3

Tekijämme

Tutustu Uutishuone-sarjan tekijöihin

Uutishuone-sarjan tekijäryhmä koostuu kuuden ammattilaisen joukosta.

Juhana Aunesluoma

Juhana Aunesluoma toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtajana. Aiemmin hän työskenteli poliittisen historian yliopistonlehtorina, ja kaikkiaan hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa parikymmentä vuotta. Juhana on ollut asiantuntijana ja tekijäryhmän jäsenenä oppikirjaprojekteissa jo runsaat viisitoista vuotta. Hän huomauttaa, että yhteiskuntaa ja historiaa koskeva tieteellinen tieto ja ymmärrys muuttuvat kaiken aikaa. Hänestä on kiehtovaa kehittää pedagogisia ratkaisuja yhdessä opettajien kanssa, jotta uutta tietoa voidaan hyödyntää opetuksessa.

Pauliina Grönholm

Pauliina Grönholm on toimittaja ja mediakasvattaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus uutisjournalismista. Grönholm on erikoistunut lasten oikeuksiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Hänestä on hienoa laajentaa perinteistä luokkahuoneopetusta esimerkiksi mediakasvatuksen keinoin ja näin innostaa oppimaan. Hänen mielestään uutiset tarjoavat yhteiskunnasta eräänlaisen pysäytyskuvan ja yhteiskuntaoppia tarvitaan laajentamaan ymmärrystä uutistapahtumista.

Ossi Kokkonen

Ossi Kokkonen työskentelee Porkkalan lukiossa Kirkkonummella. Hän on työssään huomannut, että lukiossa on tarve uudenlaiselle digikirjalle. Hänestä oli todella innostavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista. Ossin mielestä historia ja yhteiskuntaoppi auttavat ymmärtämään maailmaa, mikä on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan.

Janne Rilla

Janne Rilla opettaa historiaa, yhteiskuntaoppia ja uskontoa Vaskivuoren lukiossa Vantaalla. Ennen hän toimi opettajana Jyväskylän Lyseon lukiossa. Janne kannustaa opiskelijoitaan tarttumaan mahdollisuuksiin aina kun pystyvät – eihän koskaan tiedä, mitä kaikkea hienoa niistä seuraa. Oppikirjan tekeminen on hänestä loistava tilaisuus vahventaa ja laajentaa omaa osaamista. Janne pyrkii tuomaan oman intonsa opettamista ja yhteiskuntaoppia kohtaan esille oppitunneillaan, lukion arjessa ja nyt tässä oppimateriaalissa. Hänestä oppimisessa hienointa on se, kun ymmärtää, miten uusi asia verkottuu aiemmin opittuun. Silloin pieni palanen maailmasta on taas ymmärrettävämpi.

Jouni Similä

Jouni Similä toimii historian ja yhteiskuntaopin opettajana Kempeleessä. Hän innostui lähtemään tämän sarjan tekijäryhmään, koska projektissa lähdettiin luomaan aidosti uutta digitaalista oppimateriaalia. Jounin mielestä opiskelijan motivoituminen on kaiken oppimisen lähtökohta. Hän pyrkii opettajana tekemään kaiken niin, että opiskelijat säilyttävät ja kehittävät motivaatiotaan uuden oppimiseen.

Soile Varis

Soile Varis toimii historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Hämeenlinnan Kaurialan lukiossa. Hänestä oli hienoa päästä mukaan uudenlaisen digitaalisen oppimateriaalin ideointiin ja toteuttamiseen alusta saakka. Soilesta on mielenkiintoista pohtia toistuvasti, millainen oppimateriaali palvelee ja innostaa oppijaa ja mikä on opiskelijan ja oppimisen kannalta merkityksellistä. Soilen mielestä on hienoa, että uuden oppiminen ja oivaltaminen jatkuu läpi elämän. Opettajana hänestä tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta, jos ja kun näkee, että opiskelija innostuu, opiskelijan tiedonhalu herää ja opiskelija kiinnostuu ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta. Hienoa on myös oppimisen vastavuoroisuus: Soile huomauttaa, että nuorilta oppii koko ajan uutta.

Kenelle: Opettajat