3

Tekijämme

Tutustu Areena-sarjan tekijöihin!

Areena-sarjan tekijäryhmä koostuu kuuden ammattilaisen joukosta!

Juhana Aunesluoma

Juhana Aunesluoma toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtajana. Aiemmin hän työskenteli poliittisen historian yliopistonlehtorina, ja kaikkiaan hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa parikymmentä vuotta. Juhana on ollut asiantuntijana ja tekijäryhmän jäsenenä oppikirjaprojekteissa jo runsaat viisitoista vuotta. Hän huomauttaa, että yhteiskuntaa ja historiaa koskeva tieteellinen tieto ja ymmärrys muuttuvat kaiken aikaa. Hänestä on kiehtovaa kehittää pedagogisia ratkaisuja yhdessä opettajien kanssa, jotta uutta tietoa voidaan hyödyntää opetuksessa.

Ossi Kokkonen

Ossi Kokkonen työskentelee Porkkalan lukiossa Kirkkonummella. Hän on työssään huomannut, että lukiossa on tarve uudenlaiselle digikirjalle. Hänestä oli todella innostavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista. Ossin mielestä historia ja yhteiskuntaoppi auttavat ymmärtämään maailmaa, mikä on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan.

Suvi Randén

Suvi Randén toimii historian, yhteiskuntaopin ja latinan lehtorina Järvenpään lukiossa. Uteliaisuus ja halu oppia on vienyt hänet mukaan monenlaisiin projekteihin. Suvi tekee myös tutkimusta ja on mukana erilaisissa opettamiinsa aineisiin liittyvissä asioissa. Hän ei epäröinyt lähteä tekemään kokonaan uutta ja uudenlaista digikirjasarjaa. Suvin mielestä hyvä historian oppimateriaali auttaa ymmärtämään historian ja nykymaailman yhteyksiä sekä sitä, miten historiaan liittyvät tulkinnat muodostuvat, muuttuvat ja vaikuttavat. Historian opettajana hän korostaa alkuperäislähteiden käyttöä ja taitoa arvioida tiedon luotettavuutta. Lisäksi hän yrittää tartuttaa opiskelijoihin loppumatonta innostustaan ja kiinnostustaan historiaa kohtaan.

Janne Rilla

Janne Rilla opettaa historiaa, yhteiskuntaoppia ja uskontoa Vaskivuoren lukiossa Vantaalla. Ennen hän toimi opettajana Jyväskylän Lyseon lukiossa. Janne kannustaa opiskelijoitaan tarttumaan mahdollisuuksiin aina kun pystyvät eihän koskaan tiedä, mitä kaikkea hienoa niistä seuraa. Oppikirjan tekeminen on hänestä loistava tilaisuus vahventaa ja laajentaa omaa osaamista. Janne pyrkii tuomaan oman intonsa opettamista ja yhteiskuntaoppia kohtaan esille oppitunneillaan, lukion arjessa ja nyt tässä oppimateriaalissa. Hänestä oppimisessa hienointa on se, kun ymmärtää, miten uusi asia verkottuu aiemmin opittuun. Silloin pieni palanen maailmasta on taas ymmärrettävämpi.

Mari Vares

Mari Vares on filosofian tohtori ja opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Hatanpään lukiossa Tampereella. Hänestä oli hienoa päästä mukaan tekemään oppimateriaalia, jossa opiskelija oppii tekemällä ja taitojaan kasvattaen. Mari toteaa, että tekijätiimissä on paljon kokemusta innostavista ja toiminnallisista työtavoista sekä ajantasaisesta historiatiedosta. Opettajan työ on hyvin monipuolista, ja mahdollisuus keventää opetuksen suunnitteluun ja arviointiin liittyvää työmäärää tuntui hänestä tärkeältä. Hän pystyi tekijätiimissä hyödyntämään tutkijan taustaansa ja kokemuksiaan integroiduista opintojaksoista sekä erilaisten nuorten kanssa työskentelystä. Marin mielestä oppimisessa hienointa on se, kun opiskelija motivoituu yrittämään parhaansa ja oppii ajattelemaan asioita eri näkökulmista.

Soile Varis

Soile Varis toimii historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Hämeenlinnan Kaurialan lukiossa. Hänestä oli hienoa päästä mukaan uudenlaisen digitaalisen oppimateriaalin ideointiin ja toteuttamiseen alusta saakka. Soilesta on mielenkiintoista pohtia toistuvasti, millainen oppimateriaali palvelee ja innostaa oppijaa ja mikä on opiskelijan ja oppimisen kannalta merkityksellistä. Soilen mielestä on hienoa, että uuden oppiminen ja oivaltaminen jatkuu läpi elämän. Opettajana hänestä tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta, jos ja kun näkee, että opiskelija innostuu, opiskelijan tiedonhalu herää ja opiskelija kiinnostuu ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta. Hienoa on myös oppimisen vastavuoroisuus: Soile huomauttaa, että nuorilta oppii koko ajan uutta.

Kenelle: Opettajat