3

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien aapisesta ja lukukirjasta löytyy runsaasti tukea yksilölliseen opetukseen

Erot oppilaiden taidoissa ovat toisinaan iso haaste opettajille. Johanna Tamminen opettaa Jupperin koulussa ja on yksi Ystävien aapisen ja lukukirjan tekijöistä. Hän kertoo haastattelussamme, miten oppimateriaalisarja tarjoaa sopivan tasoista tekemistä kaikille oppilaille.

Motivaatio ja oppiminen kulkevat tunnetusti käsi kädessä, minkä vuoksi on tärkeää, että oppimateriaaleissa panostetaan yksilöllisiin oppimispolkuihin. Niiden avulla varmistetaan, että jokainen oppilas löytää mielekästä harjoittelua omalla taitotasollaan.

– Oikean tasoiset tehtävät tukevat oppilaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Liian helpot tai liian vaativat tehtävät latistavat motivaatiota, eikä oppimista välttämättä tapahdu, Johanna Tamminen toteaa.

Tammisen opetusfilosofiaan kuuluu luoda luokkaan sellainen tunnelma, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja kokea iloa oppimastaan.

– Opettajana minulle on tärkeää tehdä näkyväksi oppilaan osaaminen ja pienikin edistyminen. Huomioin ja kehun onnistumisia, ahkeraa työskentelyä ja yrittämistä, Tamminen kuvailee.

Ystävien aapinen ja lukukirja tukena yksilöllisessä opetuksessa

Ystävien aapisen ja lukukirjan ulkoasu ja toistuvat tehtävätyypit tukevat kaiken tasoisia oppijoita. Jokaiselta aukeamalta löytyy harjoiteltavaa kolmella eri vaikeustasolla. Opettajan oppaissa on valmiit, symboleilla merkityt mallit ja selkeät taulukot siitä, mitkä elementit on tarkoitettu millekin ryhmälle.

Taitotasot on nimetty aapisen hahmojen mukaan. Aamos-ryhmässä ovat aloittelevat lukijat, Ulla-ryhmä harjoittelee lukemaan sanoja ja virkkeitä, ja Papu-ryhmän oppilaat ovat jo sujuvia lukijoita.

– Ryhmäjärjestelyiden tulee tietenkin olla joustavia, sillä oppiminen etenee lapsilla eri tahtiin. Lukuryhmissä kannattaa hyödyntää erityisopettajan tukea ja rinnakkaisluokkien yhteistyötä, Tamminen vinkkaa.

Esimerkiksi aloitteleville lukijoille eli Aamos-ryhmälle on koottu tavu- ja sanatason lukemista jo opetelluilla kirjaimilla. Lisäksi lukukirjan puolelta löytyy helpporakenteisia virkkeitä, joissa on paljon toistoa. Ulla-ryhmälle on suunnattu paljon sanatason lukemista ja lyhyitä virkkeitä. Papu-ryhmän edistyneimmille lukijoille löytyy puolestaan pidempiä tekstejä, jotka kehittävät sujuvaa ja ymmärtävää lukutaitoa. Yleistehtävät sekä aapisen että lukukirjan lopusta on tarkoitettu kaikille, mutta nekin on jaoteltu taitotason mukaisesti.

– Muistutan oppilaita siitä, että ei ole olemassa hyviä tai huonoja lukijoita. Jotkut osaavat hieman enemmän, koska ovat ehkä aloittaneet harjoittelun aikaisemmin tai lukevat paljon. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus kehittyä, ja minä motivoin heitä pääsemään omalle tavoitetasolleen, Tamminen kertoo.

Eriyttäminen Ystävien aapisen ja lukukirjan harjoituskirjoissa

Myös harjoituskirjoista löytyy tekemistä jokaiselle taitotasolle. Aukeamien alussa on helppoja perustehtäviä. Viimeiset tehtävät vaativat jo tarkempaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä luetunymmärtämistä. Harjoituskirjojen selkeä aukeamarakenne ja pilkotut tehtävät eivät uuvuta Aamos-ryhmäläisiä, mutta haastetta kaipaaville löytyy monipuolista tekemistä esimerkiksi valmiiden vihkotehtävien muodossa. Opettaja voi halutessaan suunnitella harjoituskirjojen etenemisjärjestyksen ja -tahdin ryhmälleen sopivaksi aapisen tekstiosuudesta eli kevätlukukaudesta alkaen, sillä 1B-, Kielitietäjä – ja Tekstitaitaja-harjoituskirjat eivät ole sidoksissa aapiseen tai lukukirjaan.

Jokaisesta sarjan harjoituskirjasta on saatavilla myös alaspäin eriyttävä harjoituskirja sekä suomi toisena kielenä -oppilaille tarkoitettu S2-harjoituskirja. Niitä voi käyttää rinnakkain peruskirjojen kanssa, sillä aukeamarakenne on samanlainen ja niin tehtävä- kuin sivunumerot täsmäävät kaikissa kirjoissa.

– Meille Ystävien aapisen tekijöille on ollut alusta asti tärkeää luoda opettajille hyvät, valmiiksi mietityt työkalut eriyttämiseen, jotta opettajien ei tarvitse haalia sitä varten lisämateriaalia. Eri taitotasot on rakennettu sarjan jokaiseen tuotteeseen niin, että opettajan on helppo valita oppilailleen sopivat harjoitukset, pelit ja tehtävät, Tamminen summaa.

Opettaja rakentaa luokasta lukijoiden yhteisön

Lukemiseen motivoivassa oppimisympäristössä on tarjolla paljon erilaista luettavaa. Tamminen tukee oppilaitaan löytämään heitä itseään kiinnostavaa luettavaa.

– Meidän luokassamme on myös paljon tilaisuuksia vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen. On aina kiinnostavaa ja innostavaa kuulla, mitä kaveri on saanut lukemastaan irti.


Opettajan materiaalit yksilöllisen oppimisen tukena:

Opettajan oppaat:

 • selkeät lukuryhmäsymbolit ohjaavat valitsemaan sopivat harjoitukset taitotason mukaan

Eriyttäminen, arviointi ja lisämateriaali -kirjat:

 • ylös- ja alaspäin eriyttäviä monisteita sekä perustason lisätehtäviä
 • kirjainten opettelussa on jokaiseen kirjaimeen suunniteltu oma moniste Aamos-ryhmälle (äänne-, tavu- ja sanataso), Ulla-ryhmälle (sana- ja virketaso) sekä Papu-ryhmälle (virketaso sekä tarinan selkotekstit tehtävineen)
 • Oppaan tarinoiden selkotekstit sopivat ääneen luettaviksi oppilaille, joilla on vaikeuksia ymmärtää oppaan pitempää tarinaversiota. Selkotarinat tehtävineen voi antaa lisätehtäviksi taitaville lukijoille oppaan pitkän tarinan lukemisen jälkeen.

Opettajan materiaali S2-opetukseen:

 • käsittelyvinkit S2-harjoituskirjojen lisätehtävä- eli sanastosivuille
 • S2-oppilaille räätälöityjä sanasto-, kielitieto- ja muita monisteita
 • aapisen ja lukukirjan tekstien selkoversioita

Digiopetusmateriaali:

 • monipuolisia harjoituksia äänne-, tavu-, sana- ja virketasolle
 • arviointimateriaalissa muokattavat testit, jolloin opettaja voi halutessaan muokata tehtävien vaikeustasoa: perustaso, helpotettu ja haastava

Arttu-sovellus:

 • Arttu-sovelluksella aukeaa muun muassa lisälukemista tavu-, sana- ja virketasolle, tarinat ääneen luettuina sekä aapisen 3D-hahmojen antamat toiminnalliset tehtävät.
 • taitaville lukijoille on tarjolla esim. Helsingin Sanomien Lasten uutisten artikkeleita aiheeseen liittyen
 • Aapisen ja lukukirjan pitkät tekstit voi kuunnella äänitteinä lukuharjoittelun tueksi.

Bingel:

 • pelilliset Bingel-tehtävät tukevat yksilöllistä oppimista, sillä ne eriyttävät automaattisesti ylös- tai alaspäin oppilaan vastausten perusteella
 • tiedot tehdyistä tehtävistä tallentuvat opettajan käyttöön esim. arviointia varten

Syksyn 2022 digiopetusmateriaalin täydennykset

 • lisää tavu-, sana- ja virketason luettavaa opetelluilla kirjaimilla (tehtävät aukeavat oppilaalle Arttu-sovelluksella)
 • Eriyttäminen, arviointi ja lisämateriaali -kirjan monisteet ovat tulostettavissa vihkoiksi taitotason mukaan
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien aapisen käyttäjä suosittelee: Kaiken kaikkiaan paras aapinen, jonka olen kohdannut

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien lukukirjan valloittavat tarinat ihastuttavat ja keräävät kiitosta

Askarteluvinkit

Ystävien aapisen sormi- ja käsinuket