3

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Blogissamme käsitellään ajankohtaisia oppimiseen liittyviä aiheita. Äänessä ovat sanomaprolaisia ja vierailevia asiantuntijoita!

25.03.2024

Suomalaiset lukio-opettajat ja -opiskelijat haluaisivat käyttää painettua oppimateriaalia enemmän kuin tällä hetkellä pystyvät

25.03.2024 / Santtu Toivonen

Uuden opetussuunnitelman ja laajennetun oppivelvollisuuden ansiosta lukio-opetus on digitalisoitunut nopeasti. Opettajat ja opiskelijat hyötyvät digitaalisen materiaalin ja digialustojen ohella myös painetusta oppimateriaalista.

17.01.2024

Tekoäly on tullut jäädäkseen – miten se vaikuttaa kotitehtävien tekemiseen ja teettämiseen?

17.01.2024 / Santtu Toivonen

Tutkimuksemme mukaan opettajat eivät tiedä, hyödyntävätkö heidän opiskelijansa tekoälyä kotitehtäviensä tekemisessä. Erityisesti ylemmille kouluasteille siirryttäessä näin voi todennäköisesti tapahtua. Tulevaisuudessa tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota kotitehtävien tyyppeihin ja niiden tarkistamiseen, jotta tekoälyä ei käytetä huijaamiseen vaan oppimiseen.

11.12.2023

Suomalaiset opettajat kaipaavat ammattimaista toimitusprosessia myös tekoälyn tuottamalle oppimateriaalille

11.12.2023 / Santtu Toivonen

Tutkimme syksyllä 2023 opettajien asennoitumista tekoälyyn useissa Euroopan maissa. Keskityimme tutkimuksessa tekoälyn hyödyntämisen nykytilaan sekä opettajien oletuksiin tulevasta. Opettajat ovat kiinnostuneita mutta samalla varauksellisia hyödyntämään tekoälyä opetuksessaan.

27.03.2023

Tutkimus: Valmis oppimateriaali säästää suomalaisen opettajan aikaa 13 tuntia viikossa

27.03.2023 / Santtu Toivonen

Kustannetuilla oppimateriaaleilla on tärkeä rooli paitsi oppitunneilla, myös oppitunnin ulkopuolisessa työssä. Suomalaisten opettajien arvion mukaan valmiit materiaalit säästävät viikossa useita tunteja työaikaa, joka muuten kuluisi oppituntien suunnitteluun ja tehtävien tarkistamiseen.

23.01.2023

Asiakasymmärrys on onnistuneen oppimateriaalin perusedellytys

23.01.2023 / Santtu Toivonen

Opettajien ja oppijoiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on olennaista onnistuneiden oppimateriaalien tuottamisessa. Määrälliset ja laadulliset tutkimukset sekä sähköisten materiaalien käyttödata tarjoavat tärkeää tietoa, jotta materiaaleista saadaan tehtyä mahdollisimman hyvin kouluarjen tarpeita vastaavia.

10.10.2022

Oppimateriaalit ovat oppimisen ja opettamisen välttämätön tuki

10.10.2022 / Hannele Cantell

Huolella laadittu oppimateriaali antaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille samat oikeudet ja mahdollisuudet opiskella yhdenvertaisesti ja kunnolla. Dosentti, oppimateriaalitekijä ja opettajankouluttaja Hannele Cantell avaa oppimateriaalien tärkeyttä Näkökulmia oppimiseen -blogin vieraskirjoituksessa.

23.08.2022

Oppimateriaalien kustantajakin huolehtii sujuvasta koulujen alusta

23.08.2022 / Petra Hyvärinen

Kouluissa on jälleen alkanut uusi lukuvuosi. Arkeen paluu ja koulujen alku voivat saada niin uudet kuin kokeneetkin oppilaat ja opettajat miettimään: mahdunko mukaan, osaanko mitään, miten tämä kaikki sujuu? Lue, miten osaltamme varmistamme sujuvan koulujen alun.

09.05.2022

Suomalaiset opettajat ovat selvinneet korona-ajasta kansainvälisesti vertailtuna hyvin — taustalla ammatillinen pätevyys ja pedagoginen vapaus

09.05.2022 / Santtu Toivonen

Tuore tutkimus eurooppalaisten opettajien parissa paljastaa, että suomalaiset opettajat arvioivat itsensä päteviksi suorittamaan töitään. Korkean koulutuksen ja opettajan työn arvostuksen lisäksi tulosta selittävät pedagoginen vapaus ja monipuolisuus.

07.01.2022

Virtuaalimatkoja kouluille – Näin tapaamme opettajia pandemian aikana

07.01.2022 / Santtu Toivonen

Korona-aikana kaikki asiakastutkimukset on pitänyt toteuttaa videoneuvottelutyökalujen avulla. Vaikka etävuorovaikutuksessa menettää aina jotain, tuo se mukanaan myös tiettyjä hyötyjä.

03.08.2021

Digitaalisen oppimisympäristön kehitys on jatkuvaa oppimista 

03.08.2021 / Matias Vakkilainen

Kun aikoinaan ryhdyimme suunnittelemaan Sanoma Pron digitaalista Kampus-palvelua, teimme ensin laajoja kyselyitä ja haastatteluita siitä, mitkä ovat opettajan arkipäivän kipupisteet. Halusimme löytää niitä kohtia opettajan arjesta, jotka vievät paljon aikaa ja joissa meidän on mahdollista auttaa.

31.05.2021

Katso draamareseptit peruskouluun

Eriyttävä ja motivoiva oppimateriaali auttaa opettajaa inkluusion toteuttamisessa

31.05.2021 / Santtu Toivonen

Eriyttävät oppimateriaalit helpottavat opettajan arkea ja edistävät oppijoiden motivaatiota. Eriyttämällä voidaan tukea inkluusiota opetuksen järjestämisessä.

23.02.2021

Monimuotoinen oppimateriaali saa jokaisen tuntemaan itsensä tärkeäksi

23.02.2021 / Sanoma Pro

Nykypäivän oppimateriaaleissa monimuotoisuus on tuotu näkyvästi esiin. Kuvituksissa ja teksteissä esiintyy lapsia ja aikuisia eri kulttuuritaustoista, ikäryhmistä ja uskonnoista. Näin jokainen lapsi voi ”nähdä itsensä" kirjassa ja tuntea itsensä arvokkaaksi.

19.02.2021

Onko painetulle kirjalle enää tarvetta lukio-opiskelussa?

19.02.2021 / Teemu Lehtonen

Selvitimme lukiolaisten toiveita, ja enemmistö heistä haluaisi käyttää digitaalisia materiaaleja ja painettuja kirjoja rinnakkain.

06.11.2020

Kasvun asenteen voi oppia

06.11.2020 / Kati Pärkkä

Kasvun asenne on hyödyllinen nyky-yhteiskunnassa, jossa eteemme tulee jatkuvasti uudenlaisia haasteita. Kasvun asenne ei korosta nykytilaa tai synnynnäistä lahjakkuutta, vaan tulevaisuutta ja oppimista. Kasvun asenteen voi oppia ja voimme auttaa toisiamme kohti kasvun asennetta.

03.09.2020

Opettajat kertoivat: painettu oppimateriaali pitää pintansa myös etäopetuksessa

03.09.2020 / Santtu Toivonen

Digitaalisten materiaalien ja työkalujen käyttö kasvoi kevään 2020 etäopetusjaksolla, mutta painettuja oppimateriaaleja käytettiin edelleen enemmän kuin digitaalisia. Kun yhteydenpito opettajan ja oppijoiden välillä siirtyi verkkoon, painettu materiaali toi koulunkäyntiin kaivattua vaihtelua.

25.08.2020

Tutkimuksemme paljasti: opettamisen ydintehtävät olivat etäopetuksessa kaikkein haastavimpia

25.08.2020 / Santtu Toivonen

Opettamisen ydintehtävät osoittautuivat haastaviksi kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Normaaliolosuhteissa opettaminen tapahtuu isolta osin luokkahuoneessa. Etäopetukseen siirtyminen muutti tämän. Opettajat joutuivat omaksumaan uusia toimintatapoja ja digitaalisia työkaluja.

28.05.2020

Oppikirjojen kuvitukset pohjautuvat vahvasti todellisuuteen – mutta fantasialle ja huumorille on myös paikkansa

28.05.2020 / Kati Koivikko

Lapsilla on takanaan luokkaretki Olavinlinnaan. Linna etääntyy taustalla ja lokit kirkuvat. Tunnelma on rento ja iloinen. Tilanne Milli-sarjan kuvituksessa näyttää varsin tutulta – paitsi hetkinen, luokkaretkikuvituksessahan on mukana pöllö ja robotti. Mitä ihmettä?

25.03.2020

Sanoma Pron digitaalisten oppimateriaalien käyttö lähes tuplaantui koulujen siirtyessä etäopetukseen

25.03.2020 / Santtu Toivonen

Suomalainen opetus otti todellisen digiloikan viikolla 12 (16.3.–22.3.2020). Koronavirus oli edeltävinä päivinä edennyt siihen pisteeseen, että Suomen hallitus ilmoitti 16.3. sulkevansa koulut 18.3. alkaen. Vaikka uuteen toimintatapaan vasta totutellaan, olemme jo nähneet merkittävää kasvua digitaalisten oppimateriaalin käytössä. Sanoma Pron digitaalisten materiaalien käyttäjämäärissä oli noin 80 % kasvu viikolla 12 verrattuna alkuvuoden keskiarvoon.