3

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Perusopetuksen B1-ruotsin Katapult-sarjassa alas- ja ylöspäin eriyttäminen on samassa paketissa. Sarjassa on myös vastattu kielten opettajien toiveisiin selkeistä ja monitasoisista tehtävistä.

Parityöskentelyä

Katapult-sarjan suunnittelussa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota eriyttämiseen. Katapult palvelee samalla materiaalilla kaikkia ryhmän oppilaita, vaikka heidän osaamisensa olisi hyvin eritasoista. Materiaali sisältää teksti- ja harjoituskirjat sekä digimateriaalia.

Opettajan ei tarvitse erikseen pohtia eriyttämistä, sillä se tapahtuu luontevasti ja joustavasti materiaalin avulla. Tämä helpottaa myös opettajan ajankäyttöä. Kirjan rakenne ja tehtävänannot ovat selkeitä. Materiaalissa lähdetään liikkeelle yksinkertaisista perustehtävistä, joista edetään eriyttävästi yhä soveltavampiin ja haastavampiin tehtäviin.

– Siinä missä paljon tukea tarvitseva oppilas voi keskittyä perustehtäviin, taitavalle oppilaalle voi tarjota haastavampia ja soveltavampia harjoituksia, tiivistää Jonna Höckert, joka on yksi Katapultin tekijöistä.

Höckert työskentelee ruotsin ja saksan opettajana sekä kielihankekoordinaattorina Porissa. Hänen mukaansa eriyttäminen on tärkeää ruotsin kielen oppimateriaalissa, sillä ryhmät ovat koko ajan yhä heterogeenisempiä.

– Samassa ryhmässä voi olla hyvin monen tasoisia oppilaita. Yksi tarvitsee tukea esimerkiksi opiskelutaidoissa, toisella voi olla oppimisvaikeuksia. Olisi vaikea päättää, kuka tarvitsee helpotetun kirjan, sillä eriyttämistä tarvitaan jo yleisopetuksessa.

Videolla Jonna Höckert kertoo eriyttämisestä Katapult-sarjassa. Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

Katapult kannustaa jokaista oppimaan

Katapult-oppikirja on rakennettu hyvin loogiseksi. Jokaisessa kappaleessa toistuu sama rakenne, joten oppilas tietää, mistä hän löytää mitäkin.

Jokainen teksti alkaa kuvasanastolla, jossa harjoitellaan eri teemoja käyttökelpoisten fraasien avulla, ja jatkuu sujuvasti perustekstillä. Kuvasanastot ja perustekstit kuuluvat kaikkien oppilaiden opiskeltaviksi ja ovat helposti hahmotettavissa kirjasta. Tehtävät etenevät loogisesti eli helpoista mekaanisista kohti avoimempia ja soveltavampia harjoituksia.

Alaspäin eriyttävää materiaalia on myös Katapultin digimateriaalissa ja opettajan oppaassa. Digimateriaalista löytyy tukea tuottamistehtäviin, ja opettajan oppaassa on paljon eritasoisia toiminnallisia pelejä ja harjoituksia. Tukea oppilaalle antavat myös kuvasanastot, videot, arkipäivän fraasit ja aktivoivat yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitukset.

– Arkipäiväisten fraasien ja kuvasanaston monipuolinen harjoittelu antaa oppilaalle itseluottamusta, sillä hän huomaa, että suoriutuu harjoituksista. Kun itseluottamus nousee, myös oppimisen motivaatio paranee. Perustekstiin on tuotu tueksi muun muassa apusanoja, ja lisäksi jokaisessa tekstissä on kattava sanasto, josta löytyvät keskeiset sanat tummennettuina. Kirjassa on myös hyvin laaja aakkosellinen sanasto, Jonna Höckert selventää.

Ylöspäin eriyttävät soveltavat harjoitukset on merkitty harjoituskirjaan erikseen. Harjoituskirjassa värikoodit helpottavat suunnistusta.

Uudenlaisia adaptiivisia harjoituksia

7. luokan materiaali alkaa kertausosiolla. Se helpottaa opettajaa, sillä oppilaat saattavat tulla yläkouluun monesta eri alakoulusta ja osaamiseltaan hyvin eritasoisina.

– Nu kör vi! -alkukertauksella päästään samalle viivalle. Lisäksi kirjassa on runsaasti kertausmateriaalia, jota oppilas voi hyödyntää itsenäiseen kertaamiseen. Kirjasta löytyvät vastaukset Repetera 1- ja 2-osioiden kertaustehtäviin ja kertauspeleihin, Jonna Höckert kertoo.

Sarjassa on myös uudenlainen digitaalinen harjoituskirja, joka sisältää adaptiivisia tehtäviä. Oppilas pääsee harjoittelemaan muun muassa kuvasanastoja siten, että tehtävä tunnistaa oppilaan osaamistason ja vaihtelee vaikeusastetta sen mukaan.

Entä miten Katapult kannustaa edistyneitä oppilaita oppimaan enemmän?

– Jokainen teksti sisältää monipuolisia harjoituksia, jotka kannustavat oppilaita käyttämään ja soveltamaan kieltä. Oppilaita ohjataan myös videointiin ja äänittämiseen, jolloin oppilas pääsee vielä autenttisemmin käyttämään kieltä. Jokaiseen tekstikappaleeseen liittyy ylöspäin eriyttävä teemasanasto, joka syventää teemaa entisestään, Höckert valaisee.

Katapultissa on aiempaa helpotetumpaa materiaalia

Opettajilta on tullut toiveita runsaista perustehtävistä ja erityisopettajilta monen tasoisista tehtävistä, joissa olisi runsaasti sekä mekaanisia että haastavia tehtäviä. Näihin toiveisiin on nyt vastattu Katapultissa. Oppimateriaalissa on myös aiempaa helpotetumpaa materiaalia, kuten esimerkiksi kertauspelejä, joihin on myös opettajan oppaassa runsaasti materiaalia.

Höckert korostaa, että koska Katapult on rakennettu niin mukautuvaksi, se mahdollistaa oppilaan kehittymisen myös oman arvioidun tason yläpuolelle.

– Jos oppilas olisi alun perin luokiteltu helpotetun materiaalin tarvitsijaksi, hän ei välttämättä motivoituisi yrittämään enemmän.

Katso Katapult-sarjan esittely:

Julkaistu 1.4.2021

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Katapult

Tilaisuuksien ja koulutusten tallenteet

Ajankohtaista

Askarruttaako oppimateriaalin valinta? Myyntitiimimme on apunasi!