3

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit päivittyivät – näin uudistus toteutuu Loisto-sarjassa

Uudet päättöarvioinnin kriteerit tuovat arviointiin kaivattua yhdenvertaisuutta.

Perusopetuksen uudistetut päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön elokuussa 2021. Odotetuin muutos uudistuksessa oli, että päättöarviointia ovat viimein helpottamassa useamman arvosanan arviointikriteerit. Uudistus vähentää arvosanojen tulkinnanvaraisuutta ja koulujen välille syntyviä arviointieroja.

Kysyimme äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjan tekijältä Riikka Vaitniemeltä, miten uudet päättöarvioinnin kriteerit on otettu huomioon jo sarjan suunnitteluvaiheessa ja miten ne siinä käytännössä toteutuvat.

Millä tavalla uudet päättöarvioinnin kriteerit on huomioitu Loistossa?

Päättöarvioinnin osa-alueet eli vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tulkitseminen, tekstien tuottaminen ja kielen sekä kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen ovat toimineet koko oppikirjasarjan suunnittelun perustana. Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti siihen, kuinka paljon vuorovaikutus korostuu päättöarvioinnissa, ja siksi vuorovaikutuksen opettamiselle on varattu paljon tilaa Loistossa.

Millaisia päättöarvioinnin työkaluja Loistossa on opettajalle?

Jokaisen luvun tavoitteet ovat selkeästi nähtävillä Loiston Opettajan aineistossa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioimaan taitojensa kehittymistä Loisto Harjoituskirjan jaksojen alussa olevien tavoiteaukeamien avulla. Loiston tehtävissä oppilasta autetaan ja motivoidaan kysymään kysymyksiä oppimastaan, perustelemaan tietojaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan oppimaansa, jolloin oppilaan oma käsitys osaamisestaan karttuu jatkuvasti. Samalla myös opettaja saa monipuolisesti näyttöä oppilaan osaamisesta arvioinnin eri osa-alueilla.

Loisto vähentää opettajan arvioinnin työmäärää tarjoamalla oppianeen tavoitteiden mukaisia lomakkeita arviointiin ja suoritusten dokumentointiin. Lisäksi Loistossa on lomakkeita oppilaan itsearviointiin ja vertaispalautteeseen. Loistossa arviointilinjaukset ovat kriteeripohjaisia, ymmärrettäviä ja selkeitä, jolloin yhdenvertaisuus osaamisen arvioinnissa lisääntyy.

Lisäksi sarjaan kuuluvat tietenkin perinteiset tulostettavat kokeet sekä Kompassi-digikokeet, joita opettaja voi halutessaan myös hyödyntää.

Miten arvioinnin yhdenvertaisuus toteutuu Loistossa?

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Loisto tarjoaa monenlaisia tehtäviä ja projekteja, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan arvioinnin eri osa-alueilla. Sarja huomioi myös eritasoiset oppilaat ja tarjoaa eritasoisia tehtäviä, mikä helpottaa eriyttämistä. Kun oppilaat tekevät omien tavoitteidensa mukaisia tehtäviä, kenenkään osaaminen ei jää piiloon liian haastavien tai liian helppojen tehtävien vuoksi.

Jos luokalla on käytössä Loisto Digiharjoitukset, opettaja voi helposti seurata oppilaiden osaamista Kampuksen Ohjaamosta. Perinteisessä vihkotyöskentelyssä opettaja ei välttämättä pysty seuraamaan jokaisen oppilaan työskentelyä eikä tekemään havaintoja osaamisesta ja lisäavun tarpeesta.

Miten uudet päättöarvioinnin kriteerit käytännössä näkyvät oppilaalle Loistossa?

Loisto 9 -harjoituskirjan loppuun on koottu päättöarvioinnin kriteerit helposti ymmärrettävässä muodossa. Oppilas voi näiden sivujen avulla asettaa itselleen tavoitteita ja pohtia omaa osaamistaan ja sen kehittymistä.


Uudet päättöarvioinnin kriteerit on huomioitu Sanoma Pron tuoreissa yläkoulun sarjoissa jo suunnitteluvaiheessa. Tutustu sarjoihin:

Julkaistu 1/2022.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Level Up

Katapult

Loisto yläkouluun