3

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tutkimus: Valmis oppimateriaali säästää suomalaisen opettajan aikaa 13 tuntia viikossa

Teetimme alkuvuodesta 2023 jälleen tutkimuksen eurooppalaisille perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Tutkimus toteutettiin niissä maissa, joissa Sanoma Learningillä on oppimateriaalikustantamisen liiketoimintaa: Suomen lisäksi siis Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Asiakasymmärrys on onnistuneen oppimateriaalin perusedellytys

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset opettajat ovat selvinneet korona-ajasta kansainvälisesti vertailtuna hyvin — taustalla ammatillinen pätevyys ja pedagoginen vapaus

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Virtuaalimatkoja kouluille – Näin tapaamme opettajia pandemian aikana

Katso draamareseptit peruskouluun
Näkökulmia oppimiseen -blogi

Eriyttävä ja motivoiva oppimateriaali auttaa opettajaa inkluusion toteuttamisessa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opettajat kertoivat: painettu oppimateriaali pitää pintansa myös etäopetuksessa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tutkimuksemme paljasti: opettamisen ydintehtävät olivat etäopetuksessa kaikkein haastavimpia

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Sanoma Pron digitaalisten oppimateriaalien käyttö lähes tuplaantui koulujen siirtyessä etäopetukseen

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Onko 85 prosentin sääntö oppimisen kultainen leikkaus?

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opetussuunnitelma kannustaa rakentavaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Oppimateriaalin ei pidä sulkea ketään kuplaan

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tekoäly on opettajan ystävä, ei vihollinen

Digitaalisuus opiskelussa

Opiskelupaikan valinnassa tieto eri vaihtoehdoista on käänteentekevää

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opettaja, kokeilisitko hackathonia opetuksessasi?

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Twitter ammatillisen osaamisen kehittäjänä