3

Kemia

Inspiraatiota opetukseen

Kokeellisista töistä toiminnallisiin tehtäviin: kemian Sidos-sarja innostaa oppimaan

Kemian Sidos-sarja ohjaa harjoittelemaan erilaisia työtapoja kokeellisten töiden ja toiminnallisten tehtävien kautta. Samalla opiskelija oppii ryhmätyötaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua. Sidos-sarjassa kokeellisuus näkyy vahvasti niin teoriassa kuin

Tekijämme

Tutustu Sidos-sarjan tekijöihin

Katja Hieta Katja Hieta opettaa kemiaa Oulun normaalikoulun perusasteella vuosiluokilla 7—9 ja lukiossa Hän on opettanut kemiaa vuodesta 2002 lähtien. Vuosien varrella Katja on tehnyt paljon omaa oppimateriaalia ja opetusvideoita,