3

Inspiraatiota opetukseen

Kokeellisista töistä toiminnallisiin tehtäviin: kemian Sidos-sarja innostaa oppimaan

Sidos on sarja lukion kemian opiskeluun. Sidoksen avulla opiskelijat oppivat kemiaa kokeellisuuden, nykyaikaisten sovellusten ja arkielämän ilmiöiden siivittäminä.

Kemian Sidos-sarja ohjaa harjoittelemaan erilaisia työtapoja kokeellisten töiden ja toiminnallisten tehtävien kautta. Samalla opiskelija oppii ryhmätyötaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua.

Sidos-sarjassa kokeellisuus näkyy vahvasti niin teoriassa kuin tehtävissä.

– Kokeellisuus on kemiassa äärimmäisen oleellista ja osa opetussuunnitelman henkeä. Kouluilla on kuitenkin hyvin erilaiset resurssit esimerkiksi laboratorioiden suhteen, ja siksi kaikki kokeelliset työt löytyvät sarjasta myös videoina, Kirsi-Maria Vakkilainen sanoo.

Vakkilainen on kemian ja matematiikan lehtori, joka opettaa Otaniemen lukiossa. Hän on myös yksi Sidos-sarjan tekijöistä.

Kokeellisten tehtävien lisäksi Sidos-sarjassa on paljon toiminnallisia tehtäviä, jotka auttavat harjoittamaan luonnontieteellistä ajattelua. Esimerkiksi Sidoksen toisessa kirjassa on tehtävä, jossa opiskelijoiden tulee käydä väittely tieteestä. Tunneilla voidaan myös etsiä hakusanoja ja kirjoittaa niiden pohjalta esseitä.

– Sidoksessa opiskelija löytää motivaatiota opiskeluun ja tekee oivalluksia ennen kaikkea sen avulla, että kemia on tuotu lähelle opiskelijan arkielämää, Vakkilainen sanoo.

Monipuoliset videot ja animaatiot tukevat oppimista

Sidoksessa erilaisten ohjelmistojen hyödyntäminen on oleellinen osa harjoittelua. Ohjelmistoja harjoitellaan ottamalla niitä mukaan opiskeluun luontevasti ja pikkuhiljaa. Taitojen harjoitteluun Sidos tarjoaa kuvallisia ohjeita ja ohjevideoita.

– Ohjevideot on helppo katsoa Arttu-sovelluksesta, kun opiskelijalla on käsissään printtikirja, Vakkilainen kertoo.

Sidos-sarjassa on paljon animaatioita, jotka havainnollistavat asioita sekä auttavat niiden ymmärtämistä ja oivaltamista. Esimerkiksi abstrakti mikromaailma aukeaa opiskelijalle mallintavien animaatioiden ja simulaatioiden avulla.

Sidos kehittää osaamista ja valmistaa ylioppilaskirjoituksiin yksilöllisesti

Sidos-sarjassa harjoitustehtävät on jaoteltu kolmeen osioon ylioppilaskokeen luokittelun tapaan. Huolella laaditut malliratkaisut helpottavat opettajaa ja auttavat opiskelijaa kehittymään.

– Sidoksen rakenne tukee opiskelijan edistymistä omalla tasollaan. Opiskelija voi tehdä ensin helppoja tehtäviä ja edetä niistä haastavampiin. Vastaustekniikka ja osaaminen kehittyy Sidoksen avulla yksilöllisesti ja opiskelijan tasoisesti, Vakkilainen sanoo.

Hyvä vastaustekniikka nousee myös kemian ylioppilaskirjoituksissa entistä tärkeämpään rooliin. Vakkilainen korostaa, että hyvää vastaustekniikkaa ei kuvasta vain ohjelmistotaitojen osaaminen, vaan opiskelijan tulee osata vastata oikealla tavalla myös laajoihin ja soveltaviin kysymyksiin.

– Yllättävän harvat opiskelijat saavat täysiä pisteitä, jos ylioppilaskokeissa pitää havainnoida videolta vaikkapa kiteen murskautumista, Vakkilainen kertoo.

Sidoksessa harjoitellaan alusta asti kokeellisen työn tai kemian ilmiön havaintojen kirjaamista. Lukuihin on myös etsitty ja linkitetty niihin sopivia ylioppilastehtäviä, jotka löytyvät Ylen Abitreenit-sivulta.

Malliratkaisut tukevat erilaisia opetustyylejä ja arviointia

Sidoksessa on painetun kirjan lopussa kaikkien tehtävien vastaukset, mutta ei automaattisesti koko malliratkaisua. Täydelliset malliratkaisut löytyvät digitaalisesta Kampuksesta, josta opettaja voi tehtäväkohtaisesti määritellä, haluaako hän malliratkaisun näkyvän opiskelijoille.
Malliratkaisut piilottamalla opettaja voi esimerkiksi antaa arvosanaan vaikuttavia tehtäviä suoraan oppimateriaalista. Käänteisen opetuksen mukaisesti opettaja voi halutessaan myös jättää näkyviin kaikki malliratkaisut. Ohjaamosta löytyvä oppimisanalytiikka kertoo opettajalle, miten tehtävien tekeminen on sujunut.

– Itse hyödynnän malliratkaisuja oppitunneillani tehtävien tarkistuksessa. Tuntiaikaa ei käytetä kaikkiin tehtäviin, vaan yhdessä käydään läpi vain ne tehtävät, jotka eivät malliratkaisusta huolimatta aukea, Vakkilainen kertoo.

Sidoksessa on malliratkaisujen lisäksi monipuolista arviointia tukevia itsetarkistuvia tehtäviä, joiden avulla opiskelija näkee ilman opettajan apua, miten käsiteltävä asia on hallussa.


 

Sarjan esittelytilaisuus

Keväällä 2023 järjestimme Sidos-sarjan esittelytilaisuuden. Katso tästä tallenne »

Avainsanat: Lukio Kemia LOPS 2021 Sidos
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Sidos

Ajankohtaista

Eeva Gustafssonin kemian opetuksessa korostuu eriyttämisen tarve

Inspiraatiota opetukseen

Fysiikka-sarja tukee oppiaineen kokeellista lähestymistapaa