3

Digitaalisuus opiskelussa

Jatkuva arviointi muokkaa opetusta – näin Kompassi helpottaa arviointityötä

Jatkuvan arvioinnin myötä yksittäisten hetkien painoarvo vähenee. Sen sijaan syntyy ymmärrys, että opiskelu on jokaisen oma matka, jolla hankitaan itselle tärkeitä taitoja ja tietoja.

Jatkuvassa arvioinnissa analysoidaan omaa toimintaa ja sen tuottamia tuloksia – aivan kuin muussakin elämässä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Tanja Kettusen mukaan kaikki tarvitsevat arvioinnin tuomaa realistista minäkäsitystä elämässään.

– Arvioinnin monipuolisuudella vältetään antamasta yksittäisille kokeille tai tuotoksille liian suurta arvoa, niin kouluarvosanoissa kuin opiskelijan minäkäsityksessäkin. Opiskelijat löytävät tätä kautta omia vahvuuksiaan paremmin, Kettunen sanoo.

Itsearviointi saa jatkuvassa arvioinnissa olla vahvassa roolissa, mutta jatkuvaan arviointiin kuuluvat muutkin monipuoliset arvioinnin muodot, kuten vertaisarviointi, ryhmäarviointi ja opettajan antama palaute.

Opiskelu on opiskelijan omaa vastuunottoa

Jatkuva arviointi alkaa siitä hetkestä, kun yksilö ja ryhmä yhdessä asettavat oppimistavoitteet itselleen. Oppimisprosessin aikana tarkkaillaan, miten tavoitteisiin on päästy ja mikä niihin pääsemistä on edistänyt. Tällainen arviointi antaa realistisemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan opitusta kuin pelkkä numero.

Vaikka opetuksessa on aikaisemminkin käytetty esimerkiksi itse- ja vertaisarviointia, uuden opetussuunnitelman myötä opiskelijan  vastuu opiskelustaan on korostunut.  Itsetuntemuksen lisääntyminen ja taito analysoida omaa toimintaa on hyödyllistä paitsi koulumaailmassa myös muussa elämässä.

– Arvioinnissa tärkeintä on, että se motivoi ja auttaa yksilöä löytämään vahvuuksiaan ja luottamaan niihin. Toki arviointia tarvitaan myös siihen, että huomaamme kehittämistä vaativat alueemme. Omista vahvuuksistamme saamme kuitenkin kaikki voimaa, Kettunen sanoo.

Kompassilla ryhtiä tehtävien palauttamiseen ja näkyvyyttä palautteeseen

Kettunen alkoi käyttää Sanoma Pron digitaalisten kokeiden työkalua Kompassia vuosi sitten lukion ensimmäisen luokan kanssa. Hän käyttää Kompassia jatkuvan arvioinnin työkaluna sekä laajoissa että pienissä tunti-, koti- ja koetehtävissä.

Kurssin aikana harjoituksia ja tehtäviä on paljon, joten yksittäisen tehtävän puuttuminen ei ole maailmanloppu sen enempää oppimisen kuin kurssiarvosanankaan kannalta.

Myös palautteesta on tullut näkyvämpää. Kun Kompassi tarkistaa tehtävät heti, opiskelija saa niistä välittömän palautteen. Laajoja ja monisyisiä tehtäviä analysoidaan myös pareittain, pienryhmissä tai opettajan johdolla. Kompassin mallivastaukset antavat vertailupohjan opiskelijan omalle vastaukselle, ja yhdessä keskustellen oppiminen syvenee ja vahvistuu.

Kompassi tarjoaa tukea digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe muuttui digitaaliseen muotoon syksyllä 2018. Siihen sisältyy kaksi koetta: kirjoitus ja lukutaidon kokeet.

– Digitaalinen alusta tukee uusiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Olemmekin juuri työstäneet Kompassiin ylioppilaskokeisiin valmistavia tehtäväpaketteja, Kettunen kertoo. – Kirjoittamisessa opiskelijoita helpottaa se, että digitaalisilla alustoilla  tekstiä on helpompi muokata.

Kompassissa on helppo valita tehtäviä, koska ne on jaoteltu vaikeusasteen ja osa-alueen mukaan. Tehtävissä on myös mallivastaukset, joita opettaja voi halutessaan hyödyntää. Kompassin tehtäviä voi muokata, ja sinne voi myös lisätä omia tehtäviä.

– Opettaja voi myös hyödyntää tehtäviä, jotka kone tarkistaa automaattisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi lukutehtäviin liittyvien yksinkertaisten kysymysten ja väittämien tarkistukset. Tämä helpottaa opettajan ajankäyttöä.

Tanja Kettunen

  • Kettunen on opettanut Joensuun normaalikoulussa vuodesta 2002, jolloin hän valmistui äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi.
  • Opetettavat aineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus sekä kiinan kieli.
  • Sitä ennen Kettunen on opettanut muissa kouluissa. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on ekonomi.
  • Kettunen on yksi Sanoma Pron digitaalisen Kompassi-työkalun tekijöistä.

 


Näin saat Kompassin käyttöösi

Lops 2021 -sarjat

  • Kompassi-digikokeet sisältyvät Lops 2021 -sarjoissa digilisenssin hintaan. Lue lisää »
Avainsanat: Kompassi
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Näin Kompassi-työkalu auttaa opettajaa arvioinnin eri askelissa