3

Sidos

Inspiraatiota opetukseen

Kokeellisista töistä toiminnallisiin tehtäviin: kemian Sidos-sarja innostaa oppimaan

Kemian Sidos-sarja ohjaa harjoittelemaan erilaisia työtapoja kokeellisten töiden ja toiminnallisten tehtävien kautta. Samalla opiskelija oppii ryhmätyötaitoja, kirjallisia ja suullisia raportointitaitoja ja kriittistä ajattelua. Sidos-sarjassa kokeellisuus näkyy vahvasti niin teoriassa kuin