3

Tulevaisuuden taidot

Tulevaisuuden taidot

Kysy, kuuntele, kommentoi − Loiston vuorovaikutusharjoitukset kantavat tulevaisuuteen

Sujuva toimiminen vuorovaikutustilanteissa on jokaiselle tärkeä ja oleellinen tulevaisuuden taito. Yläkoulu antaa nuorelle hyvän perustan muun muassa ryhmässä toimimisen taidolle, jonka merkitys korostuu jatko-opinnoissa ja tiimeihin nojaavassa työelämässä. Suomen kieltä

Tulevaisuuden taidot

Level Up ohjaa aktiiviseksi oppijaksi

Tulevaisuuden taidot

Näin Ystävien eskari tukee alkuopetusta

Artikkeli

Milli-sarja valmistaa oppilaita monin tavoin yläkoulun matematiikkaan

Artikkeli

Huima-sarja opettaa vankat opiskelu- ja mediataidot kaikille

Tulevaisuuden taidot

Omalle uralle -oppimateriaali auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Terkkuja Berliinistä – miten tekoäly muuttaa koulumaailmaa tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden taidot

Hyvä medialukutaito auttaa menestymään tulevaisuudessa

Tulevaisuuden taidot

Ystävien aapinen luo vahvan pohjan tunne- ja vuorovaikutustaidoille

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Oppilaan vastuunotto ei tarkoita heitteillejättöä – opettaja on aina ohjaimissa

Opiskeluvinkit

Lukiolainen, mietityttääkö, miten saat kaiken tehtyä ja tarpeeksi unta? Katso psykologin vinkit

Koodaus
Opevinkit

Vinkit opettajalle ohjelmoinnin opiskeluun

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Slushin jälkeen päässä pyörivät ajatukset tekoälystä, virtuaalitodellisuudesta ja asiakasymmärryksestä

Digitaalisuus opiskelussa

Opettaja, kokeilisitko hackathonia opetuksessasi?

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Mitä tulevaisuuden koulussa opitaan?

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Uutismedia oppimateriaaleissa pitää opiskeltavat asiat tiukasti ajan hermoilla

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin opetus kuuluu kaikille luokka-asteille

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin peruskäsitteiden opettelu