotteissamme: 4 vuotta lisenssin umpeutumisesta, jotta mahdollistetaan paluu käyttäjäksi ja tietojen palauttaminen tarvittaessa.
 • Asiakkaan yhteystiedot, tilaushistoria kirjanpitotarkoituksiin: 6 vuotta Suomen lain mukaan
 • Tiedot asiakasrekisterissämme: 2 vuotta asiakkuuden päättymisestä, jotta voimme tarvittaessa yhä kontaktoida asiakkaita.
 • Evästetiedot verkkosivuiltamme ja verkkokaupasta: 2 vuotta sivulla käynnistä ellei vierailija tyhjennä selainhistoriaansa evästeistä sitä ennen

8. Miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn?

Käyttäjillä on oikeus:

 • Pyytää saada pääsy omiin tietoihinsa.
 • Pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai laillista perustetta tietojen käsittelyyn ei ole.
 • Pyytää tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa (data portability), kun henkilötietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.
 • Näitä oikeuksia voit toteuttaa opetuksen järjestäjän kautta, kun kyse on henkilötiedoista, joita Sanoma Pro käsittelee koulun tai kunnan puolesta.
 • Kun Sanoma Pro on rekisterinpitäjä, voit osoittaa pyyntösi asiakaspalveluun.
 • Käyttäjillä on oikeus kieltää aiempi suostumus tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen. Luvanvaraisessa sähköisessä markkinoinnissa kiellon voi tehdä joko viestien lopusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Evästesuostumuksia voi hallinnoida evästeasetuksissa.
 • Käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun henkilötietoja käsitellään perustuen yrityksen oikeutettuun etuun.
 • Käyttäjillä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tilanteessa, jossa esimerkiksi tietojen poistopyyntöä ei voitaisi toteuttaa välittömästi yrityksen oikeutetun edun takia.

Näitä oikeuksia voit toteuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mikäli toivot, että Sanoma Pro lopettaa tietojesi tai lapsesi tietojen käsittelyn koulun tarjoamassa digitaalisessa oppimisratkaisussa, ole yhteydessä kouluun. Koulu välittää tarvittaessa pyyntösi meille ja tuhoamme tiedot niin pian kuin mahdollista, kuitenkin aina noudattaen tietosuojalainsäädännön määräaikoja.

Kun Sanoma Pro lopettaa oppilaan tietojen käsittelyn koulun tarjoamassa digitaalisessa oppimisratkaisussa, koulu ei voi enää tarjota oppilaalle pääsyä kyseisen digitaalisen tuotteen sisältöihin ja harjoituksiin.

Koulut voivat antaa tarkempia tietoja digitaalisista oppimistuotteista kerätyistä henkilötiedoista.

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa virkaa hoitaa Tietosuojavaltuutettu, yhteydenottotavat löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

9. Voiko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Voimme päivittää tätä tietosuojalauseketta tulevaisuudessa. Kaikki muutokset julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tämä tietosuojalauseke julkaistiin 28.6.2021. Löydät aikaisemman version tietosuojalausekkeesta sekä yhteenvedon siihen tehdyistä muutoksista tästä.

10. Miten voit olla yhteydessä meihin?

Voit olla yhteydessä Sanoma Pron asiakaspalveluun:
asiakaspalvelu@sanomapro.fi, puh. 020 391 000

Sanomilla on nimetty tietosuojavastaava. Voit  lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut postitse tai sähköpostilla:

Sanoma Oyj
Tietosuojavastaava
PL 60, 00089 Sanoma