3

Artikkeli

Milli-sarja valmistaa oppilaita monin tavoin yläkoulun matematiikkaan

Suuren suosion saavuttanut alakoulun matematiikan Milli-sarja on nyt kokonaisuudessaan valmis. Kuudennen luokan materiaaleissa pääpaino on varmistaa sujuva siirtymä kohti yläkoulua.

Milli-sarjan kuudennen luokan materiaaleissa kirkastetaan sarjan ydinajatuksia ja lunastetaan kaikki aiemmin opittu. Tutut hahmot ovat kasvaneet sarjan myötä, ja ne tarjoavat jälleen samaistumista oppilaiden omaan arkeen.

– Viidennen ja kuudennen luokan kirjoissa aloitusaukeamilla on yhdistetty piirros- ja valokuvaa ja tuotu opetettavia asioita nuorten arkeen mielikuvitusta kuitenkaan unohtamatta. Enää ei olla pelkässä kuvakirjamaailmassa vaan menossa kohti yläkoulun abstraktimpaa oppimista, kertoo Kirsi Malinen, yksi Milli-sarjan tekijöistä.

Yläkoulun matematiikka haastaa ajattelutaidot

Tuusulassa yläkoulun matematiikkaa opettava Malinen tietää, millaisia haasteita oppilaat voivat kohdata, kun he siirtyvät alakoulusta yläkouluun.

– Yläkoulun matematiikka on tunnetusti haastavampaa ja abstraktimpaa ajattelua vaativaa kuin alakoulun matematiikka. Milli-sarja valmistaa oppilaita tähän siirtymään, mutta ei liian isoin harppauksin, vaan uusien asioiden oppimiselle jätetään Millille tuttuun tapaan tarpeeksi aikaa, Malinen kuvailee.

Aikaa tarvitaan myös siihen, että aito ymmärrys opetettavista asioista voi syntyä. Opettajalle haastavinta onkin Malisen mukaan isot erot oppilaiden taitotasoissa.

– Haasteita aiheuttaa etenkin se, jos nuoret yrittävät muistaa ulkoa asioita ilman, että he ovat oikeasti ymmärtäneet niitä. Tätä tyypillistä sudenkuoppaa Millissä yritetään välttää sillä, että asioiden perusteellista ymmärtämistä painotetaan ensimmäisiltä luokilta asti.

Rajallinen opetusaika asettaa Malisen mukaan isoja odotuksia myös oppimateriaaleille.

– Jotta jokainen oppisi perusasiat kunnolla, oppimateriaaleilta vaaditaan yhä enemmän monipuolisuutta eri tasoisten oppilaiden tukemiseksi. Siinä Milli onnistuu mielestäni erinomaisesti, Malinen toteaa.

Esimerkkinä Malinen mainitsee digimateriaalit, joissa on opetusanimaatioita ja esimerkkitehtäviä. Niissä käydään vaihe vaiheelta tehtäviä läpi, mikä helpottaa opettajan työtä. Samalla oppilaat näkevät konkreettisesti, miten laskutoimitus tehdään ja merkitään oikein.

Miten Milli lunastaa suuret odotukset?

Millin kuudennen luokan materiaaleissa tuodaan esiin erilaisia matemaattisia ajatustapoja ja laskustrategioita ja kootaan alakoulun aikana opittuja asioita yhteen. Jaksot alkavat tuttuun tapaan aloitusaukeaman kuvalla, joka johdattelee jakson aiheeseen. Milli-mittarilla arvioidaan omaa oppimista jokaisen luvun ja jakson lopussa.

Uutta ovat muun muassa monisteista löytyvät ongelmanratkaisukortit, joiden avulla harjoitellaan yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua. Päässälaskutaitoa kehitetään puolestaan Millin kuntokuurilla ja itseohjautuvuutta Matikkadiplomi-osiossa, joka toimii myös oppilaan kannustimena. Yläkoulussa tärkeä perustaito on vihkon käyttö, jota Millissä harjoitellaan vihkotehtävien avulla. Samalla harjoitellaan asioiden täsmällistä merkitsemistä ja opetellaan käyttämään vihkoa laajasti ajattelun apuna.

– On todella tärkeää, että oppilas oppii kirjoittamaan auki omaa matemaattista ajatteluaan ja laskuja aiempaa vapaampaan muotoon. Pidän tärkeänä, että ratkaisun voi myös piirtää. Jos kirjassa on tehtävän kohdalla vain viiva, se ei tuo ensimmäisenä mieleen, että voisin piirtääkin jotain, Malinen kuvailee.

Millissä harjoitellaan kuudennella luokalla myös tiedon etsimistä. Viimeiselle aukeamalle on koottu Matematiikan tärkeitä käsitteitä -osio, josta oppilas voi tarvittaessa käydä tarkistamassa esimerkiksi millainen on tylppä kulma. Yläkoulun näkökulmasta on erittäin tärkeää, että oppilas on oppinut hyödyntämään tiivistelmiä ja yhteenvetoja ja osaa aktiivisesti etsiä tietoa.

Matemaattisten taitojen lisäksi juuri itseohjautuvuus ja vastuunotto omasta oppimisesta ovat tärkeitä taitoja, joita Malinen toivoo alakoulussa opittavan.

Artikkeli julkaistu 11/2021.

Avainsanat: Milli Matematiikka
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Millin toiminnalliset koetehtävät tuovat uudenlaisia näkökulmia arviointiin

Inspiraatiota opetukseen

Näin Milli-sarjan kuvitus syntyi

Inspiraatiota opetukseen

Milli tarjoaa erilaisia keinoja selviytyä jakolaskuista