3

Kasvun asenteen voi oppia

06.11.2020 / Kati Pärkkä

Kasvun asenne on hyödyllinen nyky-yhteiskunnassa, jossa eteemme tulee jatkuvasti uudenlaisia haasteita. Kasvun asenne ei korosta nykytilaa tai synnynnäistä lahjakkuutta, vaan tulevaisuutta ja oppimista. Kasvun asenteen voi oppia ja voimme auttaa toisiamme kohti kasvun asennetta.

Viime aikoina olen paljon pohtinut, mikä on omaa ydinosaamistani. Olen koulutukseltani luokanopettaja. Työtehtäväni ovat muutaman vuoden välein vaihdelleet opettajasta digitaalisen palvelun kehitystehtäviin erilaisissa rooleissa ja edelleen palvelumuotoilijaksi. Työni ydin on vaihdellut pedagogiiikasta, teknologian kehittämiseen, fasilitointiin ja palvelumuotoiluun. Miten voisin kuvailla omaa ydinosaamistani?

Stanfordrin yliopiston Carol Dweckin mukaan uusia haasteita kohti pyrkiminen ei ehkä olekaan päämäärättömyyttä, kuten itse olin aiemmin ajatellut. Psykologian tutkijatohtori Dweck on tutkinut pitkään, miksi jotkut ihmiset menestyvät toisia paremmin. Hän on kehittänyt teorian, jonka mukaan ihmisillä on kaksi tapaa asennoitua omaan osaamiseen: muuttumaton asenne (engl. fixed mindset) ja kasvun asenne (engl. growth mindset).

Dweckin mukaan käsitys itsestäsi määrittelee, kumpaa asennetta edustat. Jos uskot, että osaamisesi on syntymässä määritelty ominaisuus, olet omaksunut muuttumattomuuden asenteen. Tällöin uskot, että jokainen eteen tuleva haaste on testi, jossa osaamistasi tai lahjakkuuttasi mitataan. Mikäli epäonnistut, koet sen lannistavana. Onnistuminen puolestaan vahvistaa käsitystäsi synnynnäisestä lahjakkuudesta.

Jos taas ajattelet osaamisen olevan taito, jota voi kehittää, olet omaksunut kasvun asenteen. Uskot voivasi kehittää osaamistasi harjoittelun ja kokemusten kautta. Ajattelet, että jokainen eteen tuleva haaste on mahdollisuus kehittyä.

Äiti kasvun asenteen opettajana

Dweckin mukaan ihminen voi oppia ja kehittää omaa ajatteluaan kohti kasvun asennetta. Avain ajattelutavan muutokseen on synnyttää mielikuva siitä, että olemme jatkuvan oppimisen polulla, joka johtaa koko ajan eteenpäin. Mikäli yrityksemme epäonnistuu, se tarkoittaa, ettemme vielä osaa. Silloin meidän on yritettävä uudelleen ja kokeiltava erilaista strategiaa ongelman ratkaisemiseksi.

Oma äitini on aina toiminut minulle esimerkkinä kasvun asenteesta, joka ei pelkää haasteita eikä uuden oppimista. Olen jo lapsuudessani oppinut äidiltäni, ettei mikään haaste ole mahdoton, jos siitä haluaa selvitä. Äitini oppeja: Etsi tietoa ja ympärillesi ihmisiä, jotka voivat auttaa. Kokeile rohkeasti erilaisia ratkaisuja. Ole sinnikäs ja yritä uudelleen, sillä harvoin asiat onnistuvat ensimmäisellä yrittämällä. Luota siihen, että sinä selviät.

Kasvun asenteen avaimet

Me voimme Dweckin mukaan ohjata erityisesti lapsia ja nuoria, mutta myös toisiamme kohti kasvun asennetta. Tässä kaksi yksikertaista ohjetta:

1. Kiitä ja kannusta hyvästä yrityksestä. Nosta huomion keskipisteeseen tekemisen prosessi. Kehu sinnikästä työtä ja kannusta erilaisten strategioiden kokeiluun. Vältä älykkyyden tai lahjakkuuden kehumista, sillä ne vahvistavat muuttumattomuuden asennetta.

2. Käytä sanontoja, jotka rakentavat siltaa tulevaisuuteen. Esimerkiksi “Hyvä ensimmäinen yritys!” tai “Kokeile seuraavaksi…” kantavat sisällään ajatusta seuraavasta askeleesta eteenpäin.

Jo 80-vuotias äitini katsoo edelleen eteenpäin ja pohtii, kuinka voisi kehittää itseään. Äskettäin hän harmitteli, ettei korona-aika pääse harjoittelemaan cha-cha:ta eikä osallistumaan työväenopiston tietokoneopastukseen. Kasvun asenteen omaksunut ihminen katsoo eteenpäin ja etsii uusia mahdollisuuksia astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Carol Dwekcin ajatuksiin perehdyttyäni olen ottanut itselleni uuden kannustavan moton: “Joka päivä voin onnistua tai oppia”. Itseasiassa pidän oppimisesta enemmän, sillä onnistuminen tarkoittaa että teen asioita, jotka jo osaan. Vanhan osaaminen ei ole yhtä innostavaa kuin uuden oppiminen. Ehkä minun ydinosaamiseni onkin oppiminen.

Lue lisää:


Kati Pärkkä

Olen taustaltani luokanopettaja ja työskentelen Sanoma Prolla pedagogisten ratkaisujen kehityspäällikkönä. Blogikirjoituksissani käsittelen oppimiseen, opetukseen ja tulevaisuuden työelämätaitoihin liittyviä ajankohtaisia teemoja.

JUTUN KIRJOITTI

Kati Pärkkä

Olen taustaltani luokanopettaja ja työskentelen Sanoma Prolla pedagogisten ratkaisujen kehityspäällikkönä. Blogikirjoituksissani käsittelen oppimiseen, opetukseen ja tulevaisuuden työelämätaitoihin liittyviä ajankohtaisia teemoja.
Kaikki blogikirjoitukset