3

Tutkimuksemme paljasti: opettamisen ydintehtävät olivat etäopetuksessa kaikkein haastavimpia

25.08.2020 / Santtu Toivonen

Opettamisen ydintehtävät osoittautuivat haastaviksi kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Normaaliolosuhteissa opettaminen tapahtuu isolta osin luokkahuoneessa. Etäopetukseen siirtyminen muutti tämän. Opettajat joutuivat omaksumaan uusia toimintatapoja ja digitaalisia työkaluja.

Olen itse ollut etätöissä maaliskuun puolivälistä lähtien. Vaikka on jo ikävä toimistolle ja kollegojen pariin, on pakko sanoa, että työt ovat sujuneet etänä yllättävän hyvin! Kokoukset pidetään videoyhteyden yli ja pilveen tallennettuja dokumentteja editoidaan yhdessä työkavereiden kanssa. Jos oman toimenkuvani ydintä ajattelee, yllättävän vähän on muuttunut. Samaa ei voi sanoa opettamisesta.

Tutkimme touko–kesäkuussa 2020 etäopetuksen järjestämistä useassa Euroopan maassa, jossa Sanoma Learningillä on toimintaa. Saimme kyselyyn vastauksia 5342 opettajalta. Suomesta osallistui yhteensä 1554 opettajaa perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta opetuksesta. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Seuraavassa muutama havainto Suomen tutkimustuloksista.

Opettaminen koostuu monista aktiviteeteista

Olemme aiempien tutkimustemme perusteella jakaneet opettamisen keskeisiin aktiviteetteihin, jotka näkyvät kuvassa 1. Kuvasta käy ilmi, että perustehtävien tekeminen on vaikeutunut. Hankaluutta on kaikissa vaiheissa, mutta haastavinta oli koko opetusryhmän opettaminen ja kokeiden järjestäminen. Useimmat näistä tehtävistä ovat sellaisia, jotka tapahtuvat luokkahuoneessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja oppilaiden/opiskelijoiden välillä. Etäopetusjakso muutti tämän tilanteen perinpohjaisesti.

Kuva 1. Kuinka helppoja seuraavat opettajan ydintehtävät olivat sinulle etäopetuksessa?

Perustehtävien lisäksi opettajan työssä on paljon muutakin, selviää kuvasta 2. Vaikka kuvissa 1 ja 2 on eri asteikko, ero vastauksissa niiden välillä pistää silmään. Opettajien mielestä yhteydenpito niin oppijoiden kuin vanhempienkin kanssa onnistui pääsääntöisesti hyvin. Tehtävänantojen ohjeistaminen oppijoille hoitui, samoin erilaiset hallinnolliset tehtävät. Oppimistavoitteisiin pääseminen, motivointi, oppimisen varmistaminen ja oppijoiden päivittäisen toiminnan seuraaminen ei ollut niin helppoa.

Kuva 2. Kuinka helppoja tai vaikeita seuraavat asiat olivat/ovat mielestäsi etäopetuksessa?

Kun katson kuvan 2 parhaiten onnistuneita tehtäviä, löydän yhtymäkohtia omaan toimeeni: merkittävä osa työstä on kommunikointia eri osapuolten välillä ja tekniset ratkaisut siihen ovat kehittyneet jo todella toimiviksi. Tehtäviä jaetaan kollegoiden kesken ja niihin odotetaan tuloksia sovittuun päivään mennessä. Ja aina on myös erilaista hallinnollista tehtävää. Tällaisiin tehtäviin on melko vähän merkitystä sillä, onko yhteisö etänä vai samassa huoneessa.

Raskas etäjakso opetti uusia taitoja

Kuten tiedämme, opettajat suoriutuivat etäopetusjaksosta kerrassaan hienosti ja venyivät erilaisiin sankaritekoihin. 85 % tutkimukseemme vastanneista opettajista kertoi, että käytti etäopetusjaksona työhönsä enemmän aikaa kuin aiemmin. He oppivat tuon kaksikuukautisen aikana uusia taitoja ja omaksuivat erilaisia digitaalisia työkaluja. Sanoma Prollakin näimme merkittävää kasvua digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käytössä. Jos joskus joudumme palaamaan etäopetukseen, opettajat ovat siihen aiempaa valmiimpia.

Julkaisemme syksyllä 2020 lisää tuloksia etäopetustutkimuksestamme.


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset