3

Level Up

Time to Level Up

Time to Level Up

Level Up vie jännittävään seikkailuun, jossa oppilas voi itse päättää opinpolkunsa määränpään ja jossa oppaana toimii opettaja. Opiskelun aikana tutustutaan reippaaseen Emilyyn ja Study Buddy Ricardoon. Emilyn kanssa oppilaat harjoittelevat suullista viestintää, ja Ricardon opastuksella oppilaat tutustuvat englannin kielen rakenteisiin nuorille mielekkäällä tavalla.

Stories from near and far
Level Up -sarjan monipuolisten ja kiinnostavien tekstien avulla tutustutaan mielenkiintoisiin ihmisiin ja ilmiöihin. Aihepiirit ja tekstityypit ovat nuorten omasta kokemuspiiristä. Tekstikirjan jokaiseen teemaan sisältyy aina pääteksti ja kevyempi perusteksti. Näiden lisäksi on valinnaisia tekstejä sekä kuunnelmia ja videoita. Sarjassa tutustutaan kattavasti englanninkieliseen vuorovaikutukseen. Eri aihepiireihin liittyvät sanat ja sanonnat tulevat tutuiksi, ja kielen rakenteita harjoitellaan toiminnallisesti pareittain ja ryhmissä.

Practise makes perfect
Level Up -sarjassa kielitaidon eri osa-alueita harjoitellaan kattavasti niin painetussa kuin digitaalisessa formaatissa. Digiharjoitukset tukevat opinpolkujen hyödyntämistä, sillä digitehtävistä oppilas saa palautetta osaamistasostaan. Oppilas voi myös harjoitella adaptiivisten tehtäväkokonaisuuksien avulla. Rakenteet esitetään visuaalisesti infograafien ja animoitujen videoiden avulla. Materiaali sisältää paljon kielioppiharjoituksia, ja alakoulussa opitut asiat kertautuvat tehokkaasti. Kielenopiskelutaitojen harjoittelussa on tukena Study Buddy Ricardo, joka antaa käytännön vinkkejä opiskeluun.

Sarja toimii loistavasti myös ilman opinpolkuja. Eriyttäminen on huomioitu oppimateriaalin selkeässä rakenteessa.

Sarjan vahvuudet

  • Opinpolut mahdollistavat oppimisen omien tavoitteiden mukaan.
  • Opetusvideoilla oppilaita opettavat saman ikäiset nuoret.
  • Rakenteita harjoitellaan kattavasti visuaalisen kieliopin avulla.
  • Sarja sisältää runsaasti eritasoisia tehtäviä ja toiminnallisuutta.
  • Materiaali soveltuu erinomaisesti hybridiopetukseen.

Tekijät

Louisa Daffue-Karsten, Pauliina Kanervo, Joonas Kauppinen, Saila Ketonen ja Mikko Laitinen.

Tutustu tekijöihin »

Katso Level Up -sarjan esittelyvideo

Jos video ei näy, voit katsoa sen myös täältä.

Painetut materiaalit

Level Up -sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat tekstikirjat ja harjoituskirjat.

Digitaaliset materiaalit

Level Up -sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digitekstit, digiharjoitukset, digiopetusmateriaalit, äänitiedostot, tulostettavat kokeet sekä Kompassi-digikokeet.

Digitekstit ja digiharjoitukset

Digitekstit sisältävät tekstikirjojen sisällöt ja niihin liittyvät audiovisuaaliset materiaalit. Digiharjoitukset tarjoavat kattavan paketin harjoitteluun. Mukana on myös lisäharjoituksia, joita painetuissa harjoituskirjoissa ei ole. Lisäksi digiharjoituksissa on adaptiivisia tehtäväkokonaisuuksia. Digiharjoitukset ovat osittain itsestään tarkistuvia, joten oppilas saa heti palautteen suorituksestaan.

Sarjan digiteksteihin ja digiharjoituksiin sisältyy Ohjaamo. Opettajan on helppo seurata oppilaskohtaisia tai koko ryhmän suorituksia Ohjaamon avulla. Myös oppilas voi seurata edistymistään Ohjaamossa.

Digiopetusmateriaali

Level Up -sarjan digiopetusmateriaali on kattava idea- ja materiaalipankki opettajalle. Kaikki opettajan tunnilla tarvitsema materiaali löytyy samasta paikasta. Aineisto sisältää oppikirjojen tekstit, kuvat, sanastot, tehtävät ratkaisuineen ja äänitteet sekä opettajan aineiston vinkkeineen ja lisäaktiviteetteineen. Helppokäyttöinen kokonaisuus helpottaa tuntityöskentelyä ja säästää aikaa tärkeimmälle: oppilaiden kanssa yhdessä tekemiselle.

Kokeet

Sarjaan kuuluvat Kompassi-digikokeet ja tulostettavat kokeet jokaiselle vuosiluokalle. Kompassi-digikokeet mahdollistavat täysin digitaalisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita tehtäviä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Arttu

Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteella ilman kirjautumista. Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä älypuhelimissa ja tableteissa.

Sanastot-sovellus

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, joka kattaa kaikki sarjan sanastoissa olevat sanat.

Ilmestymisaikataulu

  • Level Up 7 ilmestyy 01/2022
  • Level Up 8 ilmestyy 01/2023
  • Level Up 9 ilmestyy 01/2024

Tutustu sarjaan ja katso videot

Katso sarjaesittelyn tallenteet