3

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on Sanoma Pron ja kunnan, koulutuskuntayhtymän tai muun koulutuksen järjestäjän välinen sopimus, jossa sovitaan henkilötietojen käsittelystä.

Sopimus on veloitukseton, mutta se tarvitaan, jotta koulu pystyy käyttämään Sanoma Pron digitaalisia oppimateriaaleja täysipainoisesti.

Toimeksiantosopimus on edellytys sille, että oppilaille ja opiskelijoille voidaan luoda henkilökohtaiset Sanoma Pro -tilit ja -käyttäjätunnukset, jotka mahdollistavat esim. digikirjojen, digitehtävien, Bingel-tehtävien ja digitaalisten kokeiden käytön sekä suoritushistorian seuraamisen. Ilman henkilökohtaisia tunnuksia digitaalisten oppimateriaalien käyttö ei onnistu.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään sopimus- ja tunnushallinnan kysymyksissä.