3

Tekijämme

Tutustu lukion Loiston tekijöihin

Loiston tekijäryhmästä löytyy monipuolista osaamista!

Marja Hakalin

Marja Hakalin on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä opettaja sekä opettajankouluttaja, joka kohtaa työssään eri-ikäisiä oppijoita alakoululaisista yliopisto opiskelijoihin. Marjan mielestä antoisinta opettajan työssä on oppijan tukeminen kohti omia tavoitteita, olipa sitten kyseessä uuden sanan oppiminen tai runon merkityksen avaaminen. Oppikirjatyössä parasta juuri nyt on hänen mielestään lukion uusi opetussuunnitelma, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia äidinkielen sisältöjen ja tavoitteiden kirkastamiseen.

Elias Heikkonen

Elias Heikkonen toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Turun normaalikoulussa. Hän haluaa ohjata opiskelijoita tarttumaan rohkeasti niin itselleen läheisiin kuin vieraisiinkin teksteihin ja tutkimaan niitä erilaisissa konteksteissa tarvittaessa kriittisestikin. Eliaksen mielestä on hienoa nähdä, kun opiskelijat innostuvat jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan teksteistä.

Jenni Hurme

Jenni Hurme toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Kalevan lukiossa Tampereella. Oppikirjatyöhön hänet houkutteli mukaan kiinnostus oppimateriaalien kehittämiseen sekä halu saada uusia näkökulmia opetukseen. Äidinkielen opettajan työssä Jenni kokee olevansa syvästi merkitysten ja merkityksellisten asioiden äärellä. Hienointa hänestä on, kun oppimisen sivutuotteena opiskelijalle syntyy aito kiinnostus kieleen ja kirjallisuuteen.

Anna Kalliokoski

Anna Kalliokoski opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Oulussa Kiimingin lukiossa. Hänellä on pitkä kokemus laajojen oppiainerajat ylittävien opintojaksojen suunnittelusta ja järjestämisestä. Anna etsii alati kytköksiä äidinkielen ja kirjallisuuden ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä asioiden välille. Palkitsevia ovat hetket, jolloin opiskelijat jäävät vielä oppitunnin jälkeen keskustelemaan tunnilla käsitellyistä aiheista. Hienointa opettajan työssä on hänen mielestään nähdä, kuinka opiskelijat oivaltavat, mihin kaikkeen oppiaineemme tarjoaa työkaluja. Hän ei epäröinyt lähteä mukaan Loisto-projektiin, sillä uusi opetussuunnitelma antaa nyt mahdollisuuden lähteä luomaan aidosti uudistuvaa ja innostavaa oppimateriaalia osaavassa ja motivoituneessa tekijätiimissä.

Laura Kollin 

Laura Kollin opettaa Espoossa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä. Laura innostui tästä projektista, koska halusi olla mukana tekemässä motivoivaa ja kattavaa oppimateriaalia, josta on iloa sekä opiskelijoille että opettajille. Lauralle opetuksessa tärkeää on monipuolisuus ja vaihtelevat työtavat. Hän nauttii äidinkielen opettamisesta, koska oppiaine tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Lari Kotilainen

Lari Kotilainen on suomen kielen dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän opettaa pääasiassa opiskelijoita, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Lari on pitkän linjan kieliasioiden kansantajuistaja, jonka kynästä on lähtenyt niin tietokirjoja, kolumneja kuin oppikirjoja. Oppikirjahankkeisiin häntä vetää ryhmätyö opettajien kanssa ja halu kehittää kieliasioiden opettamisen traditiota. Viime aikoina Lari on vienyt suomen kieltä naapurimaihin, pohtinut Suomen kielimaiseman tulevaisuutta ja tutkinut monikielisyyttä ja kielenoppimista työelämässä.

Terhi Lintunen 

Terhi Lintunen työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Kalevan lukiossa Tampereella. Hän on ollut aiemmin tekemässä Jukola-sarjan abikurssien kirjoja. Terhi innostui jo silloin oppimateriaalin tekemisestä, koska siinä pääsee työstämään asioita hienojen kollegojen kanssa ja saa kirkastettua omaa opetusfilosofiaa. Loisto-projektiin hän halusi osallistua, koska lukion uusi opetussuunnitelma tarjoaa uudistumisen mahdollisuuksia sekä opetukselle että oppimateriaalille. Terhistä on opettajana ihaninta nähdä, kun nuori saa onnistumisen kokemuksia ja innostuu äidinkielen sisällöistä. Hän pyrkii löytämään opiskelijoista heidän vahvuuksiaan ja kannustamaan niiden kehittämisessä.

Tanja Luostarinen

Tanja Luostarinen opettaa suomen kieltä, kirjallisuutta ja kiinaa Tulliportin normaalikoulussa Joensuussa. Hän on kirjoittanut kiinan kielen Zou ba -oppikirjan lukiolaisille ja ollut mukana myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalin tekemisessä. Tanjan mielestä oppimateriaalien laatiminen tuottaa iloa samoista syistä kuin opettaminenkin: On yksinkertaisesti innostavaa ihmetellä yhdessä erilaisia kieliä, tekstejä ja ilmiöitä. Toisaalta on myös kiehtovaa kulkea yhdessä asetettuja tavoitteita kohti. Hyvä oppimateriaali tukee opiskelun systemaattisuutta ja auttaa yksilöä ottamaan vastuuta omasta etenemisestään.

Noora Mattila

Noora Mattila on toimittaja ja podcast-tuottaja, joka on erikoistunut kulttuuriin ja kirjallisuuteen, tarinalliseen kirjoittamiseen ja editointiin. Hän halusi osallistua Loisto-sarjan tekemiseen, koska rakastaa koulua ja oppimista epäilyttävänkin paljon. Hänestä on tärkeää, että nuori osaa erottaa tiedon, valheet ja mainokset nykypäivän mediamaailmassa. Noora toivoo, että voisi auttaa nuoria suhtautumaan lukemiseen intohimoisesti mutta lukemaansa kriittisesti. Vaikka oppimateriaali on tavallaan pakollista luettavaa, sisällön pitäisi hänestä olla tuoretta ja kiinnostavaa.

Juha-Matti Tammela

Juha-Matti Tammela opettaa Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa suomen kieltä ja kirjallisuutta. Hän on ollut aikaisemminkin tekemässä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja ja lisäksi hän sanoittaa. Parasta opetustyössä ovat vuorovaikutuksellisuus ja opiskelijoiden oivallusten hetket. Loisto-sarjaa Juha-Matti lähti tekemään innoissaan, sillä opetussuunnitelmassa korostuva vuorovaikutusosaaminen on erityisen tärkeä. Oppimateriaaleissa Juha-Matti korostaa opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja harjoittelua, ja hän on mielellään kehittämässä lukiolaisten vuorovaikutustaitoja myös oppikirjailijana.

Kati Timonen 

Kati Timonen on lahtelainen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, joka opettaa myös viestintää. Oppimisessa Katia innostaa erityisesti oppimisen ilo ja yhteistyö erilaisten opiskelijoiden kanssa sekä heidän ohjaamisensa kohti unelmia ja uusia haasteita. Oppimateriaalien tekeminen eli yhteistyö osaavassa ja kannustavassa tekijäryhmässä on Katin mielestä avartavaa ja tarjoaa uusia näkökulmia oppimiseen ja opettamiseen. Oppikirjatyö on siten hänestä myös kelpo tie kehittää omaa ammattiosaamistaan.

Annukka Bösinger

Annukka Bösinger on espoolainen suomi toisena kielenä -opettaja ja erityisopettaja. Annukka työskentelee porvoolaisessa lukiossa, jossa hän kohtaa päivittäin päivälukion, aikuislukion ja ammattilukion monikielisiä opiskelijoita. Työssään hän pitää tärkeänä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että monikielisen lukio-opiskelijan oppimispolku olisi esteetön ja asema S1-opiskelijan kanssa yhdenvertainen. Annukka kokee, että oppimateriaalien saavutettavuus ja kohdentaminen ovat keskeisiä yleisen tuen muotoja. Tämän lisäksi tarvitaan lämpöä, rohkeutta, maalaisjärkeä ja lujaa uskoa omaan ammattitaitoon lukiomaailmassa, joka vasta totuttelee siihen, että monikielisyys on tullut osaksi opetuksen arkea.

Satu Mattila

Satu Mattila on Helsingissä asuva viestinnän lehtori ja väitöskirjatutkija, joka opettaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa suomea toisena ja vieraana kielenä sekä lisäksi viestintää ja englantia. Hänen opiskelijansa ovat eri-ikäisiä, eri taustaisia ja eri vaiheissa kielenoppimisen polkua, mutta aina he pystyvät hyödyntämään monikielisyyttään oppimisessa. Sadun mielestä kielen oppiminen on parhaimmillaan innostavaa, vuorovaikutteista ja palkitsevaa, ja tähän pitäisi oppimateriaalinkin ohjata. Hän muistuttaa, että kielen oppiminen saattaa toisinaan tuntua myös työläältä tarpomiselta, ja oppimateriaalissa pitäisi olla eväitä myös tällaisia hetkiä varten. Kaikenlaisiin kirjaprojekteihin häntä vetää puoleensa mahdollisuus oppia itseään fiksummilta.

Eija Lehvikko

Eija Lehvikko opettaa Vuosaaren lukiossa äidinkieltä ja suomea toisena kielenä. Kun hän valmistui Turun yliopistosta 1996 ja päätyi töihin espoolaiseen yläkouluun, koulutus ei ollut valmistanut häntä millään tavalla S2-opiskelijoiden kohtaamiseen. Materiaalejakaan ei ollut. Kokemus opetti ja jonkin verran täydennyskoulutuskin. Liki 30 vuoden työuraan mahtuu ehkä yksi vuosi, jolloin Eijalla ei ole ollut ollenkaan S2-opiskelijoita. Hiljalleen nimenomaan S2-opetuksesta tuli hänelle keskeinen kiinnostuksen kohde, ja nykyinen työ Vuosaaren lukion äidinkielen ja S2:n lehtorina tarjoaa kaikki mahdollisuudet keskittyä asiaan. Oppikirjatyöhön veti tieto siitä, että oppimateriaalista on huutava pula: jottain oli pakko tehrä. Oppimateriaalissa on kylläkin sama ominaisuus kuin ruuassa: valmiiseen pöytään olisi ihana istua!

Stiina Rantatalo

Stiina Rantatalo on helsinkiläinen suomen opettaja, joka haluaa rakentaa monipuolisia ja esteettömiä oppimispolkuja opiskelijoilleen. Stiinan ydinosaamista on puheviestintä, ja siksi hänen tavoitteenaan onkin aina varmistaa, että suomen toisena kielenä -opetus on vuorovaikutteista, motivoivaa ja kaikille opiskelijoille saavutettavaa. Stiina korostaa lämpimän ilmapiirin rakentamisen merkitystä oppimisessa. Stiina on myös innokas jakamaan tietoaan ja kokemuksiaan kollegoidensa kanssa edistääkseen yhteisöllistä oppimista suomen toisena kielenä -opetuksessa. Stiinan opetuksessa yhdistyvät vahva teoreettinen pohja ja käytännönläheisyys.

Avainsanat: Lukio Loisto LOPS 2021
Kenelle: Opettajat