3

Tekijämme

Tutustu Sidos-sarjan tekijöihin

Sidos-sarja on tehty kahdeksan ammattilaisen voimin.

Katja Hieta

Katja Hieta opettaa kemiaa Oulun normaalikoulun perusasteella vuosiluokilla 7—9 ja lukiossa Hän on opettanut kemiaa vuodesta 2002 lähtien. Vuosien varrella Katja on tehnyt paljon omaa oppimateriaalia ja opetusvideoita, joten Sidos tuntui luontevalta mahdollisuudelta jatkaa samalla polulla. Hänestä on aina yhtä innostavaa nähdä, kuinka kemian näkymätön maailma avautuu opiskelijoille kokeellisen työskentelyn ja animaatioiden myötä.

Maija Honkela

Maija Honkela opettaa kemiaa Otaniemen lukiossa. Ennen opetusuraansa hän työskenteli tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa. Sidos-oppimateriaaliprojektiin Maija lähti mukaan, koska häntä kiinnostaa loogisesti etenevien kokonaisuuksien rakentaminen. Lisäksi hän innostuu materiaalien rakentamisen luovuudesta, kun tyhjään dokumenttipohjaan rakentuu ajatus ajatukselta tekstiä, kuvia ja esimerkkejä. Yhteistyö tekee prosessista vielä antoisamman. Maijan mielestä myös luonnontieteellinen tutkimus ja opetus edistyvät luovuuden kautta.

Lassi Korhonen

Lassi Korhonen opettaa kemiaa ja matematiikkaa Schildtin lukiossa Jyväskylässä. Lassilla on Gradian koulutusyhtymään kuuluvassa lukiossa useita vastuualueita: hän on kemian ainevastaava, laboratoriovastaava, kemikaaliturvallisuusvastaava, LUMA-työryhmän jäsen, e-tuutori sekä virtuaalisten ja visuaalisten oppimiskokonaisuuksien kehittäjä. Sidoksen tekijäryhmään Lassi lähti mukaan, koska halusi päästä vaikuttamaan oppikirjojen sisältöön ja siihen, miten ja millä esimerkeillä ja välineillä asioista kerrotaan. Lassin motto on: Kenellekään ei ole annettu synnyinlahjaksi tietoa tieteistä, vaan jokaisen täytyy nähdä vaivaa ymmärtääkseen niitä.

Anni Kukko

Anni Kukko on toiminut pitkään lukion kemian ja matematiikan opettajana Helsingissä ja Espoossa. Anni on pitkäaikainen pöytälaatikko-oppikirjailija, joka on tehnyt paljon omaa materiaalia. Tämän projektin myötä hänelle tuli mahdollisuus peilata omia ideoitaan ja tehdä laadukasta kirjasarjaa. Hän lähti innolla projektiin mukaan, ja innostus onkin hänestä oppimisen perusta.  Anni kuvailee, että kemia on mielenkiintoisia ilmiöitä, joita voi kokeellisin tutkimuksin ja simulaatioin mallintaa. Hänestä palkitsevaa on, että mitä pidemmälle kemiaa opiskelee, sitä helpommin palaset loksahtavat kohdilleen ja ymmärrys syvenee.

Outi Kylliäinen

Outi Kylliäinen opettaa kemiaa ja matematiikkaa Haukilahden lukiossa Espoossa. Tähän projektiin Outia innosti lähtemään mukaan lukion uusi opetussuunnitelma ja mahdollisuus tuottaa uutta opiskelumateriaalia siihen sekä digitaalisuuden mahdollisuudet. Outi haluaa innostaa ja tukea jokaista opiskelijaa kemian ja matematiikan opinnoissa. Hänen mielestään on hienoa, kun kokonaisuudet alkavat hahmottua opiskelijoille lukion kemian opintojen loppuvaiheessa ja opiskelijat löytävät yhteyksiä eri kurssien sisällöistä. Outin motto on Albert Einsteinin ajatus: Kuka tahansa voi tietää. Tarkoitus on ymmärtää.

Akseli Mansikkamäki

Akseli Mansikkamäki on tutkinut ja opettanut kemiaa Jyväskylän yliopistossa ja toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Oulun yliopistossa osana fysiikan koulutusohjelmaa. Akseli lähti mukaan luomaan Sidos-sarjaa, koska hän halusi tuoda aiempaa vahvemmin esille luonnontieteiden nykypäivää lukio-opetuksessa. Akseli toteaa, että tiede kehittyy jatkuvasti ja että hän haluaa olla mukana luomassa oppimateriaalia, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kemiaan sen uusimpien tutkimustulosten, menetelmien ja mallien avulla.

Petri Pihko

Petri Pihko opettaa ja tutkii kemiaa professorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Petri on aikaisemmin kirjoittanut kemian oppikirjoja, ja hän on aina ollut kiinnostunut kemian opettamisesta. Hänen mottonsa on, että kemiaa on vielä paljon keksimättä.

Kirsi-Maria Vakkilainen

Kirsi-Maria Vakkilainen opettaa kemiaa Otaniemen lukiossa Espoossa. Hän toimii myös Otaniemen lukion valtakunnallisen luonnontieteen kehittämistehtävän koordinaattorina. Kirsi-Maria on tehnyt oppimateriaaleja opiskeluajoista lähtien jatkuvasti. Sanoma Prolla hän on ollut mukana tekemässä muun muassa yläkoulun FyKe-sarjaa ja Yo-kertaus kemia -digikirjaa. Viimeisimmän projektin jälkeen hän ajatteli, että ei enää jaksaisi yhtään kirjaprojektia, mutta taitava ja monipuolinen tekijäryhmä ja mahdollisuus oppia ja luoda uutta saivat hänet taas innostumaan. Kirsi-Marian mielestä oppimisessa hienointa on oivaltamisen ilo.

Kenelle: Opettajat