3

Inspiraatiota opetukseen

Katapult-tekijä vinkkaa: Näin innostat kuudesluokkalaiset ruotsin kielen pariin

Motivaatio ruotsin opiskeluun kumpuaa pienistä onnistumisista.

Kaarina Ostrow opettaa Kirkkonummella Kantvikin koululla alakoululaisille ruotsia ja englantia. Hän on mukana myös perusopetuksen B1-ruotsin Katapult 1 -oppimateriaalin tekijäryhmässä. Opettajana Ostrow on helposti lähestyttävä ja haluaa luoda tunneilleen turvallisen oppimisilmapiirin.

– Kouluun on tultu oppimaan lisää, eikä vain näyttämään sitä, mitä jo osaa. Toivon, että kaikki oppilaat oppisivat löytämään uutta ja mielenkiintoista opittavaa. Käytän paljon aikaa oppilaiden sisäisen motivaation löytämiseen, jotta he itse huomaisivat omat vahvuutensa ja tarpeensa opettajan avustuksella.

Kysyimme Ostrowilta vinkkejä siihen, miten kuudesluokkalaisten innostus uuden kielen opiskeluun saadaan herätettyä.

Pienelläkin pärjää

On hienoa, jos oppilas haluaa oppia paljon. Yritän itse kuitenkin luoda sellaisen ilmapiirin, että pienelläkin kielitaidolla pärjää. Ruotsin osaaminen avaa ovia. Kielitaidosta on hyötyä matkustellessa, tulevaisuudessa muissa opinnoissa ja ennen pitkää työelämässä. Kun osaa kielen perusasiat ja on tutustunut kulttuuriin, kielitaidon avulla voi luoda eri lailla yhteyttä muihin ihmisiin.

Oppilaan omat kiinnostuksen kohteet avuksi

Koetan huomioida eri oppilaiden oppimistavat. Pyrin kuuntelemaan, mitä oppilaiden omaan elämään kuuluu, ja pitämään sitä porttia auki. Esimerkiksi oppilaan harrastukseen liittyen vinkkaan, miten ruotsia voi käyttää siinä yhteydessä.

Ruotsilla saa leikkiä

Alakoulun Katapultin kanssa ruotsin kielellä voi leikkiä. Kappaleiden roolileikkeihin heittäytyminen saa olla tunneilla arkipäivää, jolloin se ei tule oppilaille yllätyksenä. Roolileikkien avulla oppilaiden on helppo tulla mukaan kielen käyttöön.
Itse käytän paljon käsinukkeja. Ne vapauttavat oppilaita, koska he voivat puhua käsinukkejen kautta. Kannattaa etsiä tapoja, joilla oppilas voi käyttää kieltä rohkeasti alusta alkaen.

Mokailu on sallittua

Virheiden tekeminen on ruotsin opettelussa enemmän kuin sallittua. Se on jopa toivottua, koska sen avulla oppilas pääsee oppimisessa eteenpäin.

Oppilaat mukaan suunnitteluun

Suunnitelkaa oppilaiden kanssa yhdessä aihekokonaisuuksia, joista oppilaat haluaisivat kerätä sanastoja tai valmiita fraaseja keskustelutilanteisiin. Aikaresurssit huomioiden tämä ei ole aina mahdollista, mutta joskus tällaiselle on hyvä raivata kalenterista tilaa.

Tavoite selväksi

Oppilaiden kanssa on hyvä käydä läpi tavoitteet, joihin ruotsin opiskelussa pyritään. Käy läpi oppilaiden kanssa, mitä opetellaan ja miksi. Tämä tukee motivointia ja auttaa oppilasta ymmärtämään arviointia. Tavoitteet ja arviointi kulkevat aina käsi kädessä.

Asenteella on väliä

Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ruotsin kielen tarpeellisuudesta. Enemmän ovia pysyy kuitenkin avoimena, jos suhtautuu asioihin mielenkiinnolla ja avoimesti.
Tärkeintä on, että oppilaiden innostuminen säilyy. Jos joku kyseenalaistaa kielitaidon tarvetta, sitäkin voidaan pohtia. Ryhmä voi miettiä yhdessä, mistä asenne kumpuaa, ja jatkaa sen jälkeen eteenpäin.

Lue myös: Käytännönläheinen ja hyväntuulinen Katapult ohjaa kuudesluokkalaiset ruotsin alkeisiin

 

Artikkeli julkaistu 11/2021.

Avainsanat: Ruotsi Katapult Katapult 1
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Katapult

Ajankohtaista

Katapult – Med sving till svenskan! Tutustu uuteen B1-ruotsin sarjaan