3

Artikkeli

Käytännönläheinen ja hyväntuulinen Katapult ohjaa kuudesluokkalaiset ruotsin alkeisiin

Alakoulun B1-ruotsin uusi Katapult-oppimateriaali kannustaa kuudesluokkalaista oppimaan kieltä omalla tahdilla. Sarjan kattava opettajan opas tukee opettajaa vaiheittain uuden kielen opettamisessa.

Perusopetuksessa oppilaiden tutustuminen ruotsin kieleen alkaa viimeistään kuudennella luokalla. Alakoulun ruotsi luo kivijalan myöhemmälle kielitaidolle. Toiseen kotimaiseen kieleen tutustumista edesauttavat käytännönläheinen ja rauhallinen oppimistahti sekä oppilaan oma innostuminen.

– On hienoa, kun oppilaat haluavat oppia paljon. Ruotsin opiskelun alkumetreillä on kuitenkin sallittua edetä myös pienin askelin. Oppilas voi jo pienellä kielitaidolla olla vuorovaikutuksessa ruotsinkielisiin esimerkiksi lomamatkalla tai harrastuksissa, mistä hän saa onnistumisen kokemuksen, Kaarina Ostrow kertoo. Hän on yksi Katapult 1 -oppimateriaalin tekijöistä ja opettaa alakoulun ruotsia ja englantia Kirkkonummella.

Katapult on uusi oppimateriaali perusopetuksen B1-ruotsiin. Sarjan eri osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta Katapult 1 -oppimateriaalissa ollaan selkeästi alakoulun kieliopintojen parissa. Käytännössä tämä näkyy muun muassa erilaisena kuvituksena ja kirjan tarinallisuutena. Raikkaan ja käytännönläheisen sisällön avulla oppilas löytää luontevan tavan käyttää kieltä itse.

– Katapult 1:n sisällöissä on huomioitu kuudesluokkalaisen ikätaso ja kiinnostuksen kohteet. Sarjan teemat ja hyväntuulisuus puhuttelevat oppilaita, mutta ovat kiinnostavia myös opettajalle, Ostrow kertoo.

Hyvää asennetta ruotsin opiskeluun kannattaa ruokkia

Ostrowin oman kokemuksen mukaan kuudesluokkalaisilla on hyvä asenne ruotsin opiskelua kohtaan. Katapult herättelee ja ylläpitää oppilaiden kiinnostusta ruotsin kieltä kohtaan toiminnallisuudellaan sekä harjoituskirjan innostavilla tehtävillä, digitaalisilla sisällöillä ja mielenkiintoisilla teksteillä.

Katapultin tarinat on suunniteltu kuudesluokkalaisen oman elämän pohjalta. Siksi äänitteissä kuulee oppilaiden kanssa samanikäisiä henkilöitä sekä suomenruotsiksi että riikinruotsiksi. Aikuisten ääni on jätetty tarinoissa vähemmälle.

Toiminnallisissa tehtävissä kieltä opetellaan toisten oppilaiden kanssa kommunikoiden. Pari- ja ryhmätehtävät kannustavat vuorovaikutuksen harjoittelemiseen esimerkiksi sanastoon pohjautuvilla roolileikeillä.

– Katapultin tehtävät tähtäävät siihen, että oppilas käyttäisi mahdollisimman paljon aikaa itse miettimiseen. Kielen toistamista kannattaa toteuttaa monella eri tavalla. Harjoittelua voi tehdä pieninä palasina sopivan helpolla tavalla, jos se auttaa asian oivaltamista, Ostrow ehdottaa.

Katapult 1 -materiaalit tukevat eriyttämistä, ja eri tasot on merkitty digiteksteihin ja -tehtäviin. Tehtävät etenevät loogisessa järjestyksessä ensimmäisestä, tunnistamistyyppisestä tehtävästä asteittain vaikeutuviin tehtäviin.

– Haluamme pitää kaikki oppilaat mukana opetuksen kyydissä. Oppilas saa edetä rauhassa omalla tasollaan, mutta samaan aikaan nopeasti etenevän oppilaan mielenkiintoa pidetään yllä osion seuraavilla tehtävillä.

Katapult 1 -oppimateriaaliin liittyviä tehtäviä löytyy myös digitaalisesta Bingel-pelimaailmasta. Bingel on opetussuunnitelman mukainen pelimaailma, jossa alakoulun oppilaat tekevät sarjaan pohjautuvia harjoituksia. Motivoivia Bingel-tehtäviä voi käyttää osana ruotsin tuntiopetusta, tukiopetuksessa tai osana omatoimista harjoittelua. Bingel tukee myös eriyttämistä mukautumalla jokaisen oppilaan omaan tasoon.

Selkeä opettajan opas tukee opettajaa

Katapultin opettajan opas sisältää kattavasti tukimateriaalia opettajan työn tueksi. Aineisto sisältää paljon valmiiksi mietittyjä tuntikokonaisuuksia ja tukimateriaaleja, kuten laadukkaat äänitteet ja tukisanastot sekä toiminnallisia ja drillaavia tehtäviä. Valmiin perusrungon ympärille on kuitenkin helppo tuoda omaa sisältöä, jos opettaja haluaa huomioida ryhmän omia mielenkiinnon kohteita tarkemmin.

Uuden alkavan kielen opettaminen voi olla haastavaa, mutta Kaarina Ostrow rauhoittelee.

– Alkavan ruotsin opetustahti on rauhallinen, ja opetusmateriaalin saa otettua helposti haltuun. Kirjan positiivisuus, värikäs havainnollistavuus ja tarina itsessään vievät ryhmää sulavasti uuden kielen opetteluun, ja siinä on opettajankin helppo pysyä mukana, Ostrow kannustaa.

 

Artikkeli julkaistu 11/2021. Artikkeli päivitetty 1/2023.

Avainsanat: Ruotsi Katapult Katapult 1
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Katapult-tekijä vinkkaa: Näin innostat kuudesluokkalaiset ruotsin kielen pariin

Ajankohtaista

Kevään 2023 tilaisuudet

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa