3

Arviointi

Jatkuvaa, oppimista edistävää, vuorovaikutteista, yksilöllistä, monipuolista, oppilaiden omien tavoitteiden asettelua, itsearviointia ja vertaisarviointia. Näkökulmia arvioinnin eri osa-alueisiin. Poimi vinkkejä oman työsi tueksi!

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit päivittyivät – näin uudistus toteutuu Loisto-sarjassa

Perusopetuksen uudistetut päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön elokuussa 2021. Odotetuin muutos uudistuksessa oli, että päättöarviointia ovat viimein helpottamassa useamman arvosanan arviointikriteerit. Uudistus vähentää arvosanojen tulkinnanvaraisuutta ja koulujen välille syntyviä arviointieroja. Kysyimme

Arviointi

Lukiolaisilla isoja eroja englannin taidoissa – näin Elements huomioi opiskelijan oman tason

Arviointi

Come with me! tekee kielen oppimisesta ja arvioinnista kannustavaa

Sanoma Pro Kieliprofiili
Arviointi

Kieliprofiili auttaa kartoittamaan opiskelijan kielitaitoa

Arviointi

Läpinäkyvä arviointi edistää oppimista Huima-sarjassa

Parityöskentelyä
Arviointi

Kohti yhdenvertaisempaa arviointia – näin perusopetuksen arvioinnin uudistaminen etenee

Arviointi

Näin Lähde helpottaa terveystiedon arviointia

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Miten arviointi on muuttunut peruskoulussa?

Opevinkit

Vinkit Kompassi-kokeiden käyttöön

Arviointi

Ota käyttöön arvosanalaskuri!

Arviointi

Millin toiminnalliset koetehtävät tuovat uudenlaisia näkökulmia arviointiin

Arviointi

Jatkuva arviointi – mitä se oikeastaan on?

Arviointi

Yhdenvertaisen arvioinnin haaste – miten taata samalla osaamisella sama arvosana koulusta riippumatta

Arviointi

Arvioinnin kattava sanasto – ota keskeiset käsitteet haltuun

Arviointi

Arvioinnin kehitysaskeleet vievät kohti tasa-arvoisempaa oppimista

Sanoma Pron Käsityön oppimateriaali Kisälli
Opevinkit

Kisällin opevinkit käsitöiden suunnitteluun ja arviointiin sekä omien unelmien pohtimiseen

Digitaalisuus opiskelussa

Näin Kompassi-työkalu auttaa opettajaa arvioinnin eri askelissa

Digitaalisuus opiskelussa

Jatkuva arviointi muokkaa opetusta – näin Kompassi helpottaa arviointityötä