3

Arviointi

Millin toiminnalliset koetehtävät tuovat uudenlaisia näkökulmia arviointiin

Milli-sarjassa tuetaan matematiikan toiminnallista oppimista. Toiminnallisten koetehtävien avulla saat arvokasta tietoa oppilaan matemaattisen ymmärryksen tasosta. Tässä artikkelissa esittelemme erilaisia tapoja, joilla opettajat ovat toteuttaneet toiminnallisia koetehtäviä opetuksessaan. Poimi vinkit ja kokeile myös omassa työssäsi!

Milli-sarjassa on haluttu panostaa syvälliseen arviointiin. Sen tukemiseksi on tehty toiminnallisia koetehtäviä, joissa oppilas tekee tehtävää konkreettisten välineiden avulla ja selittää samalla ääneen omaa ajatteluaan. Opettaja voi tehdä havaintoja siitä, millä tasolla oppilaan ajattelun taidot ovat ja millaisia strategioita hänelle on kehittynyt. Näin opettaja pystyy aidosti arvioimaan, miten oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä. Toiminnalliset koetehtävät tuovat parhaimmillaan suurta lisäarvoa ja uudenlaisia näkökulmia arvioinnin tueksi.

Opettajien palaute on ollut innostunutta

Toiminnalliset koetehtävät on otettu innolla vastaan. Jotkut opettajat ovat kuitenkin miettineet, miten aika riittää niiden tekemiseen. Kaikki Millin toiminnalliset tehtävät on suunniteltu niin, että ne eivät vie aikaa kuin muutaman minuutin oppilasta kohden, mutta niiden avulla saa hyvin nopeasti käsityksen siitä, onko hän ymmärtänyt ydinasian. Koetehtävissä tarvittavista välineistä osa löytyy Milli-kirjan takana olevista liitteistä, ja joissakin tehtävissä voidaan käyttää välineinä mitä tahansa koululta löytyviä pieniä esineitä.

Toimituksen ja opettajakollegoiden vinkit toiminnallisten kokeiden toteuttamiseen:

  1. “Teetin tämän kaltaisia koetehtäviä muutamalle oppilaalle kunkin kirjan jakson aikana. Seuraavassa jaksossa oli vuorossa toiset oppilaat. Ehdin mainiosti käydä kaikki oppilaat läpi lukuvuoden aikana. Kaikki eivät tehneet kaikkia tehtäviä, mutta yksikin toiminnallinen tehtävä oppilasta kohden vuoden aikana toi hyvän lisän arviointiini.”
  2. “Aina ei ole syytä teettää näitä tehtäviä kaikille. Joskus käytin tehtäviä varmistaakseni osaamisen tilanteen niiltä oppilailta, joilla epäilin olevan haasteita asian ymmärtämisessä. Nämä tehtävät joko vahvistivat huoleni tai osoittivat ne vääriksi, ja pystyin tukemaan oppilaita oikealla tavalla.”
  3. “Teetän toiminnallisia koetehtäviä pistetyöskentelyn yhteydessä. Muilla pisteillä on tehtäviä, kuten monisteita, pelejä, kirjan tehtäviä, digiharjoituksia ja Bingel-tehtäviä, joista oppilaat suoriutuvat itsenäisesti tai vertaistuen avulla. Yhdellä pisteistä olen itse paikalla ja siellä tehdään toiminnallinen tehtävä. Muutaman tunnin pistetyöskentelyn aikana ehdin käydä kaikki oppilaat läpi.”
  4. “Teetän toiminnallisia tehtäviä, kun oppilaat työskentelevät itsenäisesti tai tekevät ryhmätöitä. Itse olen luokan sivussa pulpetin luona, jossa välineet toiminnalliseen tehtävään ovat valmiina. Oppilaat käyvät toimintapisteellä yksi kerrallaan ja menevät sitten takaisin jatkamaan tunnin työtään.”
  5. “Ideaalitilanteessa voi hyödyntää myös mahdollisia resursseja, mikäli koulussa ja luokassa sellaisia on. Koulunkäynnin ohjaaja, samanaikaisopettaja tai vaikkapa laaja-alainen erityisopettaja oppitunnilla mahdollistaa oppilaiden jakamisen niin, että tällaisia tehtäviä on helpompi toteuttaa.”

 


Milli-sarjan toiminnallinen koepaketti sisältyy Millin muokattavien kokeiden pakettiin. Tutustu ja tilaa täältä > 

Avainsanat: Milli
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Motivointi

Milli-sarja pyrkii luomaan kaiken tasoisille oppilaille ”minä osaan” -tunteen

Inspiraatiota opetukseen

Milli tarjoaa erilaisia keinoja selviytyä jakolaskuista

Askarteluvinkit

Askarteluvinkki alakouluun: Milli-läksymerkki