3

Opettaja, kokeilisitko hackathonia opetuksessasi?

25.09.2017 / Santtu Toivonen

Voisiko hackathonia hyödyntää opetusmenetelmänä? Aivan varmasti! Hackathon on loistava työkalu ideoiden kehittelyyn ja uuden luomiseen, vaikkapa luokan projektityössä.

Englanninkielisen hackathon-termin alkuosa juontuu hakkerointi-sanasta, joka suuntaa ajatukset ohjelmointiin. Koodaamista keskeisempää hackathoneissa on kuitenkin uusien ideoiden tuottaminen ja testaaminen. Termin jälkimmäinen osa puolestaan viittaa maratoniin, pitkään ja raskaaseen urheilusuoritukseen.

Sanoma Prolla oli ilo osallistua Linkon järjestämään opetusalan hackathoniin Dare to Learn -tapahtuman yhteydessä syyskuussa. Haimme ratkaisuja yhtäältä oppimateriaalisarjojemme tarinoiden ja maailmojen laajentamiseen oppilaslähtöisesti, toisaalta yritimme löytää ideoita lukiolaisten vertaisarviointiin. Voittajaksi selviytyi Oppipyörteen kehitellyt Aicu-tiimi.

Hackathonin lopputuotosten lisäksi olimme kiinnostuneita sen prosesseista ja toimintatavoista. Kahden vuorokauden intensiivisen ja erittäin strukturoidun prosessin ansiosta saimme suuren joukon toinen toistaan mainioimpia ajatuksia. Miten tämä kaikki oikein tapahtui?

Turvallisessa ympäristössä syntyy ideoita

Hackathon-prosessi on rankka, mutta siihen pitää luottaa, jotta hiilet hioutuvat timanteiksi. Juttelin tapahtuman jälkeen Linko-hackathonien perustajan, Solja Sulkusen kanssa. Hänen mukaansa tärkein yksittäinen tekijä on turvallisuus. Ideointiympäristön pitää olla sellainen, että ujoimmatkin uskaltavat heittää ajatuksensa ilmoille muiden työstettäväksi.

Turvallisessakin ilmapiirissä osallistujien tulee alusta pitäenymmärtää se, että heidän ideansa ovat alttiina kritiikille. Niitä kommentoidaan, rikastetaan, arvioidaan ja toki myös kritisoidaan. Kaikki tämä kuuluu timantin hiontaan. Prosessiin luottaminen on yksi tärkeimmistä onnistumiseen vaikuttavista kriteereistä, jos aiot osallistua hackathoniin tai jopa järjestää sellaisen. Hackathon on joskus tunteiden vuoristorataa, mutta lopulta kaikki osallistujat oppivat matkan varrella jotain.

Hackathonien yksityiskohdat vaihtelevat. Linko-hackathonissa eri taustoista tulevat innovaattorit ensin ryhmäytyvät ja sitten kehittelevät haasteisiin vastaavat ideat ja jalostavat niitä yötä myöten. Ryhmäytyminen on ensiarvoisen tärkeä vaihe, jotta työskentely lähtee hyvin liikkeelle ja jokainen kokee olevansa arvokas tiimille. Lopuksi kaikki ryhmät ”pitchaavat” omat ideansa, eli esittelevät parissa minuutissa omat tuotoksensa tuomaristolle, joka koostuu haasteiden asettajista ja muista asiantuntijoista. Matkan varrella ryhmät saavat mentorointia eri alueiden osaajilta.

Vinkit hackathonin käyttöön opetuksessa

Voisiko hackathonia hyödyntää opetusmenetelmänä? Aivan varmasti! Hackathon on loistava työkalu ideoiden kehittelyyn ja uuden luomiseen, vaikkapa luokan projektityössä.

Muutamia reunaehtoja ja huomioon otettavia asioita toki on. Soljan kanssa keksimme seuraavia:

  • Työskentelet nuorten kanssa: kiinnitä erityistä huomiota siihen, että kaikki pääsevät mukaan eikä kukaan jää ulkopuolelle.
  • Ota kaveriksesi yksi tai useampi opettaja, jotta voitte paremmin seurata eri tiimien edistymistä ja tukea myös toisianne.
  • Laita oppilaat ratkomaan hackathonia 3–4 hengen tiimeissä. Muodostakaa tiimit siten, että niissä on sekä tuttuutta että ristipölytystä. Oppilas voi esimerkiksi itse ehdottaa yhtä jäsentä tiimiinsä ja opettaja loput.
  • Kiinnitä struktuuriin ja prosessiin aivan erityistä huomiota, ettei homma leviä käsiin. (Tiedät toki tämän, koska olet opettaja.)
  • Tee haasteista yksinkertaisia, jotta kukaan ei jumitu heti alkuun. Edistyneempiä tiimejä voi ruokkia ja sparrata pitkin matkaa.
  • Mieti, millainen haaste koskettaisi juuri teidän luokkaanne. Lähdettekö liikkeelle jollain kevyellä teemalla, kuten kevätjuhlaesityksen ideoinnilla? Vai hyppäättekö heti syvään päähän ratkomaan vaikkapa järkevää rahankäyttöä tai jopa ilmastonmuutosta? Entä voisiko idea haasteeseen tulla muualta, esimerkiksi koulusi vanhemmilta tai nuoremmilta oppilailta/opiskelijoilta?
  • Määritä selkeä aikataulutus ja kommunikoi se oppilaille. Painota, että aikataulussa on pysyttävä ja haasteen lopussa kukin tiimi esittää tuotoksensa sellaisena kuin se siinä vaiheessa on.
  • Käytä ensimmäiset hetket tarkkaan: selkeä toimeksianto, tiimeihin jako, aikataulutus, kanavat hakea apua, yms.
  • Ole aktiivinen haasteen aikana. Kierrä luokassa, kysele tilanteesta ja fiiliksistä. Hackathonin tavoitteena ei ole masentaa, vaan innostaa!
  • Kun palkitset, älä huomioi vain voittajaa, vaan jokaista jollain tapaa.

Mutta miksi juuri sinun kannattaisi kokeilla hackathonia? Uskon, että ensinnäkin opit sen avulla oppilaistasi jotain uutta. Lisäksi oppilaasi omaksuvat laaja-alaisia taitoja ja uusia tapoja ratkaista asioita. Saat myös oppilaasi innostumaan opetuksesta ja käyttämään luovuuttaan. Jos kaikki menee putkeen, löytävät he myös uusia kavereita ryhmäytymisen ansiosta.

Hackathon ei nimestään huolimatta edellytä riviäkään koodausta tai hakkerointia. Rohkeasti vaan mukaan osallistamaan oppilaita!

 

Kuva: Fanny Carolina Artwork / #fannycarolinaphotography


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset