3

Tekoäly on tullut jäädäkseen – miten se vaikuttaa kotitehtävien tekemiseen ja teettämiseen?

17.01.2024 / Santtu Toivonen

Tutkimuksemme mukaan opettajat eivät tiedä, hyödyntävätkö heidän opiskelijansa tekoälyä kotitehtäviensä tekemisessä. Erityisesti ylemmille kouluasteille siirryttäessä näin voi todennäköisesti tapahtua. Tulevaisuudessa tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota kotitehtävien tyyppeihin ja niiden tarkistamiseen, jotta tekoälyä ei käytetä huijaamiseen vaan oppimiseen.

Toteutimme syksyllä 2023 tutkimuksen liittyen tekoälyyn koulussa ja opetuksessa. Edellisessä tutkimustamme käsittelevässä blogikirjoituksessani keskityin opettajien asenteisiin tekoälyllä tuotettua oppimateriaalia kohtaan. Vastausten mukaan opettajat ovat varovaisen kiinnostuneita hyödyntämään tekoälyllä tuotettua oppimateriaalia, mutta mielellään niin, että se on kulkenut kustantamisen ammattilaisen käsien läpi. Tutkimukseen vastasi yhteensä 7 600 opettajaa kahdeksasta Euroopan maasta. Suomesta vastaajia saatiin 993.

Tekoälyn hyödyntäminen läksyjen tekemisessä

Tässä kirjoituksessa pureudun toiseen teemaan: siihen, miten oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät tekoälyä opinnoissaan, erityisesti kotitehtävien tekemisessä. Tutkimuksessa kysyttiin opettajilta, miten he arvelevat oppilaidensa ja opiskelijoidensa hyödyntävän tekoälyä kotitehtävien tekemisessä sekä opettajan luvalla että ilman lupaa.

Kuva 1. Suomalaisten opettajien näkemys siitä, minkä verran heidän oppilaansa tai opiskelijansa käyttävät tekoälyä kotitehtäviensä tekemiseen joko luvan kanssa tai ilman lupaa.

Kuvasta 1 näkyy, että tekoälyn hyödyntäminen opettajan luvalla on vielä harvinaista. 67 % tutkimukseen vastanneista suomalaisista opettajista sanoo, että heidän oppilaansa/opiskelijansa eivät ole koskaan tehneet näin. Tilanne muuttuu kuitenkin merkittävästi, jos tarkastellaan tekoälyn hyödyntämistä ilman lupaa. Enää vain 27 %:n mukaan näin ei ole koskaan tapahtunut. 46 % vastaajista sanoo, ettei tiedä, tehdäänkö läksyjä tekoälyn avustuksella. Suomalaisten opettajien vastaukset ovat lähellä tutkimukseen osallistuneiden eurooppalaisten opettajien keskimääräisiä vastauksia.

Kun pureudutaan tarkempiin yksityiskohtiin, alkaa vastauksissa näkyä mielenkiintoista muutosta. Kuvassa 2 on tilanne suomalaisissa lukioissa. Edelleen 60 % opettajista vastaa, että heidän opiskelijansa eivät ole koskaan hyödyntäneet tekoälyä kotitehtävissään luvan kanssa. Muutos on kuitenkin dramaattinen, kun kysytään tekoälyn hyödyntämisestä ilman lupaa: enää vain 7 % uskoo, etteikö sitä koskaan tapahtuisi.

Kuva 2. Suomalaisten lukio-opettajien näkemys siitä, minkä verran heidän opiskelijansa käyttävät tekoälyä kotitehtäviensä tekemiseen joko luvan kanssa tai ilman lupaa.

Suomalaisissa lukioissa digitalisaatio on eurooppalaisellakin mittapuulla sangen pitkällä: kaikilla opiskelijoilla on koulun tarjoama tietokone käytössään. Monet generatiivisen tekoälyn sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja tarjolla ilmaiseksi, joten kuvan 2 vastausjakauma vaikuttaa uskottavalta. Tekoälyn integroituessa hakukoneisiin sitä voi käyttää jopa huomaamattaan!

Rinnakkaiselo tekoälyn kanssa

Tällä hetkellä opettajilla on hyvin rajatut keinot selvittää, onko vaikkapa kotitehtävänä tuotettu essee opiskelijan kirjoittama vai tekoälyn generoima. Vain 13 % suomalaisista opettajista ja keskimäärin 12 % eurooppalaisista opettajista vastasi, että heillä on tarvittavat välineet tarkistaa, onko tekoälyä hyödynnetty kotitehtävien tekemisessä. Toisaalta tekoäly kuitenkin välillä ”hallusinoi” eli tuottaa virheellistä tietoa, mikä helpottaa generoidun tekstin huomaamista.

Generatiivinen tekoäly ja tekoälyn tuottaman tekstin tunnistamisen ohjelmistot kehittyvät rinta rinnan. Esimerkiksi suosittu plagioinnin paljastamisen sovellus Turnitin toi keväällä 2023 markkinoille AI detector -työkalun, jonka yritys väittää pystyvän tunnistamaan koneen tuottamaa tekstiä. Verkosta löytyy kuitenkin jo esimerkkejä, miten työkalua pystyy huijaamaan näkemällä vähän vaivaa.

Kestävämpi tapa lähestyä tilannetta on hyväksyä, että tekoälyä hyödynnetään kotitehtävissä, luvalla tai ilman. Kotitehtävien aiheilla ja tehtävätyypeillä voi vaikuttaa siihen, että oppija joutuu itsekin pohtimaan asiaa. Tehtäviä voi jopa suunnitella niin, että niissä suorastaan suositellaan tekoälyn hyödyntämistä tietyissä kohdissa. Tehtävien tarkistaminen luokassa voi toisinaan olla vaikkapa keskustelumuotoista, mikä edellyttää asioiden sisäistämistä.

Oppimateriaalikustantajana tärkeä tehtävämme on tarjota opettajille sellaisia sisältöjä ja työkaluja, jotka säästävät heidän aikaansa, jotta he pystyvät olemaan mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa opetusryhmänsä kanssa. Tekoälyn ei tule tuottaa opettajille enempää työtä, vaan pikemminkin vähentää sitä. Kiinnitämmekin entistä enemmän huomiota esimerkiksi juuri oppimateriaalien tehtävänantoihin, jotta tekoälystä ei muodostu mörkö vaan apuri.


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset