3

Katapult

Med sving till svenskan!

Katapult – onnistumisen iloa ruotsin opiskeluun!

Katapult on B1-ruotsin sarja peruskouluun, joka mahdollistaa oppimisen ja tavoitteissa onnistumisen tarjoamalla runsaasti eritasoisia harjoituksia oppilaille. Sarjan keskiössä on kertautuvuus ja ydinajatuksena kielen käyttäminen viestinnän välineenä ja arkipäiväisissä viestintätilanteissa. Katapult-sarja soveltuu erinomaisesti erilaisiin tuntijakoratkaisuihin.

Sarja mukautuu erilaisten oppilaiden ja opetusryhmien tarpeisiin

Uutta opittavaa asiaa pohjustetaan aina kertaamalla aiemmin opittua. Näin oppilas saa työkaluja ja itsevarmuutta uuden oppimiseen, mikä luo edellytyksiä onnistumiselle. Kattava kertausmateriaali varmistaa uuden sanaston ja uusien rakenteiden omaksumisen sekä tarjoaa lisämahdollisuuksia eriyttämiseen.

Keskeiset sisällöt on helposti poimittavissa

Oppilaalla on mahdollisuus keskittyä perusasioihin tai syventää ruotsin taitojaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Alakoulun materiaaleissa on kiinnitetty huomiota lisämateriaaleihin, jotka on erityisesti suunniteltu tukemaan opetuksen suunnittelua ja alkavan kielen opettamista.

Runsas määrä monipuolisia tehtäviä

Kielitaitoa monipuolisesti harjaannuttavia tehtäviä on runsaasti, ja niissä korostuu toiminnallisuus. Tehtävät etenevät jatkumona, ja uusi opittava asia pohjustetaan kertaamalla jo opittua. Kulttuuri esitetään sarjassa mielenkiintoa herättävällä tavalla, ja kulttuuriosuudet nivoutuvat luontevasti kuhunkin opiskeltavaan asiaan.

Oppimista edistävät videot ja animaatiot

Sarja sisältää runsaasti oppimista edistäviä videoita ja animaatioita, jotka tuovat virikkeitä oppitunneille ja edistävät oppimista. Erityyppisten videoiden avulla virittäydytään kappaleen aihepiiriin, opetellaan kielitiedon sisältöjä ja sukelletaan pohjoismaiseen kulttuuriin.

Katso Katapult-sarjan esittelyvideo:


.

Sarjan tekijät

Katapult 1:
Merja Kuhna, Kaarina Ostrow, Henna Pöysti, Aili Sinisalo

Katapult 2–3:
Martin Appel (Katapult 3), Virpi Hatakka, Jonna Höckert (Katapult 2), Sanna Karlsson (Katapult 2), Minna Vainionpää, Sanna Wahlroos

Katapult 4:
Martin Appel, Minna Vainionpää ja Sanna Wahlroos

Tutustu tekijöihin »

"Sarjassa on eritasoisille oppijoille riittävästi tehtäviä, joten eriyttäminen on minusta helppoa. Olen nauttinut siitä, kun ei itse ole juurikaan tarvinnut tuottaa lisämateriaalia, vaan tehtävät löytyvät suoraan kirjoista tai opettajan materiaaleista"
Lue lisää ruotsin opettajan kokemuksista»

Oppilaalle

Tekstikirja sisältää kuvasanaston ja sen työstämiseen liittyvät suulliset tehtävät, tekstikappaleet ja niiden sanastot sekä tekstin suullista työstämistä auttavat tehtävät. Lisäksi tekstikirjaan on tuotu aihepiireittäin teemasanastoja, joiden avulla on mahdollista eriyttää opetusta. Tekstikirja sisältää myös kappalekohtaisen kulttuuriaukeaman. Kirjan loppuun on lisäksi koottu minikielioppi.

Harjoituskirja on oppilaan oman harjoittelun tuki ja siinä on kattavasti erilaisia tehtävätyyppejä tukemassa kielen oppimista. Harjoituskirjassa on tekemistä liittyen kaikkiin tekstikirjan osioihin: kuvasanastoon, tekstikappaleisiin, teemasanastoon ja kulttuuriaukeamaan. Lisäksi harjoituskirja sisältää täydennettävän kieliopin ja runsaasti kertausmateriaalia.

Digitekstit sisältävät tekstikirjan sisällön ja siihen liittyvän audiovisuaalisen materiaalin yhdessä paketissa.

Digiharjoitukset tarjoavat kattavan paketin harjoitteluun. Suuri osa digiharjoituksista on itsestään tarkistuvia, joten oppilas saa heti palautteen suorituksestaan. Lisäksi digiharjoituksissa on adaptiivisia tehtäviä aihepiirisanaston ja kielitiedon asioiden harjoitteluun.

Ohjaamon avulla oppilas voi seurata digiteksteihin ja digiharjoituksiin liittyviä suorituksiaan.

Arttu-sovelluksella oppilas voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla. Lue lisää

Sanastot-sovelluksesta löytyvät kirjan kaikki sanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Kääntökortit sisältävät myös äänet, mikä mahdollistaa sanojen ääntämisen harjoittelun. Lue lisää

Bingel-tehtävien avulla alakoulun oppilas voi harjoitella ja kerrata kirjan sisältöjä alakoulussa. Lue lisää


Opettajalle

Digiopetusmateriaali on kattava idea- ja materiaalipankki opettajalle. Kaikki opettajan tunnilla tarvitsema materiaali löytyy samasta paikasta. Aineisto sisältää oppikirjojen tekstit, kuvat, sanastot, tehtävät ratkaisuineen ja äänitteet sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Helppokäyttöinen kokonaisuus helpottaa tuntityöskentelyä ja säästää aikaa tärkeimmälle: oppilaiden kanssa yhdessä tekemiselle.

Sarjan digiopetusmateriaalista löytyy myös Kahoot!-tietovisoja. Opetuskäyttöön suunnitellut valmiit visat on laadittu sarjan sisältöjen pohjalta. Sinisellä Kahoot!-painikkeella merkityt visat löytyvät kootusti digiopetusmateriaalin etusivulta.

Alakoulun muokattavat kokeet -työkalu mahdollistaa tulostettavan kokeen koostamisen valmiista koetehtäväpankista. Koetehtäviä voi halutessaan muokata ja pisteytystä muuttaa.

Yläkoulussa kokeet voi järjestää täysin digitaalisesti tai tulostettuna. Opettaja voi käyttää valmiita tehtäviä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Opettajan digimateriaalin lisenssi alakoulussa sisältää digiopetusmateriaalin (mukana opettajan PDF-opas), muokattavat kokeet ja äänitiedostot.

Opettajan digimateriaalin lisenssi yläkoulussa sisältää digiopetusmateriaalin, (mukana opettajan PDF-opas), Kompassi-digikokeet, tulostettavat kokeet ja äänitiedostot.

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Perusopetuksen B1-ruotsin Katapult-sarjassa alas- ja ylöspäin eriyttäminen on saatu samaan pakettiin. Sarjassa on myös vastattu kielten opettajien toiveisiin selkeistä ja monitasoisista tehtävistä.

Lue lisää »

Ruotsin opettaja suosittelee: Katapult-sarjan avulla yksilöllinen opettaminen on helppoa

Millaista on opettaa yläkoulun B1-ruotsin Katapult-sarjan avulla? Kysyimme tätä sarjaa käyttävältä kieltenopettajalta.

Lue lisää »

Tutustu ja kokeile

.

Katapult 1 alakouluun

Oppilaalle:

 • Tekstikirja, jonka teksteissä korostuu monipuolinen ja hyödyllinen arkisanasto, dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Katapult 1- kirjan nuoret päähenkilöt tuovat ruotsin kielen lähelle oppilaan omaa maailmaa. (Katapult 1 Texter)
 • Digitaalisessa tekstikirjassa on mukana kaikki kirjaan tuotettu äänitetty ja audiovisuaalinen materiaali. (Katapult 1 Digitekstit)
 • Harjoituskirja, jossa on runsaasti monipuolisia ja toiminnallisia tehtävätyyppejä. Ne kannustavat oppilasta käyttämään kieltä rohkeasti toiminnallisten tehtävien ja viestinnällisyyteen perustuvien harjoitusten kautta. (Katapult 1 Övningar)
 • Digiharjoitukset on digitaalinen tehtäväkirja käytettäväksi Katapult 1 -tekstikirjan tai Katapult 1 digitekstien kanssa. Sarjan digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo. Opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia tai koko ryhmän suorituksia Ohjaamon avulla. Myös oppilas voi seurata edistymistään Ohjaamossa. (Katapult 1 Digiharjoitukset)
 • Bingel-tehtävien avulla oppilas harjoittelee ja kertaa omalla avatar-hahmollaan pelimaailmassa. Tehtävät liittyvät Katapult 1 oppisisältöihin. (Katapult 1  Bingel-tehtävät)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali sisältää tekstit, kuvat, sanastot, videot, äänitteet ja tehtävät ratkaisuineen sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Katapult 1 digiopetusmateriaaliin sisältyy muokattavat kokeet, joissa on valmiina kolmen eri vaikeusasteen tehtäviä ja opettaja voi muokata niistä sopivan kokeen omalle ryhmälleen. Katapult 1- digiopetusaineisto sisältää myös pelejä, joiden avulla on helppo opiskella oppilaita pelillisyydellä innostaen. Valmiissa koetehtäväpankissa on tehtäviä, joista on helppo valita sopivat vaihtoehdot. (Katapult 1 Digiopetusmateriaali)
  )
  >>> Kokeile demoa

.

Katapult 2 yläkouluun

Oppilaalle:

 • Tekstikirja, jonka teksteissä korostuu dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Kulttuuriosuudet nivoutuvat luontevasti kuhunkin opiskeltavaan asiaan. Sarjaan suunnitellut ja toteutetut videot innostavat ja tuovat vaihtelua, kun oppilaat virittäytyvät kappaleeseen, opettelevat kielitiedon asioita ja tutustuvat ruotsinkieliseen kulttuuriin.  (Katapult 2 Texter)
 • Digitekstit on digitaalinen tekstikirja, jossa on mukana kaikki kirjaan tuotettu äänitetty ja audiovisuaalinen materiaali. Katapult 2 teksteissä korostuu dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. (Katapult 2 Digitekstit) 
 • Harjoituskirja, jossa on runsaasti monipuolisia ja toiminnallisia tehtävätyyppejä. Niiden avulla on helppo oppia aktiiviseksi kielenkäyttäjäksi. (Katapult 2 Övningar)
 • Digiharjoitukset on digitaalinen tehtäväkirja käytettäväksi Katapult 2 -tekstikirjan tai Katapult 2 digitekstien kanssa. Sarjan digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo, jonka avulla opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia tai koko ryhmän suorituksia. (Katapult 2 Digiharjoitukset)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle

 • Digiopetusmateriaali sisältää tekstit, kuvat, sanastot, videot, äänitteet ja tehtävät ratkaisuineen sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Lisenssiin kuuluvat myös Kompassi-digikokeet ja Tulostettavat kokeet. (Katapult 2 Digiopetusmateriaali)

.

Katapult 3 yläkouluun

Oppilaalle:

 • Tekstikirja, jonka teksteissä korostuu dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Kirjan tekstien aiheita käsitellään nuoren näkökulmasta. Aiheet liittyvät ihmissuhteisiin, asumiseen, sosiaaliseen mediaan, ympäristöön, rahankäyttöön sekä opiskelu- ja työelämään. Kieliopissa kerrataan jo aiemmin opiskeltuja asioita ja opitaan uusia, keskeisiä rakenteita. (Katapult 3 Texter)
 • Digitekstit on digitaalinen tekstikirja, jota oppilas voi käyttää Sanoma Pron Kampuksen kautta. (Katapult 3 Digitekstit) TAI Digitekstit, kurssi 5 (Katapult 3 Digitekstit, kurssi 5) ja Digitekstit, kurssi 6 (Katapult 3 Digitekstit, kurssi 6)
 • Harjoituskirja, jossa on runsaasti monipuolisia ja toiminnallisia tehtävätyyppejä. Niiden avulla on helppo oppia aktiiviseksi kielenkäyttäjäksi. (Katapult 3 Övningar)
 • Digiharjoitukset on digitaalinen tehtäväkirja käytettäväksi Katapult 3 -tekstikirjan tai Katapult 3 digitekstien kanssa. Sarjan digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo, josta opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia tai koko ryhmän suorituksia. (Katapult 3 Digiharjoitukset) TAI Digiharjoitukset, kurssi 5 (Katapult 3 Digiharjoitukset, kurssi 5) ja Digiharjoitukset, kurssi 6 (Katapult 3 Digiharjoitukset, kurssi 6)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Tutustu pakettitarjouksiin:

Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali sisältää tekstit, kokeet, kuvat, sanastot, videot, äänitteet ja tehtävät ratkaisuineen sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Lisenssiin kuuluvat myös Kompassi-digikokeet ja Tulostettavat kokeet. (Katapult 3 Digiopetusmateriaali)

  >>> Kokeile demoa

.

Katapult 4 yläkouluun ja toiselle asteelle

Katapult 4 on tarkoitettu yhdeksännen luokan lisävuosiviikkotuntien oppimateriaaliksi. Se soveltuu myös toisen asteen alkuun niveltävään opintojaksoon sekä ammatillisen opetuksen yto-ruotsin oppimateriaaliksi.

Oppilaalle:

 • Tekstikirja, joka sisältää tekstit ja harjoitukset. (Katapult 4)
 • Digikirja, joka sisältää tekstit ja harjoitukset (Katapult 4 Digikirja)
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Tutustu pakettitarjouksiin:


Opettajalle:

 • Digiopetusmateriaali sisältää tekstit, kuvat, sanastot, videot, äänitteet ja tehtävät ratkaisuineen sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. (Katapult 4 Digiopetusmateriaali)


Vinkkejä sarjan käyttäjälle

Katso Katapultin käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä »