3

Tekijämme

Tutustu Geos-sarjan tekijöihin

Geos-sarjan tekijäryhmästä löytyy monenlaista osaamista.

Hannele Cantell

Hannele Cantell toimii maantieteen ja muiden ympäristöaineiden opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut maantieteen, biologian ja ympäristöopin oppikirjoja lähes 30 vuotta. Hannele on niitä harvoja oppikirjailijoita Suomessa, joiden tuotanto ulottuu kaikille asteille peruskoulun ensimmäisestä luokasta jopa korkeakouluihin asti. Suomen tietokirjailijat  valitsi Hannelen vuoden oppikirjailijaksi vuonna 2011. Hannele lähti mukaan tekemään Geos-sarjaa, koska hän haluaa edistää maantieteen oppimateriaaleissa yhdenvertaisuuden, moniarvoisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmia. Hannele toivoo, että uusi Geos innostaa opiskelijoita maailmanparantamiseen maantieteen keinoin.

Heikki Jutila

Heikki Jutila toimii maantiedon ja biologian opettajana Kaarilan koulussa Tampereella. Maantiede on nopeasti muuttuva tieteenala, jolla on tarttumapintaa lähes kaikkiin maailman suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, globalisaatioon, kaupungistumiseen ja muuttoliikkeisiin. Tämän vuoksi Heikki haluaa olla mukana laatimassa maantieteen oppimateriaalia, joka antaa lukiolaisille eväitä kohdata näitä haasteita riippumatta siitä, mihin ammattiin he lopulta valmistuvat. Heikin mielestä tärkeintä oppimisessa on opiskelijoiden oma uteliaisuus ja halu ymmärtää maailmaa.

Sirpa Lappalainen

Sirpa Lappalainen on biologian ja maantieteen lehtori Lappeenrannan Lyseon lukiosta. Hän on työskennellyt opettajana yli 20 vuotta, ensin perusopetuksen puolella ja vuodesta 1998 lähtien pelkästään lukiossa. Oppikirjailijana hän on toiminut vuodesta 2006. Tähän projektiin hänet sai lähtemään halu tehdä jotakin uutta. Sirpa on innostunut maantieteen opetuksen kehittämisestä, vaikka opiskeluaikana pääaineena olikin eläintiede. Myös digitaalisen materiaalin käyttö opetuksessa on lähellä hänen sydäntään. Sirpa haluaa innostaa opiskelijoita pohtimaan erilaisten maantieteellisten ilmiöiden syitä. Hänestä on tärkeää oppia ymmärtämään, miksi jotakin tapahtuu, eikä opetella vain yksittäisiä asioita.

Jari Kolehmainen

Jari Kolehmainen on kouvolalainen biologian ja maantieteen lehtori, joka opettaa päivä-, aikuis- ja verkkolukiossa sekä aikuisten perusopetuksessa. Hänelle on kertynyt kokemusta myös maahanmuuttajien opetuksesta ja hanketyöstä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Jarin sydäntä lähellä ovat motivoivat esimerkit, joiden avulla opiskelija ymmärtää teoriatiedon käytännön merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Asioiden innostava ja moderni käsittelytapa Geos-sarjassa vakuutti hänet alusta alkaen, ja siksi Jari liittyi tähän oppikirjailijatiimiin keväällä 2016 kehittämään sarjaa edelleen. Jarin mukaan maantieteen opetuksessa hienointa on se, kun opiskelijat huomaavat maantieteellisen tiedon olevan tärkeää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnin kannalta.

Mari Sorvali

Mari Sorvali on hollolalainen maantieteen ja biologian lehtori, jolla on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hän opettaa pääasiassa maantiedettä Lahden yhteiskoulun lukiossa. Hänen pääaineenaan Helsingin yliopistossa oli kehitysmaamaantiede. Mari on toiminut oppikirjailijana Geos-tiimissä vuodesta 2006 lähtien. Oppikirjailijatyöhön hänet innosti halu kehittää maantieteen oppimateriaaleja ja siten saada mahdollisimman moni opiskelija kiinnostumaan maantieteen opiskelusta. Opetustyössään hän on kiinnostunut hyödyntämään monipuolisia oppimista ja opetusta rikastavia menetelmiä. Mari kannustaa opiskelijoitaan lukemaan maantiedettä, sillä maantieteen opiskelu auttaa ymmärtämään sekä nykyhetkeä että menneisyyttä.

Kenelle: Opettajat