3

Tekijämme

Tutustu Kimara-sarjan tekijöihin!

Kimaran tekijäryhmä koostuu viiden kotitalousopettajan joukosta!

Jouni Leskinen

Jouni Leskinen työskentelee kotitalouden lehtorina Taivallahden peruskoulussa. Jounin mielestä toimiva oppimateriaali puhuttelee ja innostaa oppilasta sekä haastaa pohtimaan asioita laajemmin, jolloin oppiminen jatkuu arjessa. Opettajalle oppimateriaali on työkalupakki, josta löytyvät tarvittavat välineet opetuksen suunnittelusta arviointiin. Oppimateriaalin tekijänä hän haluaa tarjota kokonaisuuden, joka on käyttäjilleen selkeä ja monipuolinen. Jounista oppimisessa on hienointa se, kun oppilas uskoo omiin kykyihinsä ja haluaa oma-aloitteisesti kehittää taitojaan.

Leena Heino

Leena Heino työskentelee peruskoulun kotitalouden lehtorina Lintumetsän koulussa Espoossa. Leenan mielestä oppimateriaali on parhaimmillaan pedagoginen työkalu, joka auttaa opettajaa opetuksen suunnittelussa ja innostaa sekä opettajan että oppilaat kotitalouden tärkeiden asioiden äärelle. Leena on huomannut työuransa aikana, että oppiminen ja oppijat ovat muuttuneet, joten hänestä on ollut mielenkiintoista työstää uudenlaista oppimateriaalia. Kotitalouden oppiaineen merkityksen hän kiteyttää seuraavasti: Kotitalous – elämää, ei koulua varten!

Miia Haveri

Miia Haveri toimii peruskoulun ja lukion kotitalouden opettajana sekä opettajankouluttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Oppikirjan tekijänä hän haluaa antaa opettajalle työkaluja laadukkaaseen kotitalousopetukseen. Toimiva oppimateriaalikokonaisuus tukee opettajaa opetuksen linjakkaassa suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppilaiden arvioinnissa. Miia toivoo, että tämän oppimateriaalin avulla oppilaalle syttyy oppimisen kipinä sekä halu oman oppimisen prosessointiin. Miian motto arjessa on:  Oppiminen on tahdon asia, ja onnistuminen on asenne.

Päivi Palojoki

Päivi Palojoki toimii kotitalouspedagogiikan professorina Helsingin yliopistossa. Päivin mielestä oppimateriaalin tekijän työ on tärkeää, sillä hyvät kirjat innostavat oppilaita oppimaan ja auttavat opettajaa löytämään työhönsä uusia näkökulmia. Päivin mielestä oppimisessa on parasta uuden etsiminen ja löytäminen.

Helena Soljanto

Helena Soljanto kouluttaa tulevia kotitalousopettajia Helsingin yliopistossa kotitaloustieteen yliopisto-opettajana. Helena on kohdannut erilaisissa oppilaitoksissa pitkään opettaneena aina saman asian: kouluasteesta riippumatta tarvitaan innostavaa ja käytännöllistä opetusmateriaalia. Laadukas oppimateriaali tukee opettajia jokapäiväisessä opetustyössä ja auttaa oppilaita hahmottamaan keskeiset asiat.  Helenan mielestä oppimisessa on hienointa se, että se on mahdollista aina ja kaikille. Jokainen voi liittää uudet isot ja pienet asiat aiempaan osaamiseensa, tietoonsa ja taitoonsa.

Avainsanat: Kimara
Kenelle: Opettajat