3

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset lukio-opettajat ja -opiskelijat haluaisivat käyttää painettua oppimateriaalia enemmän kuin tällä hetkellä pystyvät

OAJ:n alkuvuodesta 2024 teettämässä jäsentutkimuksessa lukio-opettajat arvioivat käyttämänsä oppimateriaalin muotoa. Vastaajista 74 % (n=749) arvioi, että 75–100 % heidän käyttämästään materiaalista on digitaalista. Osuus on kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavassa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tekoäly on tullut jäädäkseen – miten se vaikuttaa kotitehtävien tekemiseen ja teettämiseen?

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset opettajat kaipaavat ammattimaista toimitusprosessia myös tekoälyn tuottamalle oppimateriaalille

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tutkimus: Valmis oppimateriaali säästää suomalaisen opettajan aikaa 13 tuntia viikossa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Asiakasymmärrys on onnistuneen oppimateriaalin perusedellytys

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Suomalaiset opettajat ovat selvinneet korona-ajasta kansainvälisesti vertailtuna hyvin — taustalla ammatillinen pätevyys ja pedagoginen vapaus

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Virtuaalimatkoja kouluille – Näin tapaamme opettajia pandemian aikana

Katso draamareseptit peruskouluun
Näkökulmia oppimiseen -blogi

Eriyttävä ja motivoiva oppimateriaali auttaa opettajaa inkluusion toteuttamisessa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opettajat kertoivat: painettu oppimateriaali pitää pintansa myös etäopetuksessa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Tutkimuksemme paljasti: opettamisen ydintehtävät olivat etäopetuksessa kaikkein haastavimpia

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Sanoma Pron digitaalisten oppimateriaalien käyttö lähes tuplaantui koulujen siirtyessä etäopetukseen

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Onko 85 prosentin sääntö oppimisen kultainen leikkaus?

Inspiraatiota opetukseen

Opetussuunnitelma kannustaa rakentavaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen

Digitaalisuus opiskelussa

Oppimateriaalin ei pidä sulkea ketään kuplaan

Digitaalisuus opiskelussa

Tekoäly on opettajan ystävä, ei vihollinen

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opiskelupaikan valinnassa tieto eri vaihtoehdoista on käänteentekevää

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opettaja, kokeilisitko hackathonia opetuksessasi?