3

Tekijämme

Tutustu Terve-sarjan tekijöihin

Terve-sarjan tekijäryhmä koostuu monipuolisista osaajista.

Juuso Antikainen

Juuso Antikainen on Riihimäen lukion biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja. Hänestä on oleellista, että oppimateriaaleissa perusasiat on esitetty mahdollisimman selkeästi ja että perustiedon lisäksi ne tarjoavat erilaisia, jopa valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä tarkasteltaviin aihepiireihin. Juuson mielestä opiskelijan ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen näkökulmasta jo yksittäisellä oppitunnilla esiin tullut idea voi olla yksilötasolla mullistava.

Kati Karas

Kati Karas on biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja, joka nykyisin opettaa biologiaa ja maantiedettä Viherlaakson lukiossa Espoossa.  Kati päätti lähteä mukaan Terve-projektiin, koska oppimateriaalityössä pääsee luomaan ja kehittämään jotakin oppimisen kannalta uutta ja hyödyllistä. Oppimateriaalin tekemisestä saa Katin mukaan myös tuoreita ajatuksia omaan työhön. Hänestä opettamisessa ja oppimisessa parasta on se, että pohditaan ja ihmetellään asioita yhdessä ja löydetään näin uusia näkökulmia.

Antti Nurmi

Antti Nurmi työskentelee Jämsän lukiossa liikunnan- ja terveystiedon opettajana. Anttia innostavat opiskelijoiden erilaiset oppimisen polut ja poikkeuksellinen tarttumapinta nuoriin. Antin mielestä niin opiskelijoiden kuin opettajien tiedonjano herää yhteisten oivallusten avulla. Hän toteaa, että oppikirjaa tehdessä monipuolinen ja osaava ammattilaisten ryhmä täydentää toisiaan, ja lopputuloksena on oppikirja, joka ohjaa opiskelijaa oivaltamaan olennaisen.

Pirjo Orkovaara

Pirjo Orkovaara teki pitkän uran terveystiedon opettajana Vihdin lukiossa ja on nyt eläkkeellä. Hän on ollut mukana tekemässä useita terveystiedon kirjasarjoja yläkouluun ja lukioon, koska hän haluaa kehittää oppiainetta valtakunnallisesti. Pirjolle tärkeää on opiskelijan ajattelun taitojen kehittyminen ja terveystietoon liittyvän ajattelun tekeminen näkyväksi.

Paula Reinikkala

Paula Reinikkala työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään terveystiedon, maantiedon ja biologian opettajana Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa. Hän on tehnyt terveystiedon ja biologian oppikirjoja sekä muuta opetusmateriaalia lähes 20 vuoden ajan. Paulan mukaan oppikirjatyö antaa mielekkäitä haasteita ja onnistumisen elämyksiä, ja sen kautta on vuosien varrella tutustunut upeisiin ihmisiin niin Sanoma Prossa kuin kouluissakin. Parasta oppimisessa on Paulan mielestä oivalluksen ilo, joka innostaa opiskelijaa ja myös opettajaa.

Lotta Suviranta

Lotta Suviranta työskentelee liikunnan ja terveystiedon opettajana Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Oppimateriaalien jatkuva kehittäminen kiehtoo Lottaa. Hänestä on tärkeää, että opettaja on aidosti innostunut opettamastaan, koska siten saa innostuksen parhaiten syttymään myös opiskelijassa. Lotta huomauttaa, että luotettava, päivitetty ja monipuolinen oppimateriaali on tärkeässä roolissa tukemassa innostunutta oppimista.

Avainsanat: LOPS 2021 Lukio Terve!
Kenelle: Opettajat