3

Tekijämme

Tutustu Mieli-sarjan tekijöihin

Mieli-sarja on tehty neljän ammattilaisen voimin.

Kristiina Holm

Kristiina Holm työskentelee psykologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajana Helsingin normaalilyseossa, joka on Helsingin yliopiston harjoittelukoulu. Kristiina on tehnyt oppimateriaaleja Sanoma Prolle jo 13 vuoden ajan, ja lähti innolla mukaan tekemään uutta lukion psykologian oppimateriaalisarjaa. Oppimateriaalien tekeminen tarjoaa Kristiinalle loistavan mahdollisuuden oppia uutta, perehtyä laajasti ajankohtaiseen psykologiseen tutkimukseen sekä haastaa itseään myös opettajana. Hän kehuu Mielen tekijöitä osaaviksi, taitaviksi ja ihaniksi ihmisiksi. Kristiina on opiskelijoiden mielestä motivoiva ja innostava opettaja, joka kohtaa opiskelijat yksilöinä sekä luo oppitunneille lämpimän ilmapiirin, jossa saa myös epäonnistua. Hän panostaa opetuksen monipuolisuuteen ja siihen, että lukiolaiset saisivat psykologian opiskelusta omakohtaisia oivalluksia ja tukea hyvinvointiinsa.

Eino Partanen

Eino Partanen on psykologi, aivotutkija, kognitiivisen neurotieteen dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistolla. Hän opettaa psykologian opiskelijoille potilastyötaitoja, aivojen ja tiedonkäsittelyyn liittyviä kehityksellisiä ilmiöitä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmiöitä. Tutkimus- ja opetustyön lisäksi Eino toimii ajoittain myös psykologina neuropsykologian saralla. Einon tekstejä voi löytää suomen- ja englanninkielisistä yliopistokurssien oppikirjoista ja hän on iloinen mahdollisuudesta tehdä oppimateriaaleja myös lukiotasolle. Opetuksessa Einoa kiinnostavat erityisesti ihmisen kasvaminen psykologian asiantuntijaksi sekä se, miten ihminen oppii katsomaan maailman ilmiötä psykologisesta näkökulmasta. Innostuneet ja kiinnostuneet opiskelijat pakottavat opettajan jatkuvasti syventämään ja päivittämään omaa osaamistaan, mikä onkin Einon mielestä parasta opettamisessa.

Atte Tahvanainen

Atte Tahvanainen työskentelee Tikkurilan lukiossa Vantaalla. Hän opettaa psykologiaa myös kansainvälisellä IB-linjalla ja uskontoa. Hän pitää oppimateriaalien tekemistä virkistävänä ja motivoivana lisänä opetustyöhön. Atte toteaa, että ajankohtaisen tieteellisen tutkimuksen seuraaminen ja tämän hetken psykologiatieteen painotusten tarkastelu eri aiheissa vahvistavat aineenhallintaa ja antavat omaan opetukseen paljon uutta. Hän myös pohtii mielellään luovia ratkaisuja, jotka tekevät psykologiasta mielenkiintoista ja ymmärrettävää opiskelijoille. Aten mielestä oppimisessa ja opettamisessa hienointa on ehkä se, että saa olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Hän pyrkii saamaan opiskelijat ajattelemaan itsenäisesti, kiinnostumaan opiskeltavista asioista ja ymmärtämään opiskeltavien asioiden merkityksen.

Vesa Åhs

Vesa Åhs opettaa psykologiaa, uskontoa ja elämänkatsomustietoa Helsingin normaalilyseossa, joka on Helsingin yliopiston harjoittelukoulu. Hän perehtyy mielellään uusimpiin tutkimuksiin ja näkökulmiin ja pitää psykologiaa äärimmäisen innostavana opetettavana aineena. Siksi hänestä tuntui loogiselta alkaa työskennellä myös oppimateriaalien parissa. Vesan mielestä oppiminen on jatkuvaa oivaltamisen, innostuksen ja epäonnistumisen sekoitusta, ja hän kannustaa kokeilemaan, mokaamaan ja yrittämään uudelleen. Vesa toteaa, että tärkeintä on avoimuus ja valmius tarkastella kriittisesti omia aiempia uskomuksia ja ajatuksia. Hänestä hienointa oppimisessa ovat oivallukset, jotka saavat tarkastelemaan ympäristöä ja itseään täysin uusien linssien kautta.

Kenelle: Opettajat