3

Suomalaiset opettajat ovat selvinneet korona-ajasta kansainvälisesti vertailtuna hyvin — taustalla ammatillinen pätevyys ja pedagoginen vapaus

09.05.2022 / Santtu Toivonen

Tuore tutkimus eurooppalaisten opettajien parissa paljastaa, että suomalaiset opettajat arvioivat itsensä päteviksi suorittamaan töitään. Korkean koulutuksen ja opettajan työn arvostuksen lisäksi tulosta selittävät pedagoginen vapaus ja monipuolisuus.

Taas kerran saa nostaa hattua suomalaisille opettajille! Ajat ovat viime vuosina olleet kovat, ja jos jokin ammattiryhmä tämän tietää, niin opettajakunta. Keväällä 2020 tuli pandemia ja sen myötä etäopetusjakso, joka puolestaan aiheutti oppimisvajetta ja laittoi yleisen jaksamisen koetukselle.

Teetimme syksyllä 2021 yhdessä muiden Sanoma Learningin oppimateriaalikustantajien kanssa kyselytutkimuksen perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Kyselyyn vastasi yhteensä 6233 opettajaa Suomen lisäksi Alankomaista, Ruotsista, Puolasta, Belgiasta ja Espanjasta. Suomesta vastauksia kertyi 1123. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat ovat selvinneet parista kuluneesta vuodesta olosuhteisiin nähden hienosti.

Opettajat arvioivat itsensä päteviksi työhönsä

Kyselytutkimuksen avoimista vastauksista kävi ilmi, että haastavien oppijoiden lisäksi työn raskaus on tällä hetkellä suomalaisille opettajille työn suurin haaste. Samat tutkimustulokset kertovat kuitenkin mielenkiintoisesti, että suomalaiset opettajat arvioivat selvinneensä korona-ajasta hyvin, toisin kuin eurooppalaiset opettajat keskimäärin. Vain 20 % suomalaisista opettajista arvioi koronan aiheuttaneen merkittäviä haittoja opetukseen. Kaikissa tutkituissa maissa vastaava luku oli keskimäärin 45 %. (Toki etäopiskelujakson pituus vaihteli eri maissa, millä voi olla vaikutusta tulokseen.)

Eräs selitys tuloksille on, että suomalaiset opettajat ovat päteviä sekä koulutettuja ja tiedostavat tämän myös itse. Yli 80 % suomalaisista opettajista arvioi tuntemansa opettajakunnan olevan pätevää työhönsä, kun vastaava luku tutkituissa maissa oli keskimäärin 47 %:

Taulukko 1. Yli 80 % suomalaisista opettajista arvioi itsensä ja kollegojensa olevan päteviä ja koulutettuja työhönsä

Mikä selittää tämän pätevyyden tunteen? Tietenkin ainakin se, että Suomessa opettajuus on haluttu ammatti ja opettajat ovat korkeakoulutettuja. Toisinaan mietin, mikä tekee opettajan ammatista meillä niin halutun. Palaan aina siihen, että selityksen täytyy löytyä vapaudesta pedagogisiin valintoihin, opetustyyleihin, oppimateriaaleihin ja työkaluihin. Suomessa opettamista ei juurikaan valvota, vaan opettajien ammattitaitoon luotetaan. Ja tätä meidän opettajamme arvostavat, kuten tutkimus paljastaa:

Taulukko 2. Suomalaiset opettajat arvostavat pedagogista vapauttaan
Tulevaisuudessa, arviolta 5-10 vuoden päästä, kun oppimateriaalit ovat kehittyneet pidemmälle ja teknologia helpommaksi opettajien ja oppijoiden hyödyntää, miten arvioit seuraavaa väitettä: Oppimissisällön pitäisi A selkeästi perustua tiettyihin pedagogiikkoihin, joita opettajien on helppo seurata vs. B olla riippumatonta pedagogisista oletuksista siten, että sitä voi hyödyntää minkä tahansa lähestymistavan kautta. Ehdottomasti A, melko A, ei A eikä B, melko B, erittäin B. n = 6233, n (Suomi) = 1123.
* Tämän kysymyksen vastauksissa Belgian tulokset oli jaettu Flanderin ja Vallonian alueisiin

Kustannettujen oppimateriaalien arvostus on kasvanut pandemia-aikana

Oppimateriaalikustantajana pyrimme tukemaan opettajia heidän pedagogisen vapautensa ja monimuotoisuutensa toteuttamisessa. Onkin ilo havaita, että myös kustannettujen oppimateriaalien arvostus on kasvanut viime vuosien aikana. Olemme kysyneet myös aiemmin opettajien näkemyksiä kustannettujen oppimateriaalien merkityksestä liittyen keskeisiin aihepiireihin: oppijoiden motivointi, OPS-tavoitteiden saavuttaminen ja opettajan ajan tehostaminen. Seuraavassa kuvassa näkyy oppimateriaalien roolin kasvu vuosina 2019–2021 kaikilla näillä osa-alueilla, ja vastaukset todella lämmittävät sydäntä.

Taulukko 3. Kustannettujen oppimateriaalien arvostus on kasvanut koronapandemian aikana

Tutkimuskyselyn avovastauksista kävi ilmi, että materiaalien päivittäminen ja kehittäminen on tärkeintä, mitä kustantaja voi opettajien eteen tehdä. Työmme on siis kesken, ja kehitämmekin oppimateriaaleja ja opettamisen työkaluja päivä päivältä paremmiksi. Emme kuitenkaan tee tätä työtä yksin, vaan yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa. Joten opettaja, kiinnostaako sinua antaa meille palautetta oppimateriaaleistamme ja digipalveluistamme? Jätä yhteystietosi tästä linkistä.

 


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset