3

Oman Sanoma Pro -tilin tiedot ja asetukset

Omat tiedot -välilehdellä voit vaihtaa tilisi salasanan, päivittää nimesi, lisätä tai muuttaa sähköpostiosoitteen ja lisätä ja poistaa kouluja. Lue koko vastaus

Oppilaan luokka-asteen muuttaminen

Alle 15-vuotiaille oppilaille merkitään Sanoma Pron järjestelmässä luokka-aste ja kotiluokka. Jos koulun Sanoma Pron järjestelmässä käyttämä tunnushallintamuoto on Tunnushallintalomake, oppilaiden luokka-asteet pitää päivittää käsin lukuvuoden aluksi. Lue koko vastaus

Tarvitseeko jokainen oppilas oman käyttäjätunnuksen?

Sanoma Pron digitaalisten palveluiden monipuolinen käyttö opetuksessa edellyttää, että kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtainen käyttäjätili. Omalle tilille kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla, joiden hallintaan on tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Ks. Eri tunnushallintamuodot Lisäksi Lue koko vastaus

Haluamme tunnukset kaikille koulun oppilaille keskitetysti, miten toimin?

Tarjoamme kouluille useita erilaisia tapoja oppilaiden ja opettajien tunnusten hallintaan. Ks. Eri tunnushallintamuodot Lue koko vastaus

Sanoma Pro -tili

Jokainen Sanoma Pron digimateriaalien käyttäjä tarvitsee oman, henkilökohtaisen käyttäjätilin. Samalla tilillä voi myös asioida Sanoma Pron verkkokaupassa (vain yli 15-vuotiaat). Opettajat ja yli 15-vuotiaat opiskelijat Jos olet opettaja tai yli Lue koko vastaus

Sanoma Pro -tilin luominen: opettajat ja muu henkilökunta

Ohje Sanoma Pro tilin luomiseen opettajille, koulusihteereille, rehtoreille ja muulle koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle. Lue koko vastaus

Sanoma Pro -tilin luominen: opiskelijat

Ohje yli 15-vuotiaiden Sanoma Pro -tilin luomiseen. Lue koko vastaus

Sanoma Pro -tilin luominen: oppilaat

Jokainen oppilas tarvitsee oman Sanoma Pro -tilin. Jos koulun käyttämä tunnushallintamuoto on Tunnushallintalomake, opettaja luo alle 15-vuotiaiden oppilaidensa käyttäjätilit, -tunnukset ja salasanat itse Sanoma Pron järjestelmässä. Lue koko vastaus

Rekisteröitymiskoodi

Rekisteröitymiskoodin avulla esim. opettaja, koulusihteeri tai rehtori voi todistaa kuuluvansa tietyn oppilaitoksen henkilökuntaan. Jokaisella oppilaitoksella on oma koodinsa Sanoma Pron järjestelmässä. Mihin rekisteröitymiskoodia tarvitaan? Rekisteröitymiskoodia tarvitaan, kun Opettaja tai muu Lue koko vastaus

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on Sanoma Pron ja kunnan, koulutuskuntayhtymän tai muun koulutuksen järjestäjän välinen sopimus, jossa sovitaan henkilötietojen käsittelystä. Sopimus on veloitukseton, mutta se tarvitaan, jotta koulu pystyy käyttämään Sanoma Pron digitaalisia Lue koko vastaus

Oppilaan tunnuksen tarkistus tai salasanan vaihto

Tämä ohje koskee kouluja, joissa on käytössä tunnushallintamuotona Tunnushallintalomake tai SMS. Lue koko vastaus

Kirjautuminen Sanoma Pron palveluihin

Kirjaudu sisään Sanoma Pro -tilillesi, niin pääset käyttämään oppimateriaaleja. Kirjautuneena voit tilisi tyypistä riippuen myös esimerkiksi muuttaa tilisi asetuksia, hallita oppilaiden tunnuksia, antaa opiskelijoille lisenssejä tai tehdä ostoksia verkkokaupassa. Lue koko vastaus

Kirjautuminen MPASSid:n avulla

Kun koulusi käyttää MPASSid:tä, et tarvitse erillisiä tunnuksia Sanoma Pron palveluihin. Voit kirjautua Sanoma Pro -tilillesi niillä tunnuksilla, joita käytät muutenkin esimerkiksi koulun tietokoneilla, sähköpostissa, Wilmassa tai vastaavissa palveluissa. Lue koko vastaus

Miten liityn uuteen kouluun?

Sekä opiskelijat että opettajat voivat liittää Sanoma Pro -tiliinsä useita eri kouluja. Tämä voi olla tarpeen, jos opiskelet tai opetat useassa eri paikassa. Lue koko vastaus

Oppilaan poistaminen koulusta

Jos oppilas ei enää opiskele tietyssä koulussa, hänen Sanoma Pro -käyttäjätilinsä voidaan irrottaa tästä koulusta. Vanhojen oppilaiden poistaminen voi helpottaa opettajan työtä, sillä esim. Bingelissä näkyvät entiset oppilaat saattavat hankaloittaa tehtävien antamista nykyisille oppilaille. Lue koko vastaus

Eri tunnushallintamuodot

Kirjautumistapa ja tunnusten hallinnointi vaihtelevat tunnushallintamuodon mukaan. Voit tarkistaa koulusi tunnushallintamuodon ollessasi kirjautuneena Sanoma Pro -tilille "Koulun tiedot" välilehdeltä. Lue koko vastaus

Ylläpitäjän rooli

Koulusihteerille, rehtorille tai muulle koulun valitsemalle henkilölle voidaan antaa Sanoma Pron järjestelmässä koulukohtaiset ylläpitäjän käyttöoikeudet. Jos haluat koulusi ylläpitäjäksi, ota yhteyttä Sanoma Pron asiakaspalveluun. Koulun tunnushallintamuodosta riippuen ylläpitäjä voi esimerkiksi: Lue koko vastaus

Miten digiaineisto eroaa opiskelijan digikirjasta?

Tämä ohje koskee digikirja 1.0 -version kanssa käytettävää opettajan digiaineistoa, ohjeet digikirja 2.0 käyttöön löydät Kampus -ohjeista. Digikirja 1.0 on käytössä pääasiassa ammatillisessa opetuksessa. Lisäksi yläkoulun matematiikan Kuutio-sarja ja enemmistö Lue koko vastaus