3

Miten oppilas pääsee käyttämään koulun hankkimaa digimateriaalia?

Alakoulu ja vanhemmat yläkoulun sarjat

Käyttöoikeudet

Kun oppilaat kirjautuvat sisään Kampukseen tai Bingeliin, heillä on automaattisesti käyttöoikeus kaikkiin oman koulunsa hankkimiin oppilaiden digimateriaaleihin.

Kirjautuminen Sanoma Pron palveluihin

Oppilaalle näkyvät sisällöt

Kampuksessa opettajan kannattaa aina luoda ryhmä, ja lisätä sinne tarvittavat aineistot ja oppilaat. Käyttöoikeuksien kannalta tämä ei ole välttämätöntä, mutta ryhmän kautta oppilaiden on helpompi löytää oikeat materiaalit, ja opettaja pääsee seuraamaan oppilaiden tehtäväsuorituksia ja etenemistä Kampuksen Ohjaamossa.

Ohje Kampus-ryhmän luomiseen

Bingelissä oppilas näkee lähtökohtaisesti vain oman vuosiluokkansa tehtävät, mutta opettaja voi hallinnoida oppilaalle näkyviä sisältöjä antamalla kotitehtäviä ja muuttamalla Bingel-saaren asetuksia.

Ohje eriyttämiseen Bingelissä 

Toinen aste ja uudemmat yläkoulun sarjat

Toisella asteella ja osassa yläkoulun sarjoja on käytössä oppilaskohtaiset lisenssit. Jotta oppilas pääsisi käyttämään koulun hankkimia materiaaleja, hänelle pitää ensin jakaa oma, henkilökohtainen lisenssi.

Ohjeet oppilaskohtaisten lisenssien jakamiseen yläkoulussa

Ohjeet oppilaskohtaisten lisenssien jakamiseen toisella asteella