3

Katapult

Med sving till svenskan!

Katapult – onnistumisen iloa ruotsin opiskeluun!

Katapult on uusi B1-ruotsin sarja peruskouluun. Sarja mahdollistaa oppimisen ja tavoitteissa onnistumisen tarjoamalla runsaasti eritasoisia harjoituksia oppilaille.

Katapult-sarja soveltuu erinomaisesti erilaisiin tuntijakoratkaisuihin. Oppilaalla on mahdollisuus keskittyä perusasioihin tai syventää ruotsin taitojaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Sarjan keskiössä on kertautuvuus. Uutta opittavaa asiaa pohjustetaan aina kertaamalla aiemmin opittua. Näin oppilas saa työkaluja ja itsevarmuutta uuden oppimiseen, mikä luo edellytyksiä onnistumiselle.

Katapult-sarjan teksteissä korostuvat dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Sarjan ytimessä ovat kielen käyttäminen viestinnän välineenä ja arkipäiväiset viestintätilanteet. Sarjan tehtävissä on kiinnitetty erityistä huomiota toiminnallisuuteen. Harjoituskirjassa on lisäksi kattavasti erilaisia tehtävätyyppejä tukemassa kielen oppimista. Kulttuuri esitetään sarjassa mielenkiintoa herättävällä tavalla, ja kulttuuriosuudet nivoutuvat luontevasti kuhunkin opiskeltavaan asiaan.
Kattava kertausmateriaali varmistaa uuden sanaston ja uusien rakenteiden omaksumisen sekä tarjoaa lisämahdollisuuksia eriyttämiseen.

Sarjan videot ja animaatiot tuovat virikkeitä oppitunneille ja edistävät oppimista. Erityyppisten videoiden avulla virittäydytään kappaleen aihepiiriin, opetellaan kielitiedon sisältöjä ja sukelletaan pohjoismaiseen kulttuuriin.

Alakoulun materiaaleissa on kiinnitetty huomiota lisämateriaaleihin, jotka on erityisesti suunniteltu tukemaan opetuksen suunnittelua ja alkavan kielen opettamista.

Sarjan vahvuudet

 • Sarjan ydintä ovat kielen käyttäminen viestinnän välineenä ja arkipäiväiset viestintätilanteet.
 • Sarja mukautuu erilaisten oppilaiden ja opetusryhmien tarpeisiin.
 • Keskeiset sisällöt on poimittavissa perusasioihin keskittyville oppilaille.
 • Kielitaitoa monipuolisesti harjaannuttavia tehtäviä on runsaasti, ja niissä korostuu toiminnallisuus.
  Tehtävät etenevät jatkumona, ja uusi opittava asia pohjustetaan kertaamalla jo opittua.
 • Sarja sisältää runsaasti oppimista edistäviä videoita ja animaatioita.

Tekijät

Katapult 1:
Merja Kuhna, Kaarina Ostrow, Henna Pöysti, Aili Sinisalo

Katapult 2–3:
Martin Appel (Katapult 3), Virpi Hatakka, Jonna Höckert (Katapult 2), Sanna Karlsson (Katapult 2), Minna Vainionpää, Sanna Wahlroos

Tutustu tekijöihin »

Katso Katapult-sarjan esittelyvideo:

 

Kaikki sarjan opettajan digimateriaalit nyt samassa paketissa

Yksinkertaistimme opettajan digimateriaalien hankintaa ja hinnoittelua. Saat kaikki oppimateriaalisarjaan sisältyvät opettajan digimateriaalit käyttöösi yhdellä lisenssillä.

Katapult-sarjan opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät:

 • digiopetusmateriaali
 • Kompassi-digikokeet
 • tulostettavat kokeet
 • äänitiedostot.

​Tilaa opettajan digimateriaali suoraan välittäjältä tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (asiakaspalvelu@sanomapro.fi).

Painetut oppimateriaalit

Katapult-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat tekstikirja ja harjoituskirja.

Tekstikirja sisältää kuvasanaston ja sen työstämiseen liittyvät suulliset tehtävät, dialogimuotoiset tekstikappaleet ja niiden sanastot sekä tekstin suullista työstämistä auttavat tehtävät. Lisäksi tekstikirjaan on tuotu aihepiireittäin teemasanastoja, joiden avulla on mahdollista eriyttää opetusta. Tekstikirja sisältää myös kappalekohtaisen kulttuuriaukeaman. Kirjan loppuun on lisäksi koottu minikielioppi.

Harjoituskirja on oppilaan oman harjoittelun tuki. Harjoituskirjassa on tekemistä liittyen kaikkiin tekstikirjan osioihin: kuvasanastoon, tekstikappaleisiin, teemasanastoon ja kulttuuriaukeamaan. Lisäksi harjoituskirja sisältää täydennettävän kieliopin ja runsaasti kertausmateriaalia.

Digitaaliset materiaalit

Opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät seuraavat asiat:

Alakoulu:
• digiopetusmateriaali (sisältää opettajan PDF-oppaan)
• muokattavat kokeet
• äänitiedostot.

Yläkoulu:
• digiopetusmateriaali (sisältää opettajan PDF-oppaan)
• Kompassi-digikokeet
• tulostettavat kokeet
• äänitiedostot.

Oppilaalle:
• Digitexter
• Digiövningar.

Digitexter ja Digiövningar

Katapult-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digitekstit ja digiharjoitukset. Digitekstit sisältävät tekstikirjan sisällön ja siihen liittyvän audiovisuaalisen materiaalin yhdessä paketissa. Digiharjoitukset tarjoavat kattavan paketin harjoitteluun. Suuri osa digiharjoituksista on itsestään tarkistuvia, joten oppilas saa heti palautteen suorituksestaan. Lisäksi digiharjoituksissa on adaptiivisia tehtäviä aihepiirisanaston ja kielitiedon asioiden harjoitteluun.

Sarjan digiteksteihin ja digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo. Opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia tai koko ryhmän suorituksia Ohjaamon avulla. Myös oppilas voi seurata edistymistään Ohjaamossa.

Digiopetusmateriaali

Katapult-sarjan digiopetusmateriaali on kattava idea- ja materiaalipankki opettajalle. Kaikki opettajan tunnilla tarvitsema materiaali löytyy samasta paikasta. Aineisto sisältää oppikirjojen tekstit, kuvat, sanastot, tehtävät ratkaisuineen ja äänitteet sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Helppokäyttöinen kokonaisuus helpottaa tuntityöskentelyä ja säästää aikaa tärkeimmälle: oppilaiden kanssa yhdessä tekemiselle.

Kokeile demoja:

Arttu-sovellus

Arttu-sovelluksella oppilas voi kuunnella painetun kirjan äänisisältöjä ja katsella videoita helposti mobiililaitteen avulla.

Sanastot-sovellus

Sovelluksesta löytyvät kirjan kaikki sanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Kääntökortit sisältävät myös äänet, mikä mahdollistaa sanojen ääntämisen harjoittelun.

Kokeet

Yläkoulun Kompassi-digikokeet mahdollistavat täysin digitaalisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita tehtäviä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Yläkoulun tulostettavat kokeet -työkalu mahdollistaa tulostettavan kokeen koostamisen valmiista koetehtäväpankista. Koetehtäviä voi halutessaan muokata ja pisteytystä muuttaa.

Alakoulun muokattavat kokeet -työkalu mahdollistaa tulostettavan kokeen koostamisen valmiista koetehtäväpankista. Koetehtäviä voi halutessaan muokata ja pisteytystä muuttaa.

Bingel

Pelillisten Bingel-tehtävien avulla alakoulun oppilas voi harjoitella ja kerrata kirjan sisältöjä.

Katso sarjaesittelyt ja käyttäjäkoulutuksen tallenteet

Katapult-sarjan tekijät kertovat

Katso lisää videoita ja tutustu sarjaan

Lue artikkeleita Katapult-sarjasta ja tutustu demoihin