3

Tekijämme

Tutustu Plan D:n tekijöihin

Plan D:n tekijäryhmä koostuu neljästä ammattilaisesta.

Manuel Ackermann

Manuel Ackermann on kotoisin Sveitsistä ja toimii tällä hetkellä saksan opettajana Oulunkylän yhteiskoulun lukiossa ja yläkoulussa. Lisäksi hän opettaa saksaa kansalaisopistoissa ja ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa sekä sveitsinsaksaa Helsingin yliopistossa. Hänen mielestään opettajana hienointa on nähdä, kuinka nuori kiinnostuu saksan kielestä ja kuinka nuoren motivaatio kasvaa. Manuel pitää tärkeänä opiskelun mielekkyyttä, ja hän hakee rentoa otetta opetukseen, jotta tunneille olisi aidosti kiva tulla ja oppiminen tapahtuisi kuin huomaamatta. Parasta oppikirjojen tekemisessä on Manuelin mielestä se, että voi tuoda saksankielisten maiden maailmaa lähemmäs nuoria ja avartaa siten näiden ajattelua ja maailmankuvaa.

Pia Hägglund-Viljanen

Pia Hägglund-Viljanen työskentelee saksan ja ruotsin kielen lehtorina Nurmijärven lukiossa. Hän pitää työssään tärkeänä positiivisten kokemusten luomista kielten opiskelussa. Hänen tavoitteenaan on herättää opiskelijoiden motivaatio ja myönteinen asenne kielten opiskelua kohtaan. Kulttuurintuntemus ja kansainvälisyyskasvatus kuuluvat tärkeänä osana hänen opetukseensa. Hän haluaa kannustaa opiskelijoita käyttämään rohkeasti kieltä joka tilanteessa, joten kommunikatiivisuus ja suullisen kielitaidon harjoittelu on tärkeää. Piaa kiinnostavat monipuoliset opetusmenetelmät, erityisesti digitaaliset työvälineet ja niiden hyödyntäminen opetuksessa, ja hän on ottanut ilolla vastaan esimerkiksi sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Innostus oppikirjailijan työhön lähti halusta tarkastella työtä uudesta näkökulmasta sekä kehittää omaa ammattitaitoa. Tästä innostuneena Pia laatii saksan oppimateriaaleja eri tahoilla.

Mikko Kervinen

Mikko Kervinen opettaa saksaa ja ruotsia Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoulussa. Hän on ollut mukana Plan D -projektissa jo sarjan ensimmäisestä osasta lähtien. Mikosta on ollut antoisaa päästä vaikuttamaan oppimateriaaliin sekä edellisen opetussuunnitelman että vuonna 2021 käyttöön otettavan lukion opetussuunnitelman perusteiden osalta. Mikon mielestä oppimisessa ja opettamisessa maininnanarvoista juuri vuonna 2020 on se, että Suomessa ollaan digitalisaation ansiosta suotuisissa asemissa ja lukio-opetusta pystyy toteuttamaan myös etänä. Hän on kokenut, että online-tuntien ja hyvien digitaalisten oppimateriaalien yhdistelmä on tukenut etäopetusta – ja myös opiskelijoilta saatu palaute tukee tätä näkemystä.

Virpi Hatakka

Virpi Hatakka toimii ruotsin, saksan ja espanjan kielten opettajana Mynämäessä Laurin koulussa ja Mynämäen lukiossa. Hänellä on valinnaisten saksan ja espanjan kielten opettajana kokemusta monipuolisen materiaalin tuottamisesta opetuskäyttöön. Hän innostui lähtemään oppikirjailijaksi tähän projektiin, kun tapasi kansainvälisessä DACHL-koulutustilaisuudessa kollegoja ympäri maailman ja totesi suomalaisen tavan tehdä saksan oppimateriaaleja hyvinkin oppijaystävälliseksi ja pedagogisesti viimeistellyksi.  Virpiä innosti myös se, että kaksikielinen oppimateriaali kattaa koko saksankielisen kieli- ja kulttuurialueen. Virpin mielestä kielten ja kulttuurien oppiminen kieltä opiskelemalla syventää oma identiteetin ymmärtämistä, ja tärkeintä siinä on oma oivallus. Vaativat kansainväliset työtehtävät perustuvat kulttuurien ymmärtämiseen, ja siinä auttaa kieliä opiskelemalla kehittynyt kielitaju ja kulttuurinen osaaminen.

Avainsanat: Lukio Plan D LOPS 2021
Kenelle: Opettajat