3

Tekijämme

Tutustu Iiris-sarjan tekijöihin

Iiris-sarjan tekijäryhmä koostuu kahdeksasta ammattilaisesta.

Sanna Alho

Sanna Alho on biologian, maantieteen ja terveystiedon aineenopettaja Espoonlahden lukiossa Espoossa. Hän on aiemmin ollut tekemässä biologian ja terveystiedon oppimateriaalisarjoja yläkoulun puolelle. Opettajana ja oppikirjailijana Sannaa kiehtoo oppimisprosessin kokonaisvaltaisuus, ja siksi hän haluaa tuottaa sellaista oppimateriaalia, joka mahdollistaa monimuotoiset ja motivoivat työskentelytavat sekä asiakokonaisuuksien ymmärtämisen. Sanna saa virtaa erinomaisesta yhteistyöstä eri alojen ammattilaisten kanssa. Sanna toteaa, että projektissa on aikamoinen synergialataus, kun kaikki ovat innostuneita ja tavoitteellisia.

Hanna Buuri

Hanna Buuri toimii biologian ja maantieteen lehtorina Kimpisen lukiossa Lappeenrannassa. Hän opettaa myös terveystietoa. Hanna on koko opettajanuransa ajan ideoinut ja työstänyt materiaaleja itse. Hänen mielestään on mielekästä löytää uusia tapoja esittää jokin asia mahdollisimman selkeästi. Hannan ajatuksia oppimisesta kuvaa hyvin hänen työpaikkansa iskulause: työllä tuloksiin. Hanna toteaa, että kun perusasioiden ymmärtämisen eteen näkee vähän vaivaa, niiden soveltaminen tulee yleensä kuin luonnostaan. 

Reetta Kariola

Reetta Kariola opettaa biologiaa Lahden lyseossa ja toimii lukion luonnontiede, matematiikka ja teknologia -linjan koordinaattorina. Reetta on koulutukseltaan perinnöllisyystieteen dosentti, ja hän on tehnyt väitöskirjan DNA:n korjausmekanismien ja syövän yhteydestä. Reetta lähti mukaan Iiriksen tekijäryhmään, koska haluaa selittää opiskelijoille vaikeatkin asiat ymmärrettävästi. Hän haluaa kirjoittaa opeteltavista asioista mahdollisimman mielenkiintoisella tavalla, minkä hän toivoo houkuttelevan nuoria tulevaisuudessa luonnontieteiden pariin. Reetan mielestä parasta opetustyössä on opettaa erilaisia oppijoita ja innostaa heitä luonnontiedeaineiden opiskeluun.

Jari Kolehmainen

Jari Kolehmainen toimii Kouvolan Yhteislyseon ja Kouvolan iltalukion biologian ja maantieteen lehtorina. Hän opettaa myös verkkolukiossa, maahanmuuttajien perusopetuksessa ja valmennuskursseilla,  joiden avulla opiskelijat tähtäävät yliopistojen biologian ja lääketieteen opintoihin. Jari on ollut kehittämässä luonnontieteellisten aineiden opetusta LUMA-verkostossa, Ilmatieteen laitoksen TULUVAT-hankkeessa ja Opetushallituksen ops-työssä. Jari kirjoittaa myös yhtä Suomen suosituimmista ympäristöblogeista. Kun Jarille tarjottiin mahdollisuutta liittyä mukaan huippuosaajien tiimiin tekemään uutta biologian sarjaa, hänen ei tarvinnut miettiä hetkeäkään. Jarin mielestä oppimisessa hienointa on se, kun opiskelijat innostuvat ja ymmärtävät biologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä.

Roosa Laitinen

Roosa Laitinen on Helsingin yliopiston genomiikkapohjaisen kasvibiologian apulaisprofessori, joka on aiemmin työskennellyt pitkään tutkijana muun muassa Saksassa. Tutkijana Roosaa kiehtoo uuden oppiminen, ja hän innostuu erityisesti siitä tunteesta, kun jokin vaikea selvittämätön ongelma, tutkimuskysymys tai asia selkeytyy. Iiris-projektissa Roosaa kiinnostaa myös monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen sellaisiksi, että jokainen opiskelija voi ne ymmärtää. Jokainen oppii omalla tavallaan, ja sen vuoksi on tärkeää luoda oppimisympäristö ja oppimateriaali, jonka avulla opiskelija voi nauttia oppimisesta.

Sirpa Lappalainen

Sirpa Lappalainen on biologian ja maantieteen lehtori Lappeenrannan Lyseon lukiosta. Hän on työskennellyt opettajana yli 30 vuotta, ensin perusopetuksen puolella ja vuodesta 1998 lähtien pelkästään lukiossa. Oppikirjailijana hän on toiminut vuodesta 2006. Halu tehdä jotakin uutta sai hänet osallistumaan Iiriksen kertausmateriaaliprojektiin. Sirpa on innostunut opetuksen kehittämisestä. Myös digitaalisen materiaalin käyttö opetuksessa on lähellä hänen sydäntään. Sirpa haluaa innostaa opiskelijoita pohtimaan erilaisten luonnontieteellisten ilmiöiden syitä. Hänestä on tärkeää oppia ymmärtämään, miksi jotakin tapahtuu eikä opetella vain yksittäisiä asioita.

Mikael Segerstråle

Mikael Segerstråle on sipoolainen yliopistonlehtori ja biologian aineenopettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana fysiologiassa ja neurotieteissä Helsingin yliopistossa. Vuorovaikutus  ja yhdessä menestykseen kulkeminen opiskelijoiden kanssa on hänelle sydämenasia. Mikael lähti mukaan projektiin, koska kokee osaavansa yksinkertaistaa vaikeat asiat helposti ymmärrettävään muotoon. Toimiessaan yliopistonlehtorina Mikael on nähnyt, kuinka tärkeää innostus ja intohimo ovat opintomenestyksen kannalta. Hänestä on hienoa olla mukana luomassa pohjaa tälle nyt myös lukiotasolla.

Petri Ojala

Petri Ojalalla on pitkä kokemus lukiossa opettamisesta. Oppikirjan tekeminen on kiinnostanut Petriä koko lähes 20-vuotisen opettajanuran ajan. Nyt lasten kasvettua aikuisiksi siihen tuli sopiva tilaisuus. Opettajana Petriä motivoi se, että hän saa opettaa biologian ihmeitä. Petriä itseään kiinnostaa biologiassa lähes kaikki solujen biokemiasta biosfääriin. Erityisen palkitsevaa Petrin mielestä on, kun opetuksen ansiosta biologiasta innostuu joku, joka ei aiemmin ole pitänyt biologiasta. Hänestä on hienoa kuulla myös entisistä opiskelijoista, jotka ovat suunnanneet myöhemmissä opinnoissaan biologisille aloille.

Elisa Mehtälä

Elisa Mehtälä toimii biologian ja maantieteen aineenopettajana Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa. Oppimateriaaliprojektiin Elisan toi uteliaisuus ja halu herättää opiskelijoiden innostus biologiaa kohtaan. Elisa on kiinnostunut myös oppiaineiden yhdistämisestä, johon lukion uusi opetussuunnitelma antaa erinomaiset mahdollisuudet. Hän on tehnyt useita yhteistyökursseja ja -projekteja muiden opettajien kanssa, ja hänen kokemuksensa mukaan yhdessä tekeminen poikii aina palkitsevamman lopputuloksen kuin yksin tekeminen. Elisa toteaa, että yhteistyöllä  saadaan aikaiseksi myös laadukas oppimateriaali. Opettamisessa hänestä hienointa on nähdä se, kun opiskelija oivaltaa jotain ja haluaa oppia ja etsiä tietoa. Elisa korostaa opiskelijoilleen työn tekemisen tärkeyttä: mitä tahansa voi oppia, kunhan haluaa tehdä työtä sen eteen.

Marie Vainikainen

Marie Vainikainen on Mäntynummen yhtenäiskoulussa työskentelevä biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja Lohjalta. Päätoimisen opettajauransa hän aloitti vuonna 2022 biologian, maantieteen ja liikunnan lehtorina Rautavaaran lukiossa. Oppikirjan tekeminen on ollut uuden oppimisesta innostuvalle ja omia materiaaleja työstävälle Marielle pitkäaikainen haave. Marie on itse käytännönläheinen oppija, jota tutkimusprojektit ovat kuljettaneet aina laboratoriosta tunturierämaahan. Kokemustensa innoittamana hän hyödyntää opetuksessaan sekä oppimateriaaleissaan mielenkiintoisia esimerkkejä ja käytäntöä aktiivisen oppimisen aikaansaamiseksi. Marien mielestä hienointa onkin nähdä opiskelijan sisäistävän monimutkaisiakin asiakokonaisuuksia ohjatun oivaltamisen kautta.

Avainsanat: Lukio LOPS 2021 Iiris
Kenelle: Opettajat