3

Tietosuojalausekkeen muutokset

Tälle sivulle päivitetään tietosuojalausekkeen vanhat versiot ja siihen tehdyt muutokset.

Tärkeimmät muutokset Sanoma Pron tietosuojalausekkeessa:

 • Yksityishenkilön ja yhteisötilaajan aikaisemmin erilliset käyttöehdot on yhdistetty kaikkia koskeviksi käyttöehdoiksi.
 • Toisen asteen opiskelijat siirtyvät Sanoma Pron kontrollista opetuksen järjestäjän kontrolliin. Sanoma Pro toimii jatkossa yhteisötilaajan loppukäyttäjien henkilötietojen käsittelijänä.
 • Toisen asteen opiskelija voi antaa itse tietonsa kunnan tai koulun puolesta.
 • Oppi&ilo on erotettu Sanoma Pron käyttöehdoista ja tietosuojalausekkeesta, ja sille on luotu omat käyttöehdot ja tietosuojalauseke.
 • Kumppanien ja kolmansien osapuolten käsittelemät tiedot -osioon on lisätty Facebook ja Youtube.
 • Kirjautumislokitietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, sillä viranomaisella on lakiin perustuva toimivalta käsitellä tietoja rikollisen toiminnan, kuten palvelunestohyökkäysten, estämiseksi ja torjumiseksi.

Aiempaa versiota Sanoma Pron tietosuojalausekkeesta voit tarkastella alla:

Tietosuojalauseke

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Sanoma Pro kerää tietoja käyttäjistään palveluiden toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista perustetta. Huolehdimme kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

1. Mikä Sanoma Pro Oy on ja miksi tämä tietosuojalauseke on tehty?

Sanoma Pro Oy on osa Sanoma-konserniin kuuluvaa Sanoma Learningia. Sanoma Learningiin kuuluvat seuraavat viisi yhtiötä: Sanoma Pro Ltd, L.C.G. Malmberg B.V., Nowa Era Sp. z.o.o., Sanoma Utbildning AB ja Uitgeverij Van In N.V.

Tämä tietosuojalauseke tarjoaa Sanoma Pron tuotteita ja palveluja käyttäville tietoa siitä, miten Sanoma Pro käyttää henkilötietoja. Sanoma Pron tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia perus-, lukio- ja ammattiopetuskäyttöön tarkoitettuja painettuja ja digitaalisia tuotteita, Oppi&ilo-tuotemerkin alla erilaisia peli- ja puuhatuotteita lapsille ja Tutorhousen tarjoamia valmentavia lisäopetuspalveluja kaikentasoisille oppijoille alakoulusta abiturienttiin.

Sanoma Pro on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja tuotteidensa loppukäyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ( EU 2016/679), henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muiden soveltuvien lakien asettamien vaatimusten mukaisesti.

Keräämme tietoa digitaalisten oppimistuotteiden käytöstä. Tämä mahdollistaa sen, että koti- ja koulukäyttöön tarkoitetut digitaaliset ja painetut tuotteet tukevat niin oppilasta oppimisessa kuin opettajaa parhaiden opetustulosten saavuttamisessa. Tiedolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tietoa siitä, mitä digitaalista oppimistuotetta käyttäjä on käyttänyt.  Tiedon käyttö luo mahdollisuuden yksilöllisiin oppimiskokemuksiin ja antaa oppilaalle mahdollisuuden seurata omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa ja opintopolkuaan oman laitteensa välityksellä. Kirjautumalla sisään digitaalisiin oppimisratkaisuihin opettaja voi seurata yksittäisen oppilaan suorituksia ja edistymistä sekä tarjota oppilaalle tämän yksilölliseen tarpeeseen räätälöityjä harjoituksia. Sanoma Pron digitaalisten oppimistuotteiden valikoimassa on seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvia digitaalisia tuotteita, jotka hyödyntävät henkilötietoja:

 • sähköiset oppimisympäristöt ja -alustat
 • digitaaliset harjoitus- ja pelisovellukset
 • muut digitaaliset sovellukset, joita oppilas käyttää koulussa tai kotona, joko koulun tarjoamana tai suoraan Sanoma Prolta ostettuna
 • Sanoma Pron palveluihin kuuluvat seuraavat verkkosivustot, jotka hyödyntävät henkilötietoja
 • verkkosivusto ja verkkokauppa sanomapro.fi
 • verkkosivusto ja verkkokauppa oppijailo.fi
 • Tutorhousen Digiluokka-palvelu toteutetaan yhdessä Sanoma Pron kanssa oppimisympäristön kautta. Tutorhouse Oy sen sijaan vastaa rekisterinpitäjänä muusta omasta liiketoiminnastaan ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

 

2. Mitä tietoja meillä on sinusta ja mihin käytämme niitä?

Keräämme henkilötietoja  erilaisista lähteistä ja erilaisin perustein. Saamme tiedot jollain seuraavista tavoista

2.1 Annat tiedot itse

Saamme henkilötietojasi, kun tilaat meiltä tuotteen tai rekisteröidyt käyttämään jotakin palveluistamme. Saatat esimerkiksi antaa meille toimitusosoitteen ja yhteystiedot tilausta varten tai sähköpostiosoitteen digitaalisen tilin ylläpitoa varten. Voit myös lisätä tietoja myöhemmin profiiliisi. Tällaisia tietoja ovat tyypillisesti nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos, käyttäjätunnus ja salasana sekä mahdollisesti puhelinnumero.

On myös mahdollista, että annat itse tietosi esimerkiksi esittelytilaisuudessamme tai messuilla tai muussa vastaavassa yhteydessä.

Käytämme näitä tietoja palvelun tarjoamiseen, kuten tuotteiden toimittamiseen ja digitaalisten palveluiden toimintojen toteuttamiseen. Näet esimerkiksi oppimisympäristössä sinulle kuuluvat oikeat oppimateriaalit, kun tiedämme, mihin oppilaitokseen ja mille luokka-asteelle kuulut. Käytämme tietoja myös asiakasviestintään, asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon. Näin pysyt ajan tasalla esimerkiksi sinulle relevanteista tuotteista ja saat oikeat tiedotteet, sekä tiedämme kouluilla oikeat yhteyshenkilöt palveluviesteille ja tuotetiedottamiselle.

Digikirjojen kohdalla käsittelemme tyypillisesti tietoja, jotka tarvitaan tilatun tuotteen laskutusta ja toimitusta varten, esimerkiksi tilaajan nimi, laskutustiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätilin tiedot (käyttäjätunnus ja salasana).

2.2 Saamme tiedot oppilaitoksestasi tai kunnalta

Sanoma Pro voi tehdä kunnan tai oppilaitoksen kanssa sopimuksen toimeksiannosta, jos oppilaitos haluaa käyttää Sanoma Pron digitaalisia tuotteita jaluoda käyttäjätilit keskitetysti henkilökunnalle ja oppilaillehankkimaansa Sanoma Pron materiaaliin ja/tai palveluun. Tällöin Sanoma Pro voi vastaanottaa henkilötietoja tarjotakseen kunnan tai oppilaitoksen ostamia palveluita oppilaille ja opettajille. Näitä tietoja ovat nimi, tieto oppilaitoksesta ja ryhmästä sekä yksilöivä tunniste ja tieto roolista (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Käsittelemme näitä tietoja kunnan tai oppilaitoksen lukuun, kuten heidän kanssaan tehdyssä sopimuksessa todetaan. Käyttötarkoitus on palvelun tarjoaminen sopimuksen mukaan.

Mihin kohdissa 1 ja 2 mainittuja tietoja käytetään?

 • käyttäjän tunnistamista ja todentamista varten sekä oikeiden käyttöoikeuksien antamista varten
 • kertakirjautumisen mahdollistamiseksi digitaaliseen oppimistuotteeseen. On mahdollista, että toinen palveluntarjoaja tekee Sanoma Pron kanssa integraation tarjotakseen kertakirjautumispalvelua.
 • sisältöjen ja harjoitusten näyttämiseen ja oppimishistorian tallennukseen
 • personoitujen palvelujen luomista varten
 • oppimisympäristön käyttäjätuen mahdollistamiseksi (esim. unohtuneet salasanat ja pääsyn varmistaminen toiminnallisuuksiin)
 • Koulun henkilökunnan sekä kuluttajatuotteita (henkilökohtaisella tilillä tilatut tuotteet, kuten digikirjat) käyttävien yli 15-vuotiaiden asiakkaiden henkilötietoja käytetään lisäksi
 • tutkimusten tai kyselyiden lähettämistä varten
 • kiinnostuksen kohteiden ja erityisosaamisen keräämiseen (esimerkiksi opettajan opetettava aine, jotta voimme kohdistaa palvelumme paremmin)
 • muiden tuotteiden tarjoamiseen

2.3 Tietoa syntyy, kun käytät palveluamme

Jos tilaat verkkokaupasta tuotteitamme, sinulle syntyy tilaushistoria. Jos teet digitaalisia tehtäviä, sinulle syntyy oppimishistoriaa. Alla on eritelty näitä palveluiden käytöstä syntyviä ja havainnoituja henkilötietoja ja niiden käyttöä tarkemmin.

Digitaalisten oppimistuotteiden ja verkkopalvelun käytöstä kertyvä tieto

Voimme kerätä tietoa siitä, kuinka digitaalisten tuotteidemme käyttäjät käyttävät tuotteita ja sisältöjä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi testitulokset, tunnistautumistiedot, lokitiedot ja tiedot sisällön käytöstä. Tämä mahdollistaa opettajille yksittäisten oppilaiden toimintojen ja oppilaan tekemien harjoitusten tulosten seuraamisen.

Oppimistuotteista kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteissa olevien palautteiden ja raporttien koostamiseen opettajille oppilaiden oppimistuloksista
 • adaptiivisten oppimateriaalien ja personoitujen oppimispolkujen luomiseen
 • digitaalisten oppimistuotteiden käyttöä koskevan datan analysointiin kokonaistasolla ja raporttien tuottamiseen koululle, jotta opetuksen laatua voidaan parantaa
 • tuotteiden tietoturvan varmistamiseen ja väärinkäytön ehkäisemiseen
 • opetusmetodien ja digitaalisten oppimistuotteiden kehittämiseen

Verkkopalvelussamme ja -kaupassamme kerätään asiakkaiden (yli 15-vuotiaiden) toimitustapaa ja maksutapaa koskevia tietoa sekä käytetään evästeitä palvelun toiminnan varmistamiseen ja mainonnan kohdentamiseen tuotteistamme. Evästeiden käytöstä palvelussamme voit lukea lisää täältä

Verkkopalveluista kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • sivun toimivuuden varmistamiseen
 • tuotteiden toimittamiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen
 • verkkopalvelun ja -kaupan asiakaskokemuksen seuraamiseen ja palvelun laadun varmistamiseen
 • mainonnan kohdentamiseen (vain yli 15-vuotiaille)

Tuotteiden käytöstä syntyvästä datasta johdetut ja lasketut tiedot

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet sekä mitata verkkopalvelujemme käyttöä.

Käytämme analytiikan työkaluja kuten matemaattisia malleja ja algoritmeja, jotka perustuvat digitaalisten palvelujen käytöstä keräämäämme dataan.

Algoritmien perusteella syntyy tietoa, joka täydentää käyttäjien oppimisprofiilia. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi tuotettaessa suosituksia yksittäiselle opiskelijalle sopivasta oppimissisällöstä.  Voimme myös käyttäjistä kerätyn datan perusteella esimerkiksi päätellä, jos jokin tehtävä on virheellinen tai liian vaikea, jos valtaosa käyttäjistä vastaa väärin.

Johdettua dataa käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • personoidun sisällön ja suositusten tuottamiseen
 • digitaalisten tuotteiden ja opetusmetodien kehittämiseen, kun data on aggregoitu ja käsitelty anonymisointitekniikoin
 • liiketoiminnan päätöksenteon tueksi, kun data on aggregoitu ja käsitelty anonymisointitekniikoin.

2.4 Muut tietolähteet

Sanoma Pro käsittelee järjestelmissään myös kouluilta kerättyjä tietoja koulun henkilökunnasta. Tietoja käytetään opettajien palvelemiseen ja tuotteista tiedottamiseen.

Tietoja voidaan saada

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautekortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • yhteistyökumppaneilta (esim. oppimateriaalien jälleenmyyjiltä)
 • oppilaitoksilta (sellaisia yleisesti saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat henkilöiden asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa).

3. Käyttääkö Sanoma Pro asiakkaista kerättyä tietoa markkinointitarkoituksiin?

Alle 15-vuotiaille käyttäjille Sanoma Pro ei lähetä kaupallista viestintää tai uutiskirjeitä.

Opettajille sekä yli 15-vuotiaille asiakkaille, jotka ovat tilanneet tuotteitamme, voimme lähettää markkinointia ajankohtaisista asioista, kutsuja tilaisuuksiin, pyyntöjä osallistua tutkimuksiin ja tuoteinformaatiota. Suoramarkkinoinnista on aina mahdollista kieltäytyä.

4. Tietojen käsittelyn laillinen perusta ja vastuu henkilötiedoista

Sanoma Pro tietojen käsittelijänä:Kun toimimme käsittelijänä rekisterinpitäjän eli kunnan tai oppilaitoksen lukuun, käsittelemme henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän määrittelemiä käyttötarkoituksia varten (esim. tuotteen toimittaminen opetuksen järjestämiseksi sopimuksen mukaan).

Sanoma Pro rekisterinpitäjänä:Kuluttajan tilatessa meiltä tuotteita, esimerkiksi digikirjoja, käsittelemme henkilötietoja sopimuksen perusteella. Syntyneen asiakassuhteen perusteella voimme oikeutetun edun nojalla käsitellä tietoja edelleen muun muassa tuotekehitystarkoitukseen ja asiakkuudenhallintaan. Sanoma Prolla on yhtiönä oikeutettu etu kehittää liiketoimintaansa, parantaa tuotteitaan ja palveluitaan, hoitaa asiakassuhteita ja markkinoida tuotteitaan, sekä varautua laittomuuksia ja väärinkäytöksiä vastaan, esimerkiksi tietoturvasta huolehtimalla. Mikäli käsittelemme tietoja luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen, pyydämme asiakkaalta suostumuksen. Laki velvoittaa lisäksi säilyttämään kirjanpitotarkoituksiin tilauksiin liittyviä tietoja.

Vastuu henkilötiedoista riippuu siitä, onko kyseessä asiakkuus kunnan tai oppilaitoksen kanssa vai suora asiakkuus kuluttajan kanssa. Vastuu oppilaiden henkilötiedoista, joille toimimme käsittelijöinä, on rekisterinpitäjällä eli kunnalla tai oppilaitoksella. Sanoma Pro kuitenkin osaltaan vastaa, että oppilaiden tietoja käsitellään turvallisesti ja että toimimme vastuullisesti ollessamme käsittelijän roolissa. Suorille asiakkaillemme (esimerkiksi lukio-opiskelijat) ja yrityskontakteille (koulun henkilökunnalle) olemme rekisterinpitäjä ja siten vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Oppilaat perusopetuksessa: Kunta on rekisterinpitäjä ja Sanoma Pro käsittelijä. Peruskouluasteelle ei ole suunnattu henkilökohtaisesti ostettavia tuotteita.

Laillinen perusta tietojen käsittelylle on sopimus opetuksen järjestäjän kanssa.

Opettajat ja henkilökunta: Sanoma Pro käsittelee opettajien tietoja yrityskontakteina ja toimii rekisterinpitäjänä heidän tiedoilleen.

Laillinen perusta tietojen käsittelylle on sopimussuhde tai yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

Opiskelijat toisella asteella: Sanoma Pro on rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelyn laillinen perusta on sopimussuhde tai yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

5. Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsitellään Sanoma Prolla huolellisesti, ja pääsy rajataan vain niille henkilöille, jotka esimerkiksi auttavat asiakaspalvelussa tai teknisten ongelmien selvityksessä tai muuten tarvitsevat henkilötietoja johonkin tietosuojalausekkeessa mainittuun tarkoitukseen. Sanoma Pro käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Sanoma Pro voi käyttää kolmansia osapuolia ja alihankkijoita käsittelemään tietoja puolestaan esimerkiksi tekniseen kehitykseen, asiakaspalvelun toteuttamiseen ja markkinointikampanjoihin. Huolehdimme sopimusten avulla, että alihankkijat ja kolmannet osapuolet noudattavat samoja lakeja ja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kuin mekin. Alihankkijoista vain valitut henkilöt pääsevät käsittelemään henkilötietoja. Hallinnollisista syistä tietoja voidaan myös käsitellä konserniyhtiöön kuuluvissa yrityksissä. Emme luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi konserniyhtiön sisällä.

6. Missä tiedot sijaitsevat fyysisesti?

Henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla. Jos mitään henkilötietoja pääsee käsittelemään alihankkijamme kautta Euroopan talousalueen ulkopuolelta, huolehdimme siitä, että henkilötietojen siirto tapahtuu lainmukaisesti ja tietosuoja on riittävällä tasolla.

7. Miten suojaamme lasten tietoja?

Alle 15-vuotiaiden tietoja käsitellään erityisellä varovaisuudella, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Säilytämme oppilaiden tietoja niin kauan kuin sopimus kunnan kanssa on voimassa ja käsittely on tarpeen. Mikäli oppilaan tiedot tulevat meille sopimuksen nojalla kunnasta, oppilaan tiedot poistuvat, kun hän poistuu kunnan puolelta lähetettävistä tiedoista. On kuitenkin mahdollista, että oppilas jatkaa opintojaan toisessa kunnassa, jolla on myös sopimus Sanoma Pron kanssa. Tällöin oppilaan tilin jatkuvuus pyritään turvaamaan.

8. Miten kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaan.

 • Profiili digitaalisissa tuotteissamme: 4 vuotta lisenssin umpeutumisesta, jotta mahdollistetaan paluu käyttäjäksi ja tietojen palauttaminen tarvittaessa. Koulun sopimuksen päättyessä voimme poistaa kaikki henkilötiedot.
 • Asiakkaan yhteystiedot, tilaushistoria kirjanpitotarkoituksiin: 6 vuotta Suomen lain mukaan
 • Tiedot asiakasrekisterissämme: 2 vuotta asiakkuuden päättymisestä, jotta voimme tarvittaessa yhä kontaktoida asiakkaita.
 • Evästetiedot verkkosivuiltamme ja verkkokaupasta 2 vuotta sivulla käynnistä ellei vierailija tyhjennä selainhistoriaansa evästeistä sitä ennen

9. Miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn?

Käyttäjillä on oikeus:

 • Pyytää saada pääsy omiin tietoihinsa
 • Pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai laillista perustetta tietojen käsittelyyn ei ole.
 • Pyytää tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa (data portability), kun henkilötietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Näitä oikeuksia voit toteuttaa opetuksen järjestäjän kautta, kun kyse on tiedoista, joita Sanoma Pro käsittelee. Kun Sanoma Pro on rekisterinpitäjä, voit osoittaa pyyntösi asiakaspalveluun

Käyttäjillä on oikeus kieltää aiempi suostumus tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen. Luvanvaraisessa markkinoinnissa kiellon voi tehdä joko viestien lopusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Evästesuostumuksia voi hallinnoida evästeasetuksissa.

Käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun henkilötietoja käsitellään perustuen yrityksen oikeutettuun etuun.

Käyttäjillä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tilanteessa, jossa esimerkiksi tietojen poistopyyntöä ei voitaisi toteuttaa välittömästi yrityksen oikeutetun edun takia.

Näitä oikeuksia voit toteuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Mikäli toivot, että Sanoma Pro lopettaa tietojesi tai lapsesi tietojen käsittelyn koulun tarjoamassa digitaalisessa oppimisratkaisussa, ole yhteydessä kouluun. Koulu välittää tarvittaessa pyyntösi meille ja tuhoamme tiedot niin pian kuin mahdollista, kuitenkin aina noudattaen tietosuojalainsäädännön määräaikoja.

Kun Sanoma Pro lopettaa oppilaan tietojen käsittelyn koulun tarjoamassa digitaalisessa oppimisratkaisussa, koulu ei voi enää tarjota oppilaalle pääsyä kyseisen digitaalisen tuotteen sisältöihin ja harjoituksiin.

Koulut voivat antaa tarkempia tietoja digitaalisista oppimistuotteista kerätyistä henkilötiedoista. Voit myös olla yhteydessä Sanoma Pron asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@sanomapro.fi) kysyäksesi henkilötietojen käsittelystä tai pyytääksesi tietojesi tarkistusta, muutoksia tai poistamista. Informoimme sinua aina mahdollisimman kattavasti ja vastaamme kyselyihin neljän viikon kuluessa.

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa virkaa hoitaa Tietosuojavaltuutettu, yhteydenottotavat löytyvät osoitteesta: tietosuoja.fi

10. Voiko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Voimme päivittää tätä tietosuojalauseketta tulevaisuudessa.

Tämä tietosuojalauseke julkaistiin 25.5.2018.

11. Miten voit olla yhteydessä meihin?

Voit olla yhteydessä Sanoma Pron asiakaspalveluun.

asiakaspalvelu@sanomapro.fi
puh. 020 391 000

Sanomilla on nimetty tietosuojavastaava. Voit  lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut postitse tai sähköpostilla

Sanoma Oyj

Tietosuoja

PL 30, 00089 Sanoma