3

Tulevaisuuden taidot

Miksi valita Ystävien lukukirja? Lue tekijän vastaukset viiteen opettajien kysymykseen

Tarvitseeko luokkaan hankkia lukukirjoja, kun oppilaille löytyy luettavaa muualtakin? Ystävien lukukirjan tekijä Johanna Asplund vastaa tähän ja muihin luokanopettajien yleisimpiin kysymyksiin lukukirjasta.

Yksi toisen vuosiluokan tärkeimmistä tavoitteista on oppilaan sujuvan lukutaidon vahvistaminen ja lukijaksi kehittymisen tukeminen. Ystävien lukukirja on suunniteltu vastaamaan tarkasti tähän ja muihin opetussuunnitelman laajoihin tavoitteisiin. Materiaalit tukevat myös oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen karttumista ja aktiivisen oppijan roolia. Lukukirja ohjaa kattavasti ja ikätasoisesti erilaisten tekstien pariin.

Tampereen yliopiston normaalikoulussa alkuopettajana toimiva Johanna Asplund on yksi Ystävien lukukirjan tekijöistä. Hän innostuu itse työssään erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan opettamisesta, lukijaksi innostamisesta ja kirjallisuuskasvatuksesta. Nyt hän vastaa luokanopettajilta saamiimme yleisimpiin kysymyksiin lukukirjasta.

Luokassani on yhtä monta tasoa ja tapaa oppia kuin on oppilaitakin. Miten eriyttäminen on huomioitu lukukirjassa?

Lukukirja on toteutettu siten, että lukemista on kaikille lukemisen eri vaiheissa oleville oppijoille. Lukukirja on kuin kivijalka, jonka pohjalta opettaja valitsee omille oppilailleen sopivat tekstisisällöt, ja siten kaikki oppilaat pääsevät osaksi jaettua lukukokemusta.

Lukukirjan A-aukeamat kertovat Mutkajoen ja Ystävien aapisesta tuttujen hahmojen tarinaa. A-aukeaman alareunassa on sana- ja virkejanat, jotka ovat helpointa luettavaa. A-aukeaman kappale alkaa helpotetulla virketason tekstillä. Jokainen virke alkaa uudelta riviltä, ja sanat on tavutettu myös kevätlukukaudelle ajoittuvissa teksteissä.

B-aukeamat käsittelevät kirjallisuutta, monilukutaitoa ja toiminnallisuutta. Kirjavinkit ovat kolmentasoisia helppolukuisista vaihtoehdoista lukuahmattien vinkkeihin. Myös kirjallisuuskatkelmia sisältävät Kirjakoukku-aukeamat esittelevät kolme eritasoista katkelmaa.

Lukukirjassa ja sen tehtäväkirjoissa on runsaasti materiaalia. Miten saan opetusajan riittämään tälle kaikelle?

Opetussuunnitelma kannustaa kiireettömään, rauhalliseen ja hyväksyvään ilmapiiriin. Oma mantrani luokassa on, että opettajalla ei ole oppilaiden kanssa kiire mihinkään.

Ystävien lukukirja on runsas, jotta opettaja löytäisi omalle ryhmälleen ja jokaiselle oppilaalleen sopivaa sisältöä. Kaikkea ei ole tarkoituskaan käydä läpi. Tärkeintä on elää oppilaiden arkea koulussa rauhassa nautiskellen. Joka tapauksessa lukuvuoden aikana ehtii tehdä paljon erilaisia kokonaisuuksia, ja tietyt elementit toistuvat lukukirjassa jaksosta toiseen.

Kattavat opettajan oppaat ovat hyvä tuki suunnitteluun. Niistä löytyy vuosi- ja viikkotasolla valmiit ajankäyttöehdotukset, joiden pohjalta voi rakentaa oman opetuksen.

Oppilaiden lukuinto laskee. Millä tavalla lukukirja motivoi oppilaita lukemisen pariin?

Itseohjautuvuusteorian mukaan oppilas motivoituu ja innostuu lukemisesta, kun hänellä on mahdollisuus valita teksti eri vaihtoehdoista, kun tekstin taso on sopivan haastava ja kun hän pääsee osaksi yhteistä lukukokemusta. Nämä kaikki on huomioitu Ystävien lukukirjassa.

Lukutaidon perustan luominen edellyttää huolella valittuja tekstejä ja ohjattuja harjoituksia. Lukukirjan tarkkaan harkittujen ja perusteltujen tekstivalintojen avulla opettaja voi luottaa siihen, että löytää jokaiselle oppilaalleen monipuolisesti erilaisia tekstejä.

Luokan yhteinen lukukokemus on myös tärkeää. Oppilasta motivoi ja tukee se, kun hän pääsee yhdessä muun ryhmän kanssa osaksi tuttujen hahmojen tarinaa, josta löytyy huumoria, jännitystä ja suuria tunteita.

Oleellista lukukirjassa on myös oppilaan sanavaraston laajentaminen toiston ja välikysymysten avulla. Opettajan oppaassa on runsaasti ohjeita yhdessä käytävien sanojen käsittelyyn myös S2-oppilaiden kanssa. Heille lisätukea ja -motivaatiota tarjoaa myös sarjan Opettajan materiaali S2-opetukseen.

Mitkä ovat lukukirjan hyödyt siihen verrattuna, että kerää lukumateriaalia esimerkiksi kirjastosta?

Lukukirja säästää opettajan aikaa ja vaivaa. Opettajan työ on riittävän kuormittavaa ilman, että opetusmateriaalikin tulisi laatia ja kerätä itse. Työssäjaksamisen kannalta valmiin materiaalin käyttö on erittäin suositeltavaa ja sallittua. Olemme tehneet Ystävien lukukirjan työryhmässä vuosien työn, jotta kollegojen voimat säästyisivät tärkeimpään eli oppilaiden kohtaamiseen oman materiaalin koostamisen sijasta.

Sen lisäksi, että ohjaamme oppilaita lukemaan, lukukirjan avulla opetamme myös etsimään luettavaa ja keskustelemaan siitä yhdessä. Huolellisesti valitut kirjallisuuskatkelmat ovat tärkeitä jaetun lukukokemuksen kannalta. Jokaiseen tekstikatkelmaan liittyy aina käsittelyohjeet yhteisen keskustelun tai oman pohdinnan pohjaksi. Lukukirjan valmiin materiaalin avulla opettaja voi helposti seurata oppilaan kehittymistä ja sitä, miten tämä ymmärtää lukemansa.

Ystävien lukukirja johdattaa tekstien kiehtovaan maailmaan. Tarkoin valikoitujen kirjallisuuskatkelmien ja -vinkkausten lisäksi lukukirjassa jatkuu tietysti myös Ystävien aapisesta tutuiksi ja lapsille läheisiksi tulleiden hahmojen tarina. Samalla huolehdimme oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisestä, kattavasta monilukutaito-osaamisesta ja toiminnallisesta oppimisesta.

Miksi valita juuri Ystävien lukukirja?

Oppilaat yksinkertaisesti rakastavat Ystävien lukukirjan hahmoja ja tarinaa. Lukukirjassa on vanhan ajan klassikkosadun elementtejä, mutta eläinhahmojen tarina ja kirjan kuvitus ovat moderneja. Tarinoiden aiheet ovat suoraan lasten maailmasta ja tuttuja jokapäiväisistä tapahtumista. Ystävien lukukirja tuo yhteenkuuluvuuden tunteen luokkaan.

Opettaja voi turvautua lukukirjan monipuoliseen sisältöön ja luottaa siihen, että sen avulla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Hän voi keskittyä oppilaiden kohtaamiseen ja omassa työssä jaksamiseen. Ystävien lukukirjalla opettaessa saa myös nauraa ja leikkiä.

Avainsanat: Ystävien lukukirja
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien lukukirjan kirjallisuuskasvatus lisää ymmärrystä maailmaa ja toisia ihmisiä kohtaan

Opevinkit

Ystävien lukukirjan kuvitetut videot syventävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien aapisesta ja lukukirjasta löytyy runsaasti tukea yksilölliseen opetukseen