3

Arviointi

Jatkuvaa, oppimista edistävää, vuorovaikutteista, yksilöllistä, monipuolista, oppilaiden omien tavoitteiden asettelua, itsearviointia ja vertaisarviointia. Näkökulmia arvioinnin eri osa-alueisiin. Poimi vinkkejä oman työsi tueksi!

Digitaalisuus opiskelussa

Jatkuva arviointi muokkaa opetusta – näin Kompassi helpottaa arviointityötä

Jatkuvassa arvioinnissa analysoidaan omaa toimintaa ja sen tuottamia tuloksia – aivan kuin muussakin elämässä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Tanja Kettusen mukaan kaikki tarvitsevat arvioinnin tuomaa realistista minäkäsitystä elämässään. – Arvioinnin monipuolisuudella

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Arvioinnin uudet tuulet

Sanoma Pron yläkoulun Kotitaloustaito Ruokakulttuurit 7-9
Arviointi

Ruokakulttuurit-kurssin tuntisuunnitelma ja arviointivinkkejä