3

Ajankohtaista

Eeva Gustafssonin kemian opetuksessa korostuu eriyttämisen tarve

Eeva Gustafsson on fysiikan ja kemian opettaja Helsingin yhteislyseossa. Opiskelijoiden lähtötaidot ja kiinnostus luonnontieteisiin vaihtelevat paljon, ja silloin oppimateriaalin rooli opettajan tukena korostuu.

Sidos kemia lukio Sanoma Pro

Eeva Gustafsson on tottunut siihen, että hänen opettamallaan pakollisella, moduuleista 1–2 koostuvalla kemian opintojaksolla opiskelijoiden tavoitteet vaihtelevat suuresti. Toiset ilmoittavat heti alkuun tavoitteekseen kurssin läpäisyn, toiset tähtäävät kemian jatko-opintoihin.

– Eriyttäminen on avainasemassa omassa opetuksessani. On todella oleellista antaa tarpeeksi haastetta sitä kaipaaville opiskelijoille, ja toisaalta sopivan tasoisia ja riittävän motivoivia tehtäviä niille, joille peruskurssin suorittaminen on se tavoite, Gustafsson summaa ja jatkaa:

– Eriyttämisessä on tärkeää, että tehtäviä on paljon, jotta kaikki pääsevät alkuun ja kaikille riittää uutta opiskeltavaa. Minusta on mahtavaa, että Sidos-sarjassa yksilöllinen oppiminen on otettu tosissaan.

Sidos-sarjan monipuolinen materiaali motivoi opiskelijoita

Gustafsson arvostaa oppimateriaalissa monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

– Sidos-sarja on eheä ja monipuolinen kokonaisuus. Siitä on helppo löytää omanlainen oppimispolku, ja motivoivaa tehtävää riittää kaiken tasoisille opiskelijoille. Lisäksi houkutteleva visuaalisuus innostaa opiskelijoita.

Gustafsson on mieltynyt myös Sidos-sarjan opettajan materiaaleihin. Etenkin valmiit Powerpoint-esitykset auttavat oppituntien valmistelussa.

– Kokeellisiin töihin on olemassa valmiit ohjeet, raportointipohjat ja malliratkaisut, mikä antaa tukea opetukseen, kun ei tarvitse itse keksiä kaikkea. Kokeneempikin opettaja saa sarjasta erilaisia tekemisen malleja ja vaihtoehtoja, hän toteaa.

Gustafsson on hyödyntänyt erityisen paljon oppimateriaalin sisältämiä videoituja kokeellisia töitä, sillä hän opettaa tällä hetkellä pääosin muualla kuin laboratorioluokassa.

– Videot ovat kullanarvoisia, sillä en pysty toteuttamaan esimerkiksi kuumennustöitä tavallisessa luokassa. Lisäksi opiskelijat voivat kerrata esimerkiksi kaavojen piirtämistä videosisältöjen avulla.

Opettajan jaksamiseen ja opetukseen tukea valmiista materiaalista

Gustafssonilla on keskusteleva opetustyyli, ja hän rohkaisee opiskelijoitaan pohtimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä, eikä ainoastaan opettelemaan asioita ulkoa.

– Asiat jäävät aina silloin paremmin mieleen, kun päästään keskustelemaan ilmiöistä uudella tavalla. Sidos-sarjan opettajan materiaalissa on runsaasti pohdintakysymyksiä, joita hyödynnän etenkin jatkokursseilla, hän kertoo.

Arvioinnissa tukena on runsas Abitti-koepaketti, joka helpottaa Gustafssonin mukaan koeviikon valmistelua. Sidoksen koepaketti on hänen mukaansa todella runsas, lisäksi Testaa osaamistasi -osio auttaa opiskelijoita reflektoimaan omaa osaamistaan.

– Olisin itkenyt onnesta, jos minulla olisi ollut ensimmäisinä opevuosina näin runsas materiaali käytössä. Se olisi helpottanut valtavasti omaa työtäni, Gustafsson summaa.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Kokeellisista töistä toiminnallisiin tehtäviin: kemian Sidos-sarja innostaa oppimaan

Fysiikka

Sidos