3

Tekijämme

Tutustu Level Up -sarjan tekijöihin

Level Up -sarjan tekijäryhmä koostuu monipuolisista osaajista.

Level up -sarjan tekijät

Louisa Daffue-Karsten

Louisa Daffue-Karsten is an experienced textbook writer with over 20 years experience in the field. She has degrees in teaching, journalism and English literature. Using a combination of these three fields, Louisa has taught, tested, and developed teaching material for both first and second language learners of English. She has taught English on four continents at several secondary schools, two teacher training colleges, three universities and the British Council.

Louisa thinks that the most effective language learning material is material that teaches students both the target language and something new and inspiring about the world around them. Her motto for teaching and learning is: Keep it interesting. Keep it relevant. Add a dash of humour.

Pauliina Kanervo

Pauliina Kanervo on toiminut englannin ja saksan opettajana parinkymmenen vuoden ajan. Vuosien varrella hän on opettanut oppilaita aina ykkösluokkalaisista abiturientteihin. Pauliina on tällä hetkellä Oulun kaupungilla kieltenopetuksen kehittämistehtävissä, ja hänellä on myös ilo opettaa innokasta B2-saksan ryhmää etänä. Lisäksi Pauliinan kouluttaa opettajia kieltenopetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyvissä asioissa.

Pauliina on ollut kirjantekijänä useissa Sanoma Pron englannin ja saksan kielen materiaaleissa, ja hän nauttii työstä suunnattomasti. Työryhmässä työskentely on hänen mielestään antoisaa ja innostavaa, ja kirjaprojekteissa oppii uusia asioita. Hänestä on erityisen innostavaa miettiä, miten materiaali toimii oppijan tarpeet huomioiden niin, että siirtymä alakoulusta yläkouluun on sujuva.

Pauliina ajattelee, että kielet avaavat ovia ympäröivään maailmaan. Jokainen voi oppia kieliä, ja pienelläkin kielitaidolla pärjää yllättävän monessa tilanteessa. Pauliina toteaa, että kieliä opitaan yhdessä toimimalla, asioita pohtimalla ja oivaltamalla.

Joonas Kauppinen

Joonas Kauppinen toimii englannin, ranskan ja espanjan opettajana Kalasataman peruskoulussa Helsingissä. Joonas on mukana oppimateriaalityössä nyt ensimmäistä kertaa. Hän lähti mukaan Level Up -kirjasarjan tekemiseen, koska haluaa olla luomassa selkeää ja innostavaa oppimateriaalia, joka auttaa jokaista oppilasta löytämään itselleen sopivia tapoja oppia kieltä ja helpottaa opettajan työtä tarjoamalla toimivia ratkaisuja eriyttämiseen.

Joonaksen mielestä opettamisessa palkitsevinta on nähdä, kuinka oppilaat rohkaistuvat käyttämään kieltä omalla tasollaan ja löytävät itseään motivoivia tapoja kehittää taitojaan niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.

Saila Ketonen

Saila Ketonen on kotoisin Hämeenlinnasta ja opettaa Hausjärven yläasteella ja lukiossa englantia ja saksaa.

Saila lähti mukaan Level Up -projektiin, koska hänen aiemmatkin kokemuksensa oppimateriaalien tekemisestä ovat olleet mukavia ja antoisia. Hänen mielestään on hienoa saada olla mukana ryhmässä, joka luo uudenlaista ja innostavaa oppimateriaalia. Saila kokee, että oppikirjaprojekteissa saa aina uusia ajatuksia ja ideoita omaan opetukseen sekä oppii lisää kielestä ja kaikenlaisista muista asioista.

Omassa opetuksessaan Saila yrittää kannustaa oppilaita rohkeaan kielenkäyttöön ja siihen, että virheitä ei pidä pelätä. Hänestä hienointa onkin nähdä, kun oppilas yrittää rohkeasti, huomaa osaavansa ja innostuu entistä enemmän oppimisesta ja kielestä.

Mikko Laitinen

Mikko Laitinen työskentelee englannin ja ruotsin lehtorina Suininlahden koulussa Siilinjärvellä. Hän toimii myös koulun kansainvälisyysvastaavana ja ICT-tutorina.

Mikko on aina ollut kiinnostunut luovasta työstä ja uusien lähestymistapojen kehittämisestä ja lähti siksi innoissaan mukaan tekemään Level Up -sarjaa. Tämä on hänen ensimmäinen oppikirjaprojektinsa, ja hän kokee, että uuden oppimateriaalin luominen osana lahjakasta ja monipuolista työryhmää on ollut vaikuttava ja opettava kokemus. Mikko on erityisen tyytyväinen Level Up -oppimateriaalissa siihen, kuinka materiaali ottaa erilaiset kielenoppijat huomioon.

Hienointa oppimisessa on Mikon mielestä eritasoisten kielenoppijoiden pienet ja suuret onnistumisen elämykset, jotka sekä ohjaavat heitä löytämään oman tapansa oppia kieliä että motivoivat käyttämään kielitaitoa myös koulun ulkopuolella.

Kenelle: Opettajat