3

Digitaalisuus opiskelussa

Näin Kompassi-työkalu auttaa opettajaa arvioinnin eri askelissa

Kompassin tavoitteena on tukea opiskelijaa jatkuvassa oman osaamisensa kartoittamisessa ja opiskelun seuraavien askelten suunnittelussa.

Digitaalisten kokeiden työkaluamme Kompassia käytetään Kampus-alustalla.  Kompassi vastaa jatkuvan arvioinnin mukaisiin tavoitteisiin monipuolisesti. Nimensä mukaisesti Kompassin visiona on tukea opiskelijaa oman osaamisensa kartoittamisessa ja opiskelun seuraavien askelten suunnittelussa. Kaikki Kompassilla tehty työ tukee myös digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista.

Kompassi tarjoaa opettajalle helpon työkalun jo kurssin aikaiseen oppiaineen mukaiseen harjoitteluun, jatkuvaan arviointiin ja kurssin loppuarvioinnin tueksi. Kaikki Kompassilla tehty työ tukee myös digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista.

Paljon valmiita tehtäviä eri oppiaineisiin

Kompassin perusperiaate on kattava tehtäväkirjasto, jonka tehtävät noudattavat sähköisten ylioppilaskirjoitusten oppiainekohtaisia ohjeistuksia. Kaikkiin aineistoihin liittyy niin sanottuja suljettuja valintatehtäviä, soveltavia tehtäviä ja aineistotehtäviä. Aineistoina voi olla ääniraitoja, kuvia, videoita, artikkeleita, tekstejä, tilastoja tai simulaatioita. Erilaiset aineistot, kuten uutisartikkelit ja videot, tuovat opiskeltavan sisällön lähemmäksi opiskelijoiden arkea. Kompassin tehtävissä kaikki tehtävänannot, tehtävien aineistot, pisteytys ja mallivastaukset ovat valmiina, opettajan käytettävissä.

Opettaja voi tehdä opiskelijoille erilaisia tehtäväpaketteja esimerkiksi oppitunnille, kotitehtäväksi, korvaamaan pidempi poissaolo tai vaikka osana kurssin itsenäistä suorittamista. Kompassia käytetään verkossa selainohjelmalla, joten opiskelija voi suorittaa tehtävät milloin vain ja ilman koneen buuttausta (vrt. Abitti). Kompassi ei ole suljettu ympäristö, mutta hyvillä tehtävänannoilla on varmistettu, ettei suoraa vastausta verkosta löydä ainakaan helposti. Näin toteaa eräs Kompassia käyttävä maantieteen opettaja:

– Soveltavat tehtävät takaavat sen, ettei netistä löydy suoraan vastauksia – tai vähintäänkin vastausten löytäminen edellyttää hyviä tiedonhakutaitoja, mikä on ansio jo sinänsä. Itse pidin soveltavan kokeen, jossa opiskelijat saivat vapaasti käyttää nettiä. Eräs opiskelija sanoi kokeen jälkeen, että ainoa, mitä hän katsoi netistä, oli ilmansuunnat.

Kompassi helpottaa tehtävien tarkistusta merkittävästi

Kompassi tarkistaa ja pisteyttää suljetut tehtävät automaattisesti. Opettajan tehtäväksi jää avointen tehtävien tarkistaminen ja pisteytys.

Kompassi laskee automaattisesti koesuoritusten pistemäärän ja arvosanan määritellyn läpäisyrajan mukaisesti. Opettaja voi muuttaa läpäisyrajaa 20–60 % välillä sen jälkeen, kun on pisteyttänyt kaikki opiskelijoiden vastaukset.

Kompassin käyttöönotto on tehty helpoksi

Kompassi tarjoaa oivan kokonaisuuden nykyajan digitaitojen harjoitteluun, monipuolisten aineistojen ja erilaisten sovellusten käyttöön ongelmien ratkaisussa sekä jatkuvan arvioinnin tuen matkalla kohti ylioppilaskirjoituksia ja tulevaa työelämää. Kompassin käyttö kannattaa aloittaa kurssin alussa muutamien tehtävien harjoituskokonaisuuksina ja pieninä testeinä ennen varsinaisen kurssikokeen pitämistä.

Tarjoamme myös koulutusta ja webinaareja Kompassin käyttöönoton tueksi.

Tutustu Kompassin ohjevideoihin

Kompassiin tutustuminen kannattaa aloittaa ohjevideoista.

Kompassin ohjevideot opettajalle

Webinaari: pikaopas Kompassin käyttöönottoon
Käyttöönotto ja kokeen luominen
Kokeen julkaisu
Kokeen arvostelu ja arvosanojen julkaisu

Avainsanat: Kompassi Yläkoulu Lukio
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Uusia ominaisuuksia Kompassi-digikokeisiin

Opevinkit

Vinkit Kompassi-kokeiden käyttöön

Digitaalisuus opiskelussa

Jatkuva arviointi muokkaa opetusta – näin Kompassi helpottaa arviointityötä