3

Tekijämme

Tutustu Katapult-sarjan tekijöihin

Katapult-sarjan tekijäryhmä koostuu monipuolisista osaajista.

Katapult 1 -tekijät

Merja Kuhna, Kaarina Ostrow, Henna Pöysti ja Aili Sinisalo.

Merja Kuhna

Merja Kuhna työskentelee opettajana Itä-Helsingissä. Hän opettaa ruotsinkielistä kielikylpyluokkaa sekä B-ruotsia ja englantia. Merja lähti mukaan oppikirjaprojektiin, koska se oli hyvä tilaisuus saada kokemusta jostain ihan uudesta, kehittyä opettajana, saada uusia ajatusmalleja opettamiseen ja antaa jotain omasta osaamisestaan kirjasarjan tekoon. Merjasta on todella hienoa, kun oppilaat uskaltavat käyttää vierasta kieltä suullisesti eivätkä pelkää virheitä. Yhtä lailla hienoa Merjan mielestä on se, kun oppilaat ymmärtävät, että ruotsi ei ole vain kouluaine vaan he voivat käyttää sitä myös omassa elämässään.
Fritz Perlsiä lainaten Merjan motto kielten opiskeluun on: Learning is the discovery that something is possible.

Kaarina Ostrow

Kaarina Ostrow opettaa englantia ja ruotsia Kirkkonummella. Oppimateriaalin tekijänä Kaarinaa motivoi halu antaa oma panos oppimateriaalien kehittämiseen, uusien asioiden kokeileminen ja oman opettajuuden kehittäminen. Oppimisessa hienointa hänestä on nähdä jo tuttujen asioiden avautuminen uudella tavalla uusien tietojen ja taitojen kautta. Kaarinan motto kielten oppimiseen on Carol Dweckiä mukaillen: The Power of Yet.

Henna Pöysti

Henna Pöysti opettaa englantia, ruotsia ja saksaa Porissa. Omien tehtävien ja materiaalien tekeminen on aina ollut hänelle mieleistä hommaa, eikä hän voinut kieltäytyä, kun sai hienon tilaisuuden lähteä tekemään oppikirjaa. Hennasta on mahtavaa, jos joku oppilas innostuu kielten opiskelusta Katapult-tiimin tekemän kirjan ansiosta. Maya Angelouta lainaten Hennan motto on: You can’t use up creativity. The more you use, the more you have. Taito ajatella samoja asioita uusin tavoin on Hennan mielestä yksi tärkeimmistä taidoista sekä oppilaalle että opettajalle.

Aili Sinisalo

Aili Sinisalo toimii ruotsinopettajana yhtenäiskoulussa Helsingissä. Erilaiset, eri-ikäiset ja erilaisista kielellisistä taustoista tulevat oppilaat innostavat Ailia ja haastavat kehittämään ja kehittymään joka päivä. Ailin mukaan oppikirjan tekeminen on tarjonnut hienon tilaisuuden tähän kehittämiseen ja kehittymiseen. Aili toteaa, että kielen oppiminen on kommunikoinnin oppimista ja että siinä meistä kukaan ei ole koskaan valmis – onneksi.


Katapult 2–3 -tekijät

Virpi Hatakka

Virpi Hatakka toimii kieltenopettajana Mynämäessä. Virpi opettaa kolmea kieltä: ruotsia, saksaa ja espanjaa. Ruotsin opetuksessa Virpille on tärkeää, että opiskelussa käytettävä kirja sisältää selkeitä ohjeita ja monipuolisia tehtäviä sekä eriyttää sopivasti siten, että kaikilla on mahdollisuus oppia perusasiat oppitunnilla. Lisäksi virike- ja lisämateriaalin pitää olla helposti saatavilla, ja erityisesti keskusteluharjoitusten ja viestinnällisten tehtävien runsaus on tärkeää. Virpi toteaa, että hyvät ohjeet ja vinkit säästävät opettajan aikaa ja että oppilaan on hyvä saada suuhun sopivaa sanastoa. Hänen mukaansa oppilaan osaamista ja oivallusta tukevaa materiaalia pitää olla riittävästi, jotta oppilas oppii ottamaan itse vastuuta oppimisestaan. Kirjantekoprosessissa Virpi oppii itse koko ajan lisää, mitä hän pitää mielenkiintoisena ammatissa kehittymisen vuoksi.

Jonna Höckert

Jonna Höckert työskentelee ruotsin- ja saksanopettajana sekä kielihankekoordinaattorina Porissa. Jonna toimii kouluttajana aiheinaan muun muassa varhennettu kieltenopetus, yläkoulun toiminnallisuus ja kieltenopettajan digitaaliset työvälineet. Kieltenopiskelun edistäminen on hänelle sydämenasia. Oppikirjailijana työskenteleminen on avannut Jonnalle uusia näkökulmia myös omaan opettajuuteen. Hän uskoo, että jokainen voi aina oppia uutta. Jonna arvostaa laadukasta oppimateriaalia, joka motivoi oppilaita, huomioi erilaiset oppijat ja oppimistyylit ja on lisäksi helppokäyttöistä. Hänen mielestään oppitunneilla pitää päästä aktivoimaan kielitaitoa monipuolisin menetelmin. Jonnan mielestä on tärkeää luoda yhdessä kannustava ja myönteinen opiskeluilmapiiri, joka mahdollistaa positiivisia kokemuksia itsestä oppijana. Myönteisellä asenteella voi oppia mitä vain, Jonna toteaa.

Sanna Karlsson

Sanna Karlsson från Esbo har jobbat länge som journalist innan hon började jobba med kommunikation inom tredje sektorn. Språket är hennes viktigaste arbetsredskap och hon hoppade gärna på utmaningen att göra läromedel för finskspråkiga elever som ska lära sig svenska. För henne är det viktigt att det också ska vara roligt att lära sig ett nytt språk, och att man från början ska kunna använda det i praktiken.

Sanna Karlsson on espoolainen pitkän linjan toimittaja, joka on vaihtanut järjestötyön viestintätehtäviin. Kieli on hänen tärkein työvälineensä, ja hän innostui haasteesta lähteä mukaan tekemään ruotsin kielen oppimateriaalia suomenkielisille oppilaille. Hänelle on tärkeää, että kielen oppiminen on hauskaa ja että kieltä olisi alusta alkaen mahdollista käyttää käytännön tilanteissa.

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää toimii ruotsin ja ranskan kielen lehtorina Sipoossa. Sipoonlahden koulu on yhtenäiskoulu, jossa Minna saa opettaa monen ikäisiä oppilaita. Minna on uransa aikana käyttänyt opetuksessaan useita eri kirjasarjoja sekä lukiossa että peruskoulussa. Hänen mielestään on mielenkiintoista päästä itse vaikuttamaan uuteen sarjaan, ja hän tarttui innolla mahdollisuuteen ryhtyä oppikirjailijaksi. Minna toteaa, että laadukas ja monipuolinen oppimateriaali tarjoaa opettajalle ja oppilaalle tukevan selkänojan, joka toimii erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Minna toivoo, että turvallisessa ja iloisessa ilmapiirissä oppilaat uskaltaisivat kohdata uudet asiat virheitä pelkäämättä. Minnan mielestä onnistumisen kokemukset syntyvät, kun jokainen saa itselleen sopivia haasteita.

Sanna Wahlroos

Sanna Wahlroos toimii ruotsinopettajana ja opettajankouluttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Sanna on tuntenut paloa oppimateriaalien laatimiseen koko uransa ajan ja onkin siksi päätynyt mukaan useisiin oppimateriaali- ja arviointiprojekteihin. Hänen mielestään parasta oppimateriaalien laatimisessa on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi opetus luokkahuoneissa muotoutuu ja miten pystytään luomaan mielekkäitä oppimistilanteita. Kielen oppimisessa Sanna pitää tärkeänä oppilaan aktivoimista ja opiskeltavien asioiden esittämistä siten, että oppilas pystyy omaksumaan ja ottamaan ne käyttöönsä mahdollisimman vaivattomasti.

 

Avainsanat: Yläkoulu Katapult
Kenelle: Opettajat