3

Tulevaisuuden taidot

Level Up ohjaa aktiiviseksi oppijaksi

A-englannin Level Up -sarjassa yläkoululaisille annetaan vapautta ja vastuuta vertaisoppimisen avulla. Videoilla opettava Study Buddy on oppilaiden apuna myös kotitehtävissä.

Kieltenopiskelussa vertaisoppimisesta on hyötyä jokaiselle oppilaalle taitotasoon katsomatta. Vertaisoppiminen mahdollistaa yksilöllisen oppimisen, ja opiskeltavan asian lisäksi oppilaat käyvät läpi oppimisen taitoja. Parhaimmillaan vertaisoppiminen parantaa luokan ryhmähenkeä ja dynamiikkaa, sillä jokaisen oppilaan ääni saadaan kuuluviin.

– Oppilas motivoituu opiskelusta enemmän, kun voi selvittää asiaa yhdessä muiden kanssa. Vertaisoppimisella on positiivinen vaikutus oppimistuloksiin. Joskus luokkakaveri voi osata selittää asian paremmin kuin opettaja, kertoo Mikko Laitinen.

Laitinen työskentelee englannin ja ruotsin lehtorina Suininlahden koulussa Siilinjärvellä, ja on yksi yläkoulun A-englannin Level Up -sarjan tekijöistä.

Englannin oppimista yhdessä tutkien

Level Up on joustava englannin materiaali, jossa yhdistyvät vertaisoppimisen ja opettajajohtoisen opetuksen parhaat puolet. Sarjassa oppilaita kannustetaan toimimaan yhdessä ryhmän tai parin kanssa.

Suullista kielitaitoa harjoitellaan yhdessä tehden erilaisilla vuorovaikutustilanteilla ja -harjoituksilla. Tekstien sanaston purkamisen oppilaat tekevät yhdessä. Myös projektit tehdään luokkakaverin kanssa suunnitellen, valmistellen ja toteuttaen. Toimintaan sisältyy yhteinen tavoitteenasettelu ja vertaisarviointi.

– Luokkatilanteessa Level Upin kolmea eri opinpolkutasoa voi hyödyntää niin, että perustason oppilaat hakeutuvat edistyneempien pariin. Näissä tilanteissa edistyneempien täytyy prosessoida opittua tietoa, että he osaavat selittää ja opettaa muille saman.

Esimerkkinä Laitinen mainitsee ryhmässä pelattavat pelit, joissa eritasoisilla oppilailla on luonnollinen mahdollisuus toimia samassa ryhmässä. Perustason oppilaat pääsevät peilaamaan oppimistaan positiivisessa ympäristössä ja huomaavat pystyvänsä toimimaan samalla tavalla edistyneempien kanssa.

– Puhutun kielen tarkoitus on välittää viesti ja tulla ymmärretyksi. Esimerkiksi ääntämiseen liittyen oppilaalla voi olla mielikuva, että hänen täytyy osata puhua täydellisesti ennen kuin voi avata suunsa. Oma aksentti saa olla, mutta on tärkeää tulla ymmärretyksi oikein, Laitinen kannustaa.

Study Buddy on opastava kaveri

Level Up -sarjassa on runsaasti videosisältöjä, joissa nuorten oma ääni ja tyyli pääsevät kuuluviin. Kun jaksossa siirrytään seuraavaan aiheeseen, Study Buddy Ricardo selittää uuden rakenneasian oppilaille videolla. Emily puolestaan valmentaa suulliseen kielitaitoon ja ääntämiseen liittyvissä asioissa.

Videot ovat opetuksellista sisältöä, ja opiskelun lomassa Emily ja Ricardo tulevat oppilaille tutuiksi. He ovat kuin oikeita kavereita, jotka antavat kiinnostavia vinkkejä ja auttavat opiskelussa.

 

Vertaisoppiminen on luonteva tapa oppia

Level Up antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella itselle sopivimmalla tavalla. Oppilaat voivat katsoa kaikki sarjan videot ja äänitiedostot maksuttoman Arttu-sovelluksen ja kätevän digikirjan avulla. Oppilaan on helppo päästä opetetun asian pariin uudelleen niin monta kertaa kuin on tarve.

– Videot laajentavat oppikirjan sisältöjä luontevasti. Oppilaat katsovat videoita mielellään, ja ne myös rytmittävät opetusta.

Laitinen kertoo Level Up -videoiden liittyvän vertaisoppimiseen samastuttavien esiintyjien lisäksi myös siten, että opettaja luovuttaa oppimisen omistajuuden oppilaalle. Perinteisessä opetusjohtoisessa tavassa opettaja kontrolloi, mitä oppimissisältöjä oppilaille annetaan opetustilanteessa. Vertaisoppimisen keinoin vastuuta siirretään oppilaalle itselleen.

Arttu-sovellus pääsee sarjassa tehokkaaseen käyttöön. Digikirjan lisäksi oppilaat pääsevät painetusta kirjasta sovelluksen avulla käsiksi samaan kielitietoon kuin opettajakin. Kiinnostunut ja innostunut oppilas haluaa oppia itse lisää ja olla aktiivinen kielenkäyttäjä.

– Oppimaan oppiminen on lopulta tärkeämpää kuin tietyn epäsäännöllisen verbin oppiminen. Elinikäistä oppimista ajatellen on tärkeää tunnistaa itselle sopivat oppimisen tavat, Laitinen tiivistää.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Yläkoulun englannin Level Up -sarja koukuttaa kielenopiskeluun

Opevinkit

Play the video again! Mikä on Level Up -sarjan kiinnostavin video

Artikkeli

Level Up tekee yläkoulun A-englannin opiskelusta seikkailun – katso video