3

Tekijämme

Tutustu Argumentti-sarjan tekijöihin

Argumentti-sarjan tekijäryhmä koostuu vaikuttavista ammattilaisista.

Ilmari Hirvonen

Ilmari Hirvonen on helsinkiläinen filosofian opettaja, joka tekee väitöstutkimusta näennäistieteen filosofiasta. Hän uskoo, että opettajalla on kaksi tehtävää: toissijaisesti opettaja tarjoaa opiskelijoille tietoja ja taitoja, ja ensisijaisesti opettaja pyrkii saamaan opiskelijat innostuneiksi, kiinnostuneiksi ja motivoituneiksi opetettavasta aineesta. Nämä molemmat opettajan tehtävät yhdistyvät loistavasti oppikirjojen tekemisessä. Ilmarin mielestä kaikessa oppimisessa ja eritoten filosofian opiskelussa hienointa on uusien näkökulmien, ajattelutapojen ja jopa maailmojen löytäminen. Ilmari toteaa, että niin opiskelu kuin opettaminenkin avartavat elämää.

Seppo Nyyssönen

Seppo Nyyssönen on Sibelius-lukion uskonnon ja filosofian lehtori Helsingistä. Hän on opettanut myös historiaa, yhteiskuntaoppia, musiikin historiaa, elämänkatsomustietoa ja ilmaisutaitoa sekä ollut lukion rehtorina. Pitkän linjan oppikirjailijana hän haluaa olla mukana uudistamassa oppimateriaaleja uuden opetussuunnitelman mukaisiksi sekä vastata erilaisten oppijoiden ja opetustapojen vaatimuksiin. Hän haluaa hyödyntää omaa osaamistaan ja didaktista innostustaan. Seppo uskoo, että kaiken takana on motivointi ja että erityisesti uskonnon ja filosofian kaltaisissa oppiaineissa into luo onnistumisen ja sitoutumisen. Hänen mukaansa pienet tarinat ja motivointipohdinnat koukuttavat, mistä syntyy halu, ja siitä alkaa oppiminen.

Matti Mäkikangas 

Matti Mäkikangas on filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon opettaja, jota kiinnostaa erityisesti konfliktintutkimus, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Matin mielestä filosofia tarjoaa jokaiselle erittäin hyödyllisiä keinoja haastaa omaa ajatteluaan, kehittää keskustelutaitojaan sekä ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa. Tätä näkökulmaa Matti on pitänyt yllä Argumentti-sarjaa kirjoittaessaan.

 

Avainsanat: Lukio LOPS 2021 Filosofia
Kenelle: Opettajat