AC29B026-FD6A-44D5-9BB5-863AE20D58EF47704CAF-15B4-43C1-97C4-4FFDD071266565419416-D162-4031-A7D8-97AE374BD211bingel-bwbingel-colorA57771A7-1F09-4686-AC84-22387B42A144F54B3EB7-33DF-4F70-8937-2439050B45DA4374A9A4-D17A-4391-8198-15D7F30B4A58B46E2A66-604E-4D4C-B810-96A063E38CAC27C026A2-8F63-48EC-9F6F-0CCA8F5EE25C70CA8E4C-75BD-4A9C-90DD-E23CAE7196732686AE34-3627-4A15-8E36-B68C61D98F908727D67E-85CE-4838-86C9-B128315BAE19B4B60ACA-FEED-4F31-A67B-B455F52072AD882E75D3-6FA6-4682-B263-DD145E4B90E4D174FDF2-8E53-4A81-9C54-6FAD19BE5CDE73103793-14B2-4A04-BE7E-115C6A5164D09036873E-C169-4E77-831F-66D6600F6DB24DE14A8F-8936-4FA8-B5B6-0FCDB94BE354icon-info-m4CADF515-2FE9-4D16-81AC-7C11870C5125icon-l-okicon-l-placeholderF36755E4-0FB3-4481-B2AA-2D399F6C02B9icon-m-abcicon-m-addressbookicon-m-app-addicon-m-app-editicon-m-badge-okicon-m-badge-staricon-m-badge-star_1icon-m-bagicon-m-bookicon-m-book-abcicon-m-book-addicon-m-book-cdicon-m-book-detailicon-m-book-editicon-m-book-okicon-m-book-openicon-m-book-open1icon-m-book-staricon-m-book2icon-m-calculusicon-m-calendaricon-m-certificate1icon-m-certificate2icon-m-chaticon-m-checklisticon-m-chevron-lefticon-m-chevron-righticon-m-commenticon-m-compassicon-m-compass2icon-m-compass3icon-m-computericon-m-contact-locationicon-m-deviceicon-m-discussionicon-m-discussionicon-m-e-bookicon-m-earphonesicon-m-environmenticon-m-forwardicon-m-gameicon-m-global-readingicon-m-globeicon-m-hsicon-m-hubicon-m-keysicon-m-lighticon-m-likeicon-m-locationicon-m-lockicon-m-mapicon-m-mobileicon-m-musicicon-m-music1icon-m-newsicon-m-notebookicon-m-notebook-addicon-m-pathicon-m-pen-notebookicon-m-pencilicon-m-pensicon-m-presentationicon-m-presentation2icon-m-printicon-m-pulseicon-m-questionicon-m-secureicon-m-shippingicon-m-shoppingbagicon-m-smileicon-m-toolsicon-m-touchicon-m-touch-padicon-m-valuesicon-m-videosicon-m-ylioppilasCD4924EC-5939-4893-9B30-4FE8032D8BAA2D69EFBF-EE66-459B-A671-374C0312F9592BB25427-25C0-4075-BD1E-6119B9E8AB1492997E17-AA90-4F84-96FC-2C5CE5B412A0A68F3D0C-9BD8-449C-8E90-6B02E7401B88icon-s-add-filledicon-s-attentionicon-s-carticon-s-chevron-lefticon-s-chevron-righticon-s-closeicon-s-commenticon-s-equals-filledicon-s-infoicon-s-keyicon-s-locationicon-s-okicon-s-ok-checkboxicon-s-ok-filledicon-s-questionicon-s-question-filledicon-s-zoomicon-s-zoom-out364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB6364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB63DA39253-A68D-40DD-867F-7241001F783A451170CC-B0CC-462B-AD3C-256860DEC8CC3Shopping BagShopping Bag expanded54F3246A-0C61-4524-A032-5FBC8C53CCDDD0996743-8F0B-4A0E-8F34-6A2B9A7DFC442AF8E4B3-0A73-4B10-9A59-BDD0C01BF6D399565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79icon-xs-attentionicon-xs-cart-gotoicon-xs-cart-goto-oppijailoicon-xs-chevron-downicon-xs-chevron-down-thickicon-xs-chevron-lefticon-xs-chevron-righticon-xs-closeicon-xs-close-thickicon-xs-close-thinicon-xs-infoicon-xs-info-filledicon-xs-keyicon-xs-loginicon-xs-menuicon-xs-minusicon-xs-okicon-xs-openicon-xs-playicon-xs-questionicon-xs-searchicon-xs-star2147FD8F-EC55-4A57-B42A-8C10FE1165BD

Käyttöehdot

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöehdot

1. Yleistä

1.1.  Käyttöehtojen soveltaminen

Sanoma Pro Oppimisympäristö on Sanoma Pro Oy:n tuottama sähköisen oppimisen palvelu- ja aineistokokonaisuus.  Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sanoma Pro Oppimisympäristön ja sen kautta tarjottavien aineistojen käyttöön.

Loppukäyttäjän näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Sanoma Pro Oppimisympäristöön ja sen kautta tarjottaviin palveluihin tai sisältöihin voi perustua:

 • 1.1.1. Yhteisötilaajan ja Sanoma Pron väliseen Sanoma Pro Oppimisympäristön laajennettua palvelua koskevaan Sopimukseen tai muuhun Sopimukseen jolla Yhteisötilaaja hankkii Loppukäyttäjiensä käyttöön Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta tarjottava palveluja ja/tai sisältöjä, tai:
 • 1.1.2 Sanoma Pron ja loppukäyttäjän /  tämän huoltajantekemään Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta tarjottavien palvelujen ja/tai sisältöjen (kuten Digikirjojen) käyttöoikeuden hankintaa koskevaan Sopimukseen .

Molemmat jäljempänä ”Sopimus”.

Käyttämällä Sanoma Pro Oppimisympäristöä (ml. sen kautta tarjottavia sisältöjä ja palveluita) Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Loppukäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Sanoma Pro Oppimisympäristön ja sen kautta tarjottavan aineiston käyttäminen välittömästi ja palauttaa saamansa käyttäjätunnukset salasanoineen Yhteisötilaajalle, tai mikäli Sopimus on tehty suoraan Loppukäyttäjän ja Sanoma Pron välillä, Sanoma Prolle.

Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan Sanoma Pron mahdollisesti erikseen antamia tai Sanoma Pro Oppimisympäristön yhteydessä ilmeneviä käyttöön liittyviä Sanoma Pron tai sen sopimuskumppanin ohjeita tai erityisehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen ja sisältö/palvelukohtaisten tai muiden Sopimukseen liittyvien erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä erityisehtoja ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja.

1.2. Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla todettu merkitys, jollei asiayhteydestä käy nimenomaisesti muuta ilmi:
Digikirja: oppikirjan interaktiivinen sähköinen versio.

Digiluokka-palvelu on Sanoma Pron tytäryhtiö TutorHouse Oy:n kehittämä oppimiskonsepti, jonka avulla lukiolaiset voivat opiskella ja suorittaa Digiluokka-ympäristössä virtuaalisesti tapahtuvan opetuksen kautta lukion valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja siten, kuin oppilaitoksen kanssa tehdyssä sopimuksessa on todettu. Digiluokassa opetus toteutetaan lähiopetuksena reaaliaikaisen online-opetuksen keinoin eli nk. virtuaaliluokkaopetuksena. Samalle Digiluokan kurssille voi osallistua opiskelijoita samanaikaisesti mistä tahansa lukiosta, jonka kanssa TutorHouse on solminut sopimuksen Digiluokan käytöstä.

Lisäkäyttäjä; Lisäkäyttäjällä tarkoitetaan muita käyttäjiä, jotka Sanoma Pron ja Yhteisötilaajan eri sopimuksen perusteella käyttävät Sanoma Pro Oppimisympäristöä tai sen osaa.

Lisäsisältöpaketti; Lisäsisältöpaketilla tarkoitetaan Sopimuksessa asiakaskohtaisesti määriteltyjä Yhteisötilaajan tilaamia maksullisia lisäsisältöpaketteja.

Lisätoiminnallisuudet; Lisätoiminnallisuuksilla tarkoitetaan Sopimuksessa asiakaskohtaisesti määriteltyjä Yhteisötilaajan tilaamia maksullisia lisätoiminnallisuuksia (kuten ePortfoliota).

Loppukäyttäjä; Loppukäyttäjillä tarkoitetaan Oppilaskäyttäjiä, Opettajakäyttäjiä ja Lisäkäyttäjiä, ja/tai muita kohdassa 1.1.2 mainittuja loppukäyttäjiä yhdessä.

Loppukäyttäjien Sisällöt; Loppukäyttäjien Sisällöillä tarkoitetaan Loppukäyttäjien tekemiä, kokoamia, omistamia tai hankkimia sisältöjä, ohjelmistoja tai muita kohteita, jotka

Loppukäyttäjät sijoittavat Sanoma Pro Oppimisympäristöön tai sen kautta käytettäväksi.

Opettajakäyttäjä; Opettajakäyttäjällä tarkoitetaan opettajaa tai muuta opetuksen järjestämiseen osallistuvaa henkilöä, joka on työ-, virka- tai toimeksiantosuhteessa Yhteisötilaajaan ja joka Sopimuksen perusteella käyttää Sanoma Pro Oppimisympäristöä tai sen osaa. Osalla Opettajakäyttäjistä voi olla ns. ylläpitäjänoikeudet, joiden avulla he voivat hallinnoida Sanoma Pro Oppimisympäristön toiminnallisuuksia ja Yhteisötilaajan koulutustoiminnan piirissä olevien Oppilas- ja Opettajakäyttäjien tietoja.

Oppilaskäyttäjä; Oppilaskäyttäjällä tarkoitetaan oppilasta tai opiskelijaa , joka on Yhteisötilaajan järjestämän koulutustoiminnan piirissä ja joka Sopimuksen perusteella käyttää Sanoma Pro Oppimisympäristöä tai sen osaa.

Sanoma Pro Oppimisympäristö: Sanoma Pro Oppimisympäristöllä tarkoitetaan Yhteisötilaajan tai Loppukäyttäjän itsensä Sanoma Prolta kulloinkin tilaamien asiakaskohtaisesti määriteltyjen sähköisten palveluiden, Lisäsisältöpaketin, Lisätoiminnallisuuksien ja sekä mahdollisten muiden Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta Loppukäyttäjien saataviin saatettavien sisältöjen muodostamaa kokonaisuutta.

Sarjasisällöt: oppimateriaalisarjan sähköiset sisällöt opettajalle ja oppilaalle, kuten opettajan opas, sähköiset esitysmateriaalit, muokattavat kokeet, tehtävien ratkaisut ja oppilaiden verkkotehtävät oppilaitoksen ostettavissa luokka-asteittain hinnoiteltuina oppilaitoskohtaisina vuosilisensseinä

Sopimus; Sopimuksella tarkoitetaan sopimuskokonaisuutta, johon Loppukäyttäjän käyttöoikeus Sanoma Pro Oppimisympäristöön ja/tai sen kautta tarjottaviin aineistoihin perustuu, mukaan lukien sen liitteet kuten nämä Käyttöehdot. Sopimus voi olla joko Sanoma Pron ja Yhteisötilaajan Sanoma Pro Oppimisympäristön laajennettua palvelua koskeva sopimus, tai

Sanoma Pron ja Loppukäyttäjän (tai tämän huoltajan) välinen suora sopimus koskien tietyn Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta tarjottavan sisällön tai palvelun hankintaa.
Yhteisötilaaja; Yhteisötilaajalla tarkoitetaan kuntaa, oppilaitosta tai muuta koulutusalalla toimivaa yhteisöä, joka solmii Sanoma Pron kanssa Sopimuksen.
Yhteisötilaajan Sisällöt; Yhteisötilaajan Sisällöillä tarkoitetaan Yhteisötilaajan tekemiä, kokoamia, omistamia tai hankkimia sisältöjä, ohjelmistoja tai muita tekijänoikeuslain suojaamia kohteita, jotka Yhteisötilaaja sijoittaa Sanoma Pro Oppimisympäristöön tai sen kautta käytettäväksi.

2. Käytön aloittaminen, käyttäjätunnus ja salasana

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttö voi edellyttää, että Loppukäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli Loppukäyttäjän Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöoikeus perustuu Yhteisötilaajan kanssa tehtyyn Sopimukseen, luo käyttäjätunnuksen ja salasanan Sanoma Pro. Mikäli Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöoikeus perustuu Loppukäyttäjän ja Sanoma Pron väliseen Sopimukseen, toimii Loppukäyttäjän sähköpostiosoite käyttäjätunnuksena  ja Loppukäyttäjä määrittelee salasanan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Loppukäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Alaikäisellä Loppukäyttäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätunnus ja salasana huoltajalleen, jotta tämä voi tarvittaessa tutustua Sanoma Pro Oppimisympäristöön.

Loppukäyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, Loppukäyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä oman Yhteisötilaajansa vastuuhenkilölle tai Sanoma Pron asiakaspalveluun vahinkojen välttämiseksi.

Sanoma Pro luo Loppukäyttäjien käyttäjätunnukset Yhteisötilaajan antamien tietojen perusteella. Luodessaan käyttäjätunnukset ja salasanat Sanoma Pro kytkee eri Loppukäyttäjille erilaisia oikeuksia Yhteisötilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Saamiensa oikeuksien nojalla eri Loppukäyttäjillä on käytössään eri aineistoja ja julkaisu-, viestintä- ja hallintatyökaluja, joiden avulla he voivat myös vaikuttaa toisten Loppukäyttäjien oikeuksiin ja tietoihin (esim. vaihtaa salasanan).

3. Hinnoittelu ja maksut

Sanoma Pro Oppimisympäristön ja sen kautta tarjottavien sisältöjen ja palvelujen käytöstä perittävästä maksusta on sovittu Sopimuksessa.
Mikäli Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, Sanoma Pro pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Jollei muuta ole sovittu, Sanoma Pro ilmoittaa hintojen muutoksista Loppukäyttäjälle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa, jolloin Loppukäyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnanmuutoksen tullessa voimaan. Määräaikaistilauksen hintaa ei kuitenkaan muuteta ennen meneillään olevan tilausjakson loppua.

4. Oikeudet Sanoma Pro Oppimisympäristöön ja aineistoihin, käyttöoikeuden laajuus ja vastuu käytöstä

4.1 Sanoma Pro Oppimisympäristön oikeudet

Sanoma Pro Oppimisympäristön sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sanoma Pro Oppimisympäristön ja siihen liittyvien aineistojen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Sanoma Prolla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla ja käyttäjälle myönnetään vain näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus yksityiseen opiskelu- ja (mikäli käyttöoikeus perustuu Yhteisötilaajan kanssa tehtyyn Sopimukseen) opetuskäyttöön.

Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta Loppukäyttäjä voi saada käytettäväkseen:

 • Sanoma Pro Oppimisympäristöön kuuluvia tai sen kautta tarjottavia Sopimuksen perusteella tarjottuja Palvelun tarjoajan sisältöjä (kuten sarjasisältöjä, tai Lisäsisältöpakettiin kuuluvia sisältöjä) (kohta 4.2);
 • Yhteisötilaajan tuottamaa tai hankkimaa sisältöä (”Yhteisötilaajan Sisällöt”) ja Loppukäyttäjien itsensä tuottamaa tai hankkimaa sisältöä (”Loppukäyttäjien Sisällöt”), (kohta 4.3) sekä
 • Sanoma Pron tai kolmannen osapuolen sisältöjä, joiden käytöstä on sovittu erillisellä sopimuksella ja joihin voidaan soveltaa erillisiä käyttöehtoja (kohta 4.4. ).

Riippumatta aineistotyypistä kaikki sellainen Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttö ja siellä tapahtuva toiminta, joka rikkoo lakia, loukkaa kolmansien oikeuksia, näitä Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pro Oppimisympäristön toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, on kielletty.

4.2. Käyttöoikeus Sanoma Pron aineistoihin

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää (mm. lukea, tulostaa, tallentaa, yhdistellä ja välittää otteita muille Loppukäyttäjille Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta) Sanoma Pron Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta tarjoamia aineistoja ainoastaan Sanoma pro Oppimisympäristön julkaisu- ja hallintatyökalujen normaalien toiminnallisuuksien mukaisesti Sopimuksen mukaisen oppilaitoksen puitteissa tapahtuvassa opetustoiminnassa opiskelu- ja opettamistarkoituksissa, ja/tai Oppilaskäyttäjien omassa yksityisessä opiskelutarkoituksessa.
Muunlainen Sanoma Pro Oppimisympäristön aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen aineistosta ilman Sanoma Pron etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan erillistä lupaa käyttää (esim. välittää) aineistoa millään tavoin muissa Sanoma Pro Oppimisympäristön kaltaisissa tai siihen rinnastettavissa sähköisissä palveluissa, kuten Oppilaitoksen käyttämässä muussa sähköisessä oppimisympäristössä, tai avoimessa tietoverkossa. Yhteisötilaajalla tai Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sanoma Pro Oppimisympäristön aineistosta tai sen osasta uutta palvelua.
Aineiston käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty, jollei tietyn aineiston osalta muuta ole erikseen sovittu
Opettajakäyttäjän oikeus tulostaa ja valokopioida käyttöoikeuden piirissä olevaa aineistoa perustuu Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen valokopiointisopimukseen Oppilaitoksissa.

4.3 Käyttöoikeus Loppukäyttäjien Sisältöihin ja Yhteisötilaajan sisältöihin

Loppukäyttäjällä ja Yhteisötilaajalla on oikeus tallentaa Sanoma Pro Oppimisympäristöön tai muutoin saattaa sen kautta muiden käyttäjien saataville itse tekemiään tai muutoin luvallisesti käyttämiään ja/tai hankkimiaan aineistoja. Loppukäyttäjät ja Yhteisötilaaja vastaavat itse siitä, mitä käyttöoikeuksia he Sanoma Pro Oppimisympäristön julkaisu- ja hallintatyökaluilla antavat muille Loppukäyttäjille näihin aineistoihin. Muut Loppukäyttäjät saavat korvauksetta käyttöoikeuden kyseisiin aineistoihin julkaisu- ja hallintatyökaluilla määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaisesti.

Sanoma Pro ei vastaa miltään osin Loppukäyttäjien tai Yhteisötilaajan Sanoma Pro Oppimisympäristöön tuomista aineistoista tai niiden käytöstä, eikä Sanoma Prolle sen perusteella synny muita oikeuksia Loppukäyttäjän Sisältöihin tai Yhteisötilaajan Sisältöihin kuin oikeus saattaa ne yleisön saataviin Sanoma Pro Oppimisympäristössä sekä valmistaa tätä varten tarvittavat kopiot Loppukäyttäjän tai Yhteisötilaajan Sisällöistä.

Loppukäyttäjät ja Yhteisötilaaja vastaavat itse siitä, että heidän Sanoma Pro Oppimisympäristöön tuomansa tai tallettamansa tai sen kautta käytettäväksi saattamansa aineistot (ml. linkit) eivät loukkaa näitä käyttöehtoja, kolmannen immateriaalioikeuksia, muita oikeuksia tai ole muutoin lain tai hyvän tavan vastaisia, eivät aiheuta vahinkoa Sanoma Prolle, Yhteisötilaajalle, muille Loppukäyttäjille tai kolmannelle eivätkä aiheuta tukoksia tai muita käyttökatkoksia Sanoma Pro Oppimisympäristöön tai muutoin huononna sen käytettävyyttä. Sanoma Prolla on oikeus poistaa Sanoma Pro Oppimisympäristöstä tällainen aineisto ilman Loppukäyttäjän lupaa. Sanoma Pro ei ole velvollinen antamaan Loppukäyttäjien Sisältöjen tai Yhteisötilaajan Sisältöjen käyttöön, sisältöön, tekniseen toimivuuteen tai käyttöehtoihin liittyvää asiakastukea.

4.4 Käyttöoikeus Kolmansien osapuolten sisältöihin

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Sanoma Pron Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta mahdollisesti jakamia kolmannen osapuolen aineistoja niissä esitettyjen mahdollisten erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäessään tällaista aineistoa Loppukäyttäjä on velvollinen tutustumaan kyseisen aineiston käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan kohdassa 4.2. todettuja ehtoja. Loppukäyttäjä vastaa itse siitä, mitä käyttöoikeuksia hän antaa näihin aineistoihin muille Loppukäyttäjille Sanoma Pro Oppimisympäristön julkaisu- ja hallintatyökaluilla.

Sanoma Pro ei vastaa kolmansien osapuolien tuottamista sisällöistä eikä niistä teknisistä tai tekijänoikeudellisista ongelmista tai vahingoista, joita kolmansien osapuolien sisältöjen tallettaminen Sanoma Pro Oppimisympäristöön tai niiden käytettäväksi saattaminen Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta (esimerkiksi linkittämällä) mahdollisesti aiheuttaa. Sanoma Prolla on aina oikeus poistaa Sanoma Pro Oppimisympäristöstä kolmansien osapuolien sisältö, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pro Oppimisympäristön toimintavarmuuden, tietoturvan tai tietosuojan tai joka muutoin aiheuttaa teknisiä ongelmia.

4.5. Vastuu käytöstä

Sanoma Pro ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pro Oppimisympäristöä. Sanoma Pro ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pro Oppimisympäristön välineitä ja hallitsemiaan aineistojen käyttöoikeuksia suhteessa toisiin Loppukäyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin.
Loppukäyttäjä ja/tai Yhteisötilaaja ovat korvausvelvollisia Sanoma Prolle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4.6 Sanoma Pron oikeus rajoittaa käyttöä tai estää pääsy Sanoma Pro Oppimisympäristöön

Mikäli Loppukäyttäjä käyttää Sanoma Pro Oppimisympäristöä tai sen kautta tarjolla olevia aineistoja tavalla, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pro Oppimisympäristön toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, Sanoma Prolla on oikeus laskea Sanoma Pro Oppimisympäristön palvelutasoa, hävittää kiellettyyn käyttöön liittyvä aineisto Loppukäyttäjälle ilmoittamatta ja/tai estää Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttö Loppukäyttäjältä parhaaksi katsomassaan laajuudessa. Käyttöoikeuden sulkemisesta huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan.

5. Palvelun käytettävyys, asiakastuki ja palveluun tehtävät muutokset

5.1 Palvelun käytettävyys, virheet palvelussa

Sanoma Pro Oppimisympäristö on käytettävissä päivittäin lähtökohtaisesti klo 6-24, paitsi 1.6.–31.7. välisenä aikana päivittäin klo 8-20. Sanoma Prolla on kuitenkin oikeus ottaa Sanoma Pro Oppimisympäristö tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä perustellusta syystä, esimerkiksi palvelinten huoltotöiden ajaksi.  Sanoma Pro pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Sanoma Pro Oppimisympäristön tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Sanoma Pro ei vastaa Loppukäyttäjään nähden mistään vahingosta, jota Loppukäyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Sanoma Pro Oppimisympäristöä käytettäessä.

5.2 Tukipalvelut

Loppukäyttäjille annettavasta asiakastuesta on sovittu Sanoma Pron ja Yhteisötilaajan välisessä Sopimuksessa.

Sanoma Pro Oppimisympäristöön liittyvät tukipalvelut ovat käytettävissä peruskoulujen lukuvuoden aikana arkisin klo 8-16. Koulujen loma-aikoina Sanoma Prolla on oikeus tarjota tukipalveluja supistetusti. Palvelukanavina käytössä on sekä puhelin- että sähköiset kanavat.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Sanoma Pro Oy
Postiosoite: PL 200, 00040 SANOMA
puh. 0203 91 000 (ppm+pvm) klo 10-14

asiakaspalvelu@sanomapro.fi 

Ajantasaiset yhteystiedot

Mikäli Loppukäyttäjä ottaa yhteyttä Sanoma Pro asiakastukeen ja esittää tukipyynnön, Sanoma Prolla on oikeus kirjautua Loppukäyttäjän tunnuksilla Sanoma Pro Oppimisympäristön Loppukäyttäjän havaitseman ongelman selvittämiseksi.

Sanoma Prolla on oikeus kieltäytyä antamasta Loppukäyttäjälle asiakastukea, mikäli se katsoo, että tukipyyntöön vastaaminen on ristiriidassa lain, Sopimuksen tai Yhteisötilaajan kanssa muutoin sovitun toimintatavan kanssa. Tällaisia tukipyyntöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Loppukäyttäjän käyttöoikeuksien muuttaminen,
 • Loppukäyttäjän henkilötietojen muuttamien,
 • Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttötilastojen luovuttaminen
 • viestinnän tunnistamistietojen luovuttaminen,
 • Loppukäyttäjän avustaminen väärinkäytöstilanteessa,
 • teknisen tuen antaminen ei-sovituille järjestelmille.

Mikäli Sanoma Pro kieltäytyy tässä kohdassa mainitusta syytä antamasta Loppukäyttäjälle asiakastukea, Loppukäyttäjä voi esittää tukipyyntönsä Yhteisötilaajalle, joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä.

5.3 Muutokset Sanoma Pro Oppimisympäristöön

Sanoma Pro kehittää Sanoma Pro Oppimisympäristöä jatkuvasti. Siksi sillä on oikeus muuttaa Sanoma Pro Oppimisympäristön sisältöä, toiminnallisuuksia ja rakennetta. Sanoma Pro tiedottaa, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, Sanoma Pro Oppimisympäristössä tapahtuvista Loppukäyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Loppukäyttäjälle etukäteen Sanoma Pro Oppimisympäristön välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

6. Henkilö- ja muiden tietojen käsittely, tietosuoja ja tietoturva

6.1 Toimeksiannon perusteella tapahtuva käyttö

Mikäli Loppukäyttäjän käyttöoikeus Sanoma Pro Oppimisympäristöön ja sen aineistoihin perustuu Yhteisötilaajan ja Sanoma Pron väliseen Sopimukseen, noudatetaan seuraavaa:
Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöönoton yhteydessä ja käytön aikana Yhteisötilaaja toimittaa Sanoma Prolle Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön kannalta tarpeelliset Loppukäyttäjien henkilötiedot. Lisäksi Loppukäyttäjien henkilötietoja tallentuu Sanoma Pro Oppimisympäristöön palvelun käytön yhteydessä. Sanoma Pro käsittelee näitä Loppukäyttäjien tietoja Yhteisötilaajan toimeksiannosta palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Toimeksianto on voimassa Sopimuksen voimassaoloajan.

Yhteisötilaaja vastaa rekisterinpitäjälle Henkilötietolain (523/1999) perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa Loppukäyttäjiin (mm. siitä, että Loppukäyttäjät saavat tiedon palvelujen käyttöä koskevista ehdoista sekä Henkilötietojen käsittelystä palvelussa). Yhteisötilaaja vastaa henkilörekisteristään toimitetuista tiedoista, niiden lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä rekisterinpitäjän velvoitteista Sanoma Pro Oppimisympäristöön tallennettujen henkilötietojen osalta.

Yhteisötilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön edellyttämien Loppukäyttäjien henkilötietojen toimittamiseen Sanoma Prolle.

Jollei muuta ole sovittu, Sanoma Prolla ei ole velvollisuutta ylläpitää eikä oikeutta käyttää Yhteisötilaajan henkilörekisterin tietoja muutoin kuin tässä Sopimuksessa määritellyssä tarkoituksessa.

Tiedot tallennetaan Sanoma Pron tai sen yhteistyökumppanin EU/ETA-alueella sijaitsevalle palvelimelle. Sanoma Pron tulee suojata henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia tietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö sekä tietoturvariskit huomioiden. Osapuolten välillä Sanoma Pro vastaa Sanoma Pro Oppimisympäristöön tallennettujen tietojen tietoturvasta. Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien tulee noudattaa Sanoma Pron kulloinkin antamia tietoturvaa koskevia ohjeita.

Yhteisötilaajan toimittamien tietojen perusteella Sanoma Pro luo kullekin Loppukäyttäjälle erilaisia oikeuksia, joiden avulla hän voi hyödyntää Sanoma Pro Oppimisympäristöä opettamisessa ja oppimisessa. Yhteisötilaajalla on oikeus tarkistaa Loppukäyttäjiä koskevat Sanoma Prolle toimittamansa henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä niillä tietoteknisillä välineillä, jotka Oppimisympäristössä tähän tarkoitukseen on käytössä. Ns. ylläpitäjäoikeuksin toimiva Opettajakäyttäjä voi tarkistaa muita Yhteisötilaajan Opettajakäyttäjiä koskevat Sopimuksen perusteella Sanoma Prolle toimitetut henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä niillä tietoteknisillä välineillä, jotka Oppimisympäristössä tähän tarkoitukseen on hänen käytössään. Opettajakäyttäjä voi tarkistaa omien opetusryhmiensä Oppilaskäyttäjiä koskevat Sopimuksen perusteella Sanoma Prolle toimitetut henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä niillä tietoteknisillä välineillä, jotka Oppimisympäristössä tähän tarkoitukseen on hänen käytössään.

Jokaisella Loppukäyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muokata niitä niillä tietoteknisillä välineillä, jotka Oppimisympäristössä tähän tarkoitukseen on Loppukäyttäjän käytössä. Ellei Sopimuksessa toisin sovita, Loppukäyttäjällä on oikeus kopioida itseään koskevat tiedot toiseen henkilörekisteriin.

6.2 Loppukäyttäjän henkilötietojen käsittely Sanoma Pron toimiessa rekisterinpitäjänä

Mikäli Sanoma Pro Oppimisympäristön ja/tai sen aineistojen käyttöä koskeva Sopimus on tehty Loppukäyttäjän ja Sanoma Pron välillä, Sanoma Pro käsittelee Loppukäyttäjän Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön yhteydessä tai asiakassuhteen yhteydessä muutoin mahdollisesti syntyviä henkilötietoja voimassa olevan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja rekisteriselosteen mukaisesti mm. palvelun toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakastapahtumien varmentamiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointitarkoituksissa, analysointi- ja tilastointitarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimuksia varten sekä muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa.

Jos Sanoma Prolle on muodostunut suora asiakassuhde Loppukäyttäjään (esimerkiksi Loppukäyttäjän tilatessa Sanoma Pron tuotteita tai luodessa tilin Sanoma Pron palveluun ja hyväksyessä palvelun ehdot) tai mikäli Yhteisötilaaja ja/tai Sanoma Pro saa Loppukäyttäjältä tai (alle 15-vuotiaan Loppukäyttäjän osalta) tämän huoltajalta asianmukaisen suostumuksen Loppukäyttäjän henkilötietojen käsittelyyn Sanoma Pron tai sen konserniyhtiöiden toimesta, antaa Yhteisötilaaja osaltaan Sanoma Prolle pääsyn kyseisen Loppukäyttäjän Sanoma Pro Oppimisympäristöön tallennettuihin henkilötietoihin ehdoissa määritellyn käsittelytarpeen mukaisesti edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Sanoma Prolle luovutettavat tiedot kuuluvat tällöin Sanoma Pron asiakasrekisteriin, jonka osalta Sanoma Pro vastaa rekisterinpitäjänä kyseisten Loppukäyttäjien henkilötietojen käytöstä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti suhteessa Loppukäyttäjiin.

6.3 Tilastotiedot ja muut anonyymit tiedot

Edellä sanotun lisäksi Sanoma Prolla on oikeus käsitellä Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön yhteydessä mahdollisesti syntyvää tilastotietoa palvelujen kehittämiseksi ja oppimiseen liittyvien lisäpalveluiden tuottamiseksi. Sanoma Prolla on oikeus säilyttää tällaiset pseudonymisoidut tiedot myös Sopimuksen päätyttyä. Vastaavasti Sanoma Prolla on oikeus säilyttää asiakkuussuhteen perusteella käsiteltävät henkilötiedot myös Sopimuksen päätyttyä, mikäli sillä on henkilötietolain mukainen perusteltu oikeus jatkaa tietojen käsittelyä.

6.4. Tunnistamis- loki-, ja muut tiedot sekä evästeet

Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön myötä Sanoma Pro voi käsitellä lisäksi Loppukäyttäjiä koskevia tunnistamis-, loki-, henkilö-, sivulataus- ja muita luottamuksellisia tietoja. Nämä tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, eikä Sanoma Pro käsittele niitä muutoin kuin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun sujuvan käytön ja tietoturvan varmistamiseksi, palvelun kehittämiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja estämiseksi. Sanoma Pro ei luovuta Yhteisötilaajalle, Loppukäyttäjille tai kolmansille mitään edellä kuvattua luottamuksellista tietoa Sanoma Pro Oppimisympäristön käytöstä muutoin kuin nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttö edellyttää ns. evästeiden sallimista Loppukäyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöön liittyvissä evästeissä ei ole eikä välitetä mitään Loppukäyttäjän henkilötietoja.

6.5 Vastuu Sanoma Pro Oppimisympäristöön sisältyvien viestintävälineiden käytöstä

Sanoma Pro Oppimisympäristön käytön myötä Loppukäyttäjät voivat käyttää erilaisia Sanoma Pro Oppimisympäristöön sisältyviä viestintävälineitä, kuten keskusteluryhmiä. Sanoma Pro ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pro Oppimisympäristön viestintävälineitä ja mitä he niiden avulla viestivät. Sanoma Pro ei valvo, sensuroi eikä moderoi Sanoma Pro Oppimisympäristössä tapahtuvaa viestintää eikä vastaa Loppukäyttäjien viestinnän sisällöstä eikä siihen mahdollisesti liittyvistä väärinkäytöksistä ja rikkomuksista.  Loppukäyttäjät vastaavat suhteessa Sanoma Prohon ja kolmansiin osapuoliin mahdollisesta lain tai näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä. Tällaista kiellettyä käyttöä ja toimintaa ovat esimerkiksi:

 • laittomien aineistojen tallettaminen ja jakaminen tai muu tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaava käyttö
 • roskapostin tms. häiritsevien viestien lähettäminen
 • virusten tai muiden haittaohjelmien tuominen tai levittäminen
 • kaupallisen toiminnan harjoittaminen palvelun välityksellä.

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttövarmuuden, tietoturvan ja hyvän palvelutason varmistamiseksi sekä tekijänoikeusrikkomusten ehkäisemiseksi Sanoma Prolla on oikeus suodattaa ja hävittää Sanoma Pro Oppimisympäristöstä ns. roskapostia ilmoittamatta siitä erikseen Loppukäyttäjille. Samasta syystä Sanoma Prolla on myös oikeus estää parhaaksi katsomillaan menetelmillä tietoteknisten virusten, haittaohjelmien, yms. tallettaminen, säilyttäminen, asentaminen, asentuminen ja levittäminen Sanoma Pro Oppimisympäristössä ja hävittää sieltä kaikki tietoteknisiä viruksia, haittaohjelmia, roskapostia yms. sisältävä aineisto ilman Loppukäyttäjän lupaa. Sanoma Prolla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Loppukäyttäjälle tästä syystä poistamistaan ja hävittämistään aineistoista eikä korvata Loppukäyttäjille tai kolmansille tästä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

6.6 Digiluokan käyttö (koskee vain Digiluokka-palvelun käyttäjiä)

Oppilaitos tekee Digiluokka-palvelun käytöstä erillisen sopimuksen TutorHouse Oy:n kanssa. Sanoma Pro toimii rekisterinpitäjänä tätä palvelua käyttäville opiskelijoille ja TutorHouse Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä. Digiluokan käytöstä syntyviä henkilötietoja voidaan käsitellä kuten kuvattu kohdissa 6.2, 6.3 ja 6.4 sekä Digiluokka-sopimuksessa. Kuitenkin videostreamausta ja videotallenteita opetustilanteista syntyy ainoastaan Digiluokka-palvelussa ja niitä käsitellään vain Digiluokkaa käyttävien opiskelijoiden ja opettajien osalta.
Digiluokka-ympäristön alustana on Sanoma Pro Oy:n oppimisympäristö. Digiluokka-ympäristö toimii internet-selaimella ja sen käyttäminen edellyttää oppilaalta kirjautumista Sanoma Pro Oyn oppimisympäristöön sekä Sanoma Pro Oy:n oppimisympäristön käyttöehtojen hyväksymistä.

Digiluokka-ympäristössä tapahtuvat opetustilanteet tallentuvat kurssin ajaksi Digiluokka-ympäristöön, jossa kurssille osallistuvat oppilaat voivat katsoa tallenteita kurssin päättymiseen saakka. Kurssin päätyttyä oppilaat eivät enää pääse katsomaan tallenteita. TutorHouse konserniyhtiöineen voi säilyttää tallenteet ja käyttää niitä Digiluokka-konseptin kehittämiseen ja sisäisiin koulutustarkoituksiin kohtuullisen ajan.

7. Sopimuksen voimassaolon päättymisen seuraukset

Sopimus on voimassa Sopimuksessa määritellyn ajan. Sopimuksen voimassaolon päättyessä Loppukäyttäjien käyttäjätunnukset suljetaan ja käyttöoikeus Sanoma Pro Oppimisympäristöön ja siellä oleviin tai sieltä mahdollisesti otettuihin aineistoihin päättyy välittömästi. Käyttöoikeuden päätyttyä Sanoma Prolla ei ole velvollisuutta tarjota Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta pääsyä Loppukäyttäjien Sisältöihin, Yhteisötilaajan Sisältöihin ja/tai Lisäsisältöihin. Loppukäyttäjien ja/tai Yhteisötilaajan tulee itse huolehtia em. sisältöjen talteen ottamisesta ennen Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöoikeuden päättymistä.

Sanoma Pro ei ole velvollinen tarjoamaan Loppukäyttäjille käyttöoikeutta Sanoma Pro Oppimisympäristöön, sen osaan tai johonkin korvaavaan järjestelmään eikä säilyttämään Loppukäyttäjän Sisältöjä sen jälkeen, kun sopimuksen voimassaolo ja Loppukäyttäjän käyttöoikeus Sanoma Pro Oppimisympäristöön on päättynyt. Sanoma Prolla on kuitenkin oikeus arkistoida Loppukäyttäjien Sisältöjä niiden mahdollista myöhempää Loppukäyttäjille palauttamista varten. Mikäli näin tapahtuu, Loppukäyttäjä ja Sanoma Pro sopivat siitä erikseen.
Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan.

8. Muut ehdot

8.1 Muutokset käyttöehtoihin

Sanoma Prolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Loppukäyttäjille asianmukaisesti suhteessa muutosten laatuun. Jatkamalla Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja.

8.2 Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan

8.3 Muut ehdot: Yhteisötilaajan kanssa tehty Sopimus

Mikäli Loppukäyttäjän käyttöoikeus perustuu Yhteisötilaajan ja Sanoma Pron kanssa tehtyyn Sopimukseen, määräytyy osapuolten vahingonkorvausvelvollisuus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu tuon Sopimuksen perusteella.

8.4. Muut ehdot: Loppukäyttäjän kanssa tehty Sopimus

Mikäli Loppukäyttäjän käyttöoikeus perustuu Loppukäyttäjän ja Sanoma Pron välillä tehtyyn Sopimukseen, sovelletaan seuraavaa:

8.4.1 Sopimuksen siirto

Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Sanoma Pron suostumusta. Sanoma Prolla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Sanoma Pron kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Sanoma Pron ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Sanoma Prolla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

8.4.2 Vastuunrajoitus

Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Osapuolten vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista rajoittuu enintään 10 000 euroon vahinkotapahtumaa kohden. Edellä todettuja vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin.

8.4.3 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöön ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada osapuolten kesken sovituksi, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 24.5.2018