3

Tarvitseeko jokainen oppilas oman käyttäjätunnuksen?

Sanoma Pron digitaalisten palveluiden monipuolinen käyttö opetuksessa edellyttää, että kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtainen käyttäjätili.

Omalle tilille kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla, joiden hallintaan on tarjolla useita eri vaihtoehtoja.

Ks. Eri tunnushallintamuodot

Lisäksi koulun tai kunnan täytyy tehdä Sanoma Pron kanssa toimeksiantosopimus, jossa sovitaan henkilötietojen käsittelystä. Se toimii molemminpuolisena varmistuksena siitä, että oppilaiden tietojen hallinnoinnissa noudatetaan hyviä tietoturvakäytäntöjä ja kaikkea asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Ks. Toimeksiantosopimus

Milloin oppilaat tarvitsevat omat tilit?

Valtaosa Sanoma Pron digitaalisista palveluista (mm. Bingel, digikirjat, digitehtävät ja Kompassi-digikokeet) on sellaisia, ettei niiden käyttö ole mahdollista ilman henkilökohtaista tiliä. Kun jokaisella on oma tili, oppimisen etenemistä voidaan seurata, mikä helpottaa jatkuvaa arviointia ja on myös oppilaalle itselleen palkitsevaa. Oppilaille jää talteen tehdyt tehtävät, mikä auttaa mm. kokeisiin valmistautumisessa.

Milloin oppilaat eivät tarvitse omia tilejä?

Jos käytössä on pelkkä opettajan digimateriaali, vain opettaja tarvitsee Sanoma Pro -tilin. Opettaja voi näyttää oppilaille materiaalia opetustilanteissa, ja siinä olevia tehtäviä voidaan pohtia yhdessä. Oppilaat eivät kuitenkaan pääse itse tekemään digitehtäviä, eikä heillä ole käytössään digitaalista kirjaa tai muuta aineistoa.

Myös Arttu-sovellusta voi käyttää ilman käyttäjätiliä.

Mikä on Arttu?