3

Koulutuksen järjestäjille: Opetushallitus estää MPASSid:n käytön oppijanumerottomilta käyttäjiltä 20.6.

Oppijanumerottomat MPASSid-käyttäjät eivät pysty 20.6. jälkeen kirjautumaan Sanoma Pron palveluihin. Suosittelemme varmistamaan, että oppilaitoksesi on hakenut käyttäjilleen oppijanumerot ja ne on otettu käyttöön.

Arviointi

Jatkuvaa, oppimista edistävää, vuorovaikutteista, yksilöllistä, monipuolista, oppilaiden omien tavoitteiden asettelua, itsearviointia ja vertaisarviointia. Näkökulmia arvioinnin eri osa-alueisiin. Poimi vinkkejä oman työsi tueksi!

Digitaalisuus opiskelussa

Jatkuva arviointi muokkaa opetusta – näin Kompassi helpottaa arviointityötä

Jatkuvassa arvioinnissa analysoidaan omaa toimintaa ja sen tuottamia tuloksia – aivan kuin muussakin elämässä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Tanja Kettusen mukaan kaikki tarvitsevat arvioinnin tuomaa realistista minäkäsitystä elämässään. – Arvioinnin monipuolisuudella

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Arvioinnin uudet tuulet

Sanoma Pron yläkoulun Kotitaloustaito Ruokakulttuurit 7-9
Opevinkit

Ruokakulttuurit-kurssin tuntisuunnitelma ja arviointivinkkejä

Arviointi

Ajatuksia uuden OPSin mukaisesta arvioinnista