3

Suomalaiset opettajat kaipaavat ammattimaista toimitusprosessia myös tekoälyn tuottamalle oppimateriaalille

11.12.2023 / Santtu Toivonen

Tutkimme syksyllä 2023 opettajien asennoitumista tekoälyyn useissa Euroopan maissa. Keskityimme tutkimuksessa tekoälyn hyödyntämisen nykytilaan sekä opettajien oletuksiin tulevasta. Opettajat ovat kiinnostuneita mutta samalla varauksellisia hyödyntämään tekoälyä opetuksessaan.

ChatGPT mullisti pelikentän

Tekoälyn mainitaan usein syntyneen vuonna 1956 Yhdysvaltain Darthmouth-huippuyliopistossa pidetyn tutkijoiden kesäkoulun seurauksena. Se on elänyt useita nousu- ja laskukausia ennen nykyistä buumia, useimmat niistä suurelle yleisölle tuntemattomia. Kuinka tuttuja sinulle ovat esimerkiksi neuroverkko, asiantuntijajärjestelmä, ohjelmistoagentti tai semanttinen web? Kaikki ovat tekoälyn ilmentymiä menneiltä vuosilta.

Itse olen päässyt töissäni seuraamaan jo muutamia tekoälyn kehityssyklejä, mutta tällä kertaa jotain on perustavanlaatuisesti toisin. Tätä uusinta kierrosta leimaa amerikkalaisen OpenAI:n luoman ChatGPT:n kaltaisen ­generatiivisen tekoälyn aikakausi. Se on siitä ainutlaatuinen, että nyt kuka tahansa meistä pääsee itse kokeilemaan tekoälyä ja hämmästymään sen voimasta.

Suomalaiset opettajat suhtautuvat tekoälyn tuottamiin oppimateriaaleihin hieman varovaisemmin kuin eurooppalaiset kollegansa

Tekoäly tunkeutuu tällä hetkellä joka paikkaan, toimialasta riippumatta. Halusimme Sanoma Learningillä selvittää opettajien odotuksia ja asenteita sitä kohtaan. Tutkimus toteutettiin Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa, joissa kaikissa on Sanoma Learning -kustannustoimintaa.

Tutkimme asiaa useista näkökulmista, mutta avainkysymyksemme oli, miten opettajat odottavat tekoälyn kehityksen vaikuttavan oppimateriaaleihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 7 600 opettajaa, Suomesta 993. Kysyimme opettajilta muun muassa, olisivatko he itse valmiita käyttämään puhtaasti tekoälyn tuottamaa oppimateriaalia tai suosittelemaan sellaista opiskelijoilleen.

Kuva 1. Asenteet kaikissa tutkituissa maissa yhtäältä puhtaasti tekoälyn tuottamien oppimateriaalien hyödyntämistä kohtaan, toisaalta tekoälyn tuottamien mutta kustantamon ammattilaisten tarkistamien materiaalien hyödyntämistä kohtaan. Oppikirjojen suhteen muutos on suhteellisesti suurinta, kasvu 31 prosenttiyksikköä. Graafissa näkyy niiden vastaajien joukko, jotka vastasivat viisiportaisessa asteikossa ”kyllä” tai ”jossain määrin kyllä”.

Tekoälyn tuottama materiaali oli kyselyssä jaoteltu oppikirjoihin, harjoituksiin ja itseopiskelumateriaaleihin. Kuvassa 1 näkyvät kaikkien kyselyyn osallistuneiden opettajien vastaukset. Kuvassa 2 on sama kysymys, mutta vastaajajoukko on rajattu suomalaisiin opettajiin.

Kuva 2. Asenteet suomalaisten opettajien keskuudessa yhtäältä puhtaasti tekoälyn tuottamien oppimateriaalien hyödyntämiseen, toisaalta tekoälyn tuottamien mutta kustantamon ammattilaisten tarkistamien materiaalien hyödyntämiseen. Suomalaisten vastaajien joukossa oppikirjaan kohdistuva muutos on vielä eurooppalaista keskiarvoakin suurempi, jopa 34 prosenttiyksikköä. Graafissa näkyy niiden vastaajien joukko, jotka vastasivat viisiportaisessa asteikossa ”kyllä” tai ”jossain määrin kyllä”.

Suomalaiset opettajat ovat siis kiinnostuneita kokeilemaan tekoälyn tuottamaa oppimateriaalia, joskin hieman eurooppalaisia kollegojaan varovaisempia. Mielenkiinto kuitenkin kasvaa merkittävästi, jos materiaalin sisältö on kulkenut myös oppimateriaalikustantamisen ammattilaisen käsien läpi. Tämä näkyy erityisesti oppikirjoissa, joiden pedagogisen sisällön laadunvarmistus on avainasemassa. Kuva 3 paljastaa, että muutos on suurinta lukiossa.

Kuva 3. Eri kouluasteilla työskentelevien opettajien vastauksissa on eroa sen suhteen, miten tärkeänä pidetään, että kustantamon ammattilaiset käyvät läpi tekoälyn tuottaman oppikirjan ennen sen hyödyntämistä opetuksessa. Lukiossa vain 11 % opettajista olisi valmis hyödyntämään puhtaasti tekoälyn tuottamaa oppikirjaa, mutta ammattilaisen kuratoimaa materiaalia voisi käyttää 53 %.

Oppimateriaalikustantajana pyrimme tarjoamaan materiaaleja ja työkaluja, jotka säästävät opettajien aikaa, lisäävät oppijoiden motivaatiota ja lopulta parantavat oppimistuloksia. Luonnollisesti seuraamme tarkasti myös tekoälyn kehitystä ja tutkimme sen mahdollisuuksia edistää näitä päämääriä.

On ensiarvoisen tärkeää, että oppimateriaalien tekijänoikeuksia kunnioitetaan vastaisuudessakin. Kustannettu oppimateriaali on tekijänoikeuksien alaista, ja lähtökohtaisesti sen käyttäminen tekoälyn syötteenä ei ole sallittua. Oikein käytettynä tekoälystä on kuitenkin varmasti hyötyä oppimiselle ja opettamiselle. Ydintehtävänämme on varmistaa, että suomalaisten opettajien oppimateriaali säilyy tulevaisuudessakin huippulaatuisena.

ChatGPT avattiin suurelle yleisölle 30.11.2022. Tämän blogikirjoituksen aikaan se on siis noin vuoden vanha. Hyvää syntymäpäivää ChatGPT, olet nuoresta iästäsi huolimatta jo muuttanut maailmaa!


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset